E-learning on a Shoestring

Frankie Forsyth, directeur van het Australische Pelion Consulting, heeft een toegankelijk paper geschreven (PDF-formaat) voor ‘flexible learning leaders" (zeg maar opleidings- en onderwijsmanagers die leren meer flexibel willen maken), die willen starten met (t)e-learning. Stephen Downes schrijft over dit paper: "Comprehensive, clear and well-written, this guide providing practical advice on

Lees verder

Gaming the System

Onlangs wees Robert-Jan Simons mij (en andere collega’s) op het artikel "Gaming the System. What Higher Education Can Learn from Multiplayer Online Worlds". De auteur, J.C. Hertz, gaat in op de vraag in welke mate het hoger onderwijs geïnspireerd kan raken van de manier waarop  online games worden ontwikkeld (de

Lees verder

Educational Blogging

In de EDUCAUSE Review van september/oktober 2004) staat een artikel van Stephen Downes over de toepassing van weblogs in het onderwijs. Hij gaat o.a. in op de ontwikkeling van weblogs (waarbij 11/9 weer een belangrijke rol speelt).Downes ziet vijf functies voor weblogs in het onderwijs:1. Docenten kunnen weblogs gebruiken als

Lees verder