ChatGPT didactisch en ethisch verantwoord inzetten

Ik heb gisteren een webinar verzorgd voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, over het didactisch en ethisch verantwoord inzetten van ChatGPT.

Deze organisatie had in september 2023 al eens een webinar over ChatGPT laten verzorgen. Daarom vroeg men mij om eerst in te gaan op de ontwikkeling van ChatGPT en andere generatieve AI-toepassingen, sinds september 2023.

En dat zijn er heel wat. Denk aan de crisis bij OpenAI, de mogelijkheid om GPT’s te gebruiken, de mogelijkheid om ChatGPT afbeeldingen te laten interpreteren of de eergisteren aangekondigde lancering van Gemini door Google  waarmee je onder meer kunt interacteren met afbeeldingen. Google wil hiermee de concurrentie aangaan met de betaalde versie van ChatGPT van OpenAI.

Daarna ben ik op verzoek ingegaan op de vraag of er al onderzoek is gedaan naar de effecten van generatieve AI-toepassingen op leren, opleiden en onderwijs. Ik heb onder meer verwezen naar onderzoek waaruit blijkt dat ChatGPT vooral goede feedback geeft op de eerste versie van een tekst, op onderzoek waaruit blijkt dat lerenden betere resultaten bij wiskunde behalen als zij hulp krijgen van taalmodellen (maar eerst zelf proberen) en op onderzoek waaruit blijkt dat lerenden ook te afhankelijk kunnen worden van AI (en er weinig van leren). Zie mijn slides voor de bronnen.

Vervolgens ben ik stil blijven staan bij het didactisch verantwoord inzetten van ChatGPT. ChatGPT kan m.i. onder meer gebruikt worden:

 • Voor het actief verwerken van leerstof (o.a. een Socratisch gesprek voeren).
 • Voor het activeren van voorkennis (o.a. het ontwikkelen van een advance organizer).
 • Voor het geven van feedback (het voorbeeld van Khanmigo blijft sterk).
 • Voor het ontwikkelen van uitgewerkte voorbeelden.

Onderwerp vier betrof het ethisch verantwoord gebruiken van ChatGPT:

 • Je overtreedt de AVG als je lerenden min of meer verplicht om een account aan te maken bij een bedrijf als OpenAI (organisaties hebben daar vooralsnog geen verwerkersovereenkomst mee). Je kunt er niet vanuit gaan dat data zoals persoonsgegevens of andere gevoelige gegevens niet worden hergebruikt). Gebruik daarom vooral als docent ChatGPT en zorg ervoor dat lerenden opdrachten ook zonder ChatGPT kunnen maken.
 • De output van generatieve AI is niet altijd correct of soms zelfs onzin. Een toepassing als ChatGPT gaat niet goed om met bronvermeldingen. Verder bevatten de taalmodellen veel bias. Je moet dus de output van generatieve AI nog kritischer beschouwen en meer beschouwen als een ‘halfproduct’ dat niet zonder meer kan worden gebruikt.
 • Het gebruik van generatieve AI vergt veel energie. Wees daarom terughoudend met het intensief en niet-functioneel gebruiken van generatieve AI.
 • Menselijke beoordeling zou altijd het sluitstuk moeten zijn bij het gebruik van deze toepassingen. Je moet nooit generatieve AI een beslissing laten nemen, zonder tussenkomst van een mens van vlees en bloed.

Tot slot ben ik ingegaan op ChatGPT als persoonlijke assistent van de L&D’er, zoals:

 • Ontwikkelen van toetsen.
 • Mededelingen maken.
 • Outline van een lesplan maken.
 • Aantekeningen uitwerken.

Generatieve AI zal ook in toenemende mate binnen bestaande leertechnologieën worden gebruikt.

Hieronder vind je mijn slides:

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *