De belangrijkste psychologische principes voor leren en onderwijs

Wat weten we vanuit de psychologie over leren en onderwijs? De ‘coalitie’ voor psychologie in scholen en het onderwijs’ van de American Psychological Association (APA) heeft hiervoor twintig principes uitgewerkt (pdf). Opvallend is het ontbreken van expliciete aandacht voor de rol en invloed van ICT. Dat maakt de principes niet minder relevant voor ‘technology enhanced learning’.

TOP 20 PRINCIPLES FROM PSYCHOLOGY FOR PreK–12 TEACHING AND LEARNINGDe APA-principes hebben onder meer te maken met hoe lerenden denken en leren, over motivatie of over de invloed van sociale context, relaties en het welbevinden van lerenden op het leren. Elk principe wordt kort toegelicht waarna de relevantie voor docenten wordt besproken. Een samenvatting vind je onder meer bij Judith en Pedro.

De term ‘technologie’ komt in het stuk slechts één keer voor, begrippen als gaming, internet en ICT helemaal niet. Dat betekent niet dat deze principes niet relevant zijn voor technology enhanced learning. Integendeel. Neem de suggestie instructies zo veel mogelijk te individualiseren of het belang van interpersoonlijke relaties en communicatie voor leren. Bij de eerste suggestie kan ICT een belangrijke faciliterende rol spelen, terwijl het tweede principe er toe zou moeten bijdragen dat we ICT ook vooral voor communicatie en interactie zouden moeten gebruiken, en niet uitsluitend of vooral voor het bestuderen van content.

De teneur van sommige commentaren op deze principes is:  ‘we weten het eigenlijk allemaal al’. Ik durf te stellen dat de praktische toepassing van deze principes dikwijls achter blijft bij onze kennis hierover.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *