De mogelijke invloed van Trump op de ontwikkeling van leertechnologie

Overheidsbeleid is één van de factoren die van invloed zijn op leertechnologie. Zo kijken investeerders bij het nemen van beslissingen ook naar de accenten die een regering legt op onderwijs. Brian Peddle probeert te verkennen wat de gevolgen zullen zijn van het beleid van de regering Trump op investeringen in leertechnologie.

Trump

Foto: tiburi, Pixabay

Donald Trump heeft in zijn campagne sterk gehamerd op het herstellen van de Amerikaanse maakindustrie, die de afgelopen decennia voor een groot deel is verdwenen of is verplaatst naar het buitenland. Verder zal het aantal immigranten waarschijnlijk teruggedrongen worden, waarbij vrijkomende of niet bezette arbeidsplaatsen door Amerikanen moeten worden opgevuld. Trump heeft bovendien nog weinig rekening gehouden met sectoren die een steeds groter beroep doen op bekwaamheden (zoals de technologiesector).

Volgens Peddle is opleiden, een leven lang leren, hierbij van essentieel belang. Hij meent dat leertechnologie die flexibele leerprogramma’s met civiel effect ondersteunen, terwijl aandacht is aan tijdsbesparing en kostenreductie, kans maken op investeringen. Denk daarbij aan initiatieven rond microcredentials of tools die vraag en aanbod op het gebied van expertises matchen. Het gebruik van data voor het samenstellen van persoonlijke leertrajecten met civiel effect maken hier ook deel van uit. Ik verwacht overigens niet dat de regering Trump zelf veel zal investeren in een leven lang leren. Het arbeidsmarktbeleid noodzaakt werkgevers en werknemers echter tot investeringen in professionalisering.

De tweede ontwikkeling betreft het gebruik van leertechnologie voor het afleggen van verantwoording over de waarde van onderwijs. Trump-adepten zoals Peter Thiel en andere rechts-libertairen klagen al jaren over de geringe waarde van het onderwijs, de hoge kosten en de schulden die studenten opbouwen. Onderwijsinstellingen zouden geld oppotten, in plaats van ten goede laten komen aan studenten. Trump zal niet snel kiezen over meer wet- en regelgeving. Wel zal de druk worden opgevoerd op onderwijsinstellingen om kosten te verlagen en verantwoording af te leggen. Ook hierbij neemt educatieve data weer een belangrijke plaats in waarmee bekwaamheden en leerinhouden gerelateerd kunnen worden aan werkgelegenheid. Verder gaat het om services waarmee lerenden ondersteund worden en waarmee de voortgang van het leren gevolgd kan worden. Data-afhankelijke technologieën zullen worden gebruikt om kosten te beheersen en om keuzes te verantwoorden. Brain Peddle noemt hierbij ook investeringen in platforms voor “peer-to-peer, experiential and project based learning”. Persoonlijk zie ik het verband niet met het afleggen van verantwoording.

Deze twee ontwikkelingen hebben maar zeer ten dele iets te maken met het versterken van leer- en doceerprocessen. Gelukkig dat andere invloeden -denk aan de opkomst van technologieën voor ‘mixed reality’- op deze terreinen ook een rol spelen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: