Derde bloemlezing over ChatGPT

In ruim een week tijd heb ik bijna dertig bijdragen over ChatGPT via mijn leeslijst in Pocket verzameld. Hoog tijd weer voor een bloemlezing. Een aantal bijdragen zal ik kort samenvatten. Van de andere bijdragen deel ik alleen de link.

Generative AI‘Microsoft wil 10 miljard investeren in AI-bedrijf achter ChatGPT’

Microsoft is al sinds 2019 investeerder in OpenAI, het bedrijf achter o.a. ChatGPT. Zij zouden nu plannen hebben om zo’n 10 miljard dollar in OpenAI te investeren. Ook zou Microsoft werken aan de integratie van ChatGPT in Word, Outlook en Bing. De huidige testversie van ChatGPT is gratis. Het is te verwachten dat ChatGPT een commercieel product wordt, met mogelijk ook gratis versie.

ChatGPT is the Deepfake of Thought

Toepassingen als ChatGPT maken interactie mogelijk met gedachten en ideeën die niet door mensen zijn gevormd. Generatieve AI’s zijn volgens de auteur bezig met het imiteren van menselijke gelijkenis door middel van gedachten en misleiding van de lezers. Een zorgwekkende ontwikkeling, meent zij.

De ChatGPT-hype

Volgens Jorn Bunk van de HAN is ChatGPT niks meer dan een krachtige bullshit generator. Hij vindt het verbijsterend dat deze technologie als baanbrekend wordt beschouwd. Zijn blogpost wil wat meer realisme inbrengen in de discussie over de inzet van ChatGPT in het onderwijs. ChatGPT kan heel goed woorden voorspellen en dankt zijn succes aan het overtuigen van mensen dat ChatGPT betekenisvolle antwoorden geeft. De toepassing weet namelijk niet of de antwoorden correct zijn. De waarheid wordt genegeerd, en dat is zeer problematisch. Hij schrijft onder meer: “wat zegt het over de opdrachten die we aan onze studenten geven als wij bang zijn dat een bullshitgenerator er een voldoende op scoort?” Bunk ziet de toepassing wel als “een goede manier om studenten kennis te laten maken met de (on)mogelijkheden van AI.”

If ChatGPT doesn’t get a better grasp of facts, nothing else matters

Harry McCracken omschrijft ChatGPT als zeer onbetrouwbaar. Hij maakt zich zorgen over mensen die ChatGPT serieus gebruiken als onderzoeksinstrument, die de onnauwkeurigheden geloven en deze verspreiden. OpenAI zelf benadrukt dat er nog veel werk aan de winkel is om ChatGPT robuust en betrouwbaar te maken. De opvolger van het huidige taalmodel zou voor een doorbraak op het gebied van accuraatheid moeten zorgen, voordat ChatGPT wordt geïntegreerd in, bijvoorbeeld, Word.

A Teacher’s Prompt Guide to ChatGPT, aligned with ‘What Works Best’ (pdf)

Dit is een beknopte handleiding voor docenten over ChatGPT. Volgens de samensteller leren docenten hiermee hoe zij ChatGPT effectief in hun onderwijspraktijk kunnen integreren en mogelijkheden kunnen benutten. Voorbeelden en strategieën zijn gerubriceerd in: hoge verwachtingen, expliciet doceren, effectieve feedback, gebruik van gegevens (deze voorbeelden vind ik erg vergezocht), beoordelen, klassenmanagement, samenwerking. Voorbeelden van suggesties zijn:

  • Geef lerenden kwalitatief goede voorbeelden en voorbeelden van antwoorden en leertaken.
  • Gebruik Chat GPT om formatieve beoordelingsvragen te genereren die jouw helpen te controleren of lerenden de stof begrijpen en domeinen te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn.
  • Gebruik Chat GPT om stellingen te genereren voor gestructureerde reflectieactiviteiten die lerenden aanmoedigen om na te denken over hun leerproces en voortgang.

ChatGPT: What should educators do next?

Rachel Forsyth heeft twee zorgen bij het gebruik van ChatGPT, en verkent hoe je zou moeten omgaan met deze twee zorgen. Op de eerste plaats doen studenten alsof iets hun eigen werk is. Je gaat dit niet tegen door deze technologie te verbieden. Dat is zinloos. Denk liever na over opdrachten die gebruik kunnen maken van deze technologieën. Op de tweede plaats moet je nadenken over jouw rol als docent. Docenten zijn nog steeds nodig om het werk van lerenden te structureren, het leren te ondersteunen door taken geleidelijk moeilijker te maken, en een omgeving te creëren waarin lerenden effectief kunnen leren. Aanmoedigen, feedback geven, en ook het kritisch beoordelen van informatie -bijvoorbeeld gegenereerd door ChatGPT- maken daar deel van uit.

Can ChatGPT mark writing?

AI kan al langer worden gebruikt voor het beoordelen van schrijfopdrachten. Toch gebeurt dat niet op grote schaal. Als je namelijk weet waar AI op let (bijvoorbeeld de lengte van een tekst), dan kun je het beoordelen gemakkelijk manipuleren. Je kunt menselijke beoordelaars minder gemakkelijk voor de gek houden. ChatGPT lijkt echter geavanceerder te werken dan de AI-toepassingen die we tot nu toe kennen. De auteur heeft een aantal experimenten uitgevoerd met het beoordelen van schrijfopdrachten door ChatGPT. Zij stelt dat studenten zich voor examens kunnen gaan voorbereiden door te proberen hacks en hints te onthouden waarmee ze ChatGPT voor de gek kunnen houden. Zelfs als zij daar niet in slagen, dan verspillen studenten nog tijd door te denken dat ze de code kunnen kraken. Daarnaast weet je niet zeker of de beoordeling klopt omdat de AI-toepassing zeker niet foutloos werkt en ook vooroordelen kan bevatten. Volgens de auteur kun je toepassingen als ChatGPT wel gebruiken onder supervisie van een docent. Zoals je een automatische piloot in een vliegtuig gebruikt, samen met een piloot van vlees en bloed.

Teaching Students to Write with AI: The SPACE Framework

Applicaties zoals ChatGPT veranderen de manier waarop we schrijven en hetgeen lerenden moeten leren om bekwame schrijvers te worden. Dergelijke AI-toepassingen zijn krachtig en hebben beperkingen waardoor de mens een belangrijke rol blijft spelen bij de productie van de meeste soorten teksten. Het SPACE-raamwerk is bedoeld als leidraad voor het gebruik van AI door studenten ter ondersteuning van hun schrijven en om discussies op gang te brengen over hoe AI effectief in het schrijfonderwijs kan worden geïntegreerd. Dit raamwerk bestaat uit de volgende stappen:

  • Set directions,
  • Prompt the AI system,
  • Assess the validity and completeness of the output,
  • Curate to select and organize the text to use,
  • Edit to create a well-written document that often combines AI and human contributions.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *