Gebruik leertechnologie voor toetsing als leer- en oefenstrategie (Wijze Lessen)

Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek” van Tim Surma cs is een groot succes. De relatie met leertechnologie kan deze bouwstenen echter verder versterken. In een aantal blogposts beschrijf ik daarom hoe je leertechnologie kunt gebruiken in het kader van deze bouwstenen. Vandaag bouwsteen 10: gebruik leertechnologie voor voor toetsing als leer- en oefenstrategie.

De auteurs vatten deze bouwsteen als volgt samen:

We denken vaak na over hoe we leerstof in de hoofden van onze leerlingen kunnen krijgen. Minstens even belangrijk is om de leerstof ook uit het geheugen te krijgen. Leerlingen laten oefenen om actief informatie op te halen uit hun geheugen versterkt hun geheugen in vergelijking met passievere technieken, zoals herlezen. Leerlingen onthouden daardoor de leerstof beter én langer.

Deze bouwsteen maakt eigenlijk deel uit van bouwsteen 5. Laat de leerstof actief verwerken met leertechnologie, maar verdient volgens Tim Surma cs aparte aandacht. Door middel van het stellen van vragen over eerder behandelde leerstof, bevorder je dat lerenden zich informatie gaan herinneren (retrieval practice). In dit hoofdstuk bespreken de auteurs een aantal manieren, waarbij zij ook beperkt aandacht besteden aan de relatie met leertechnologie (de online quiz via bijvoorbeeld Socrativ). Ook andere manieren, die zij beschrijven, kun je echter vormgeven met behulp van ICT:

 • Een starttest aan het begin van de les of lessenreeks (kan ook via een online test).
 • Een exit-ticket aan het eind van de les (bijvoorbeeld via een online formulier).
 • Oefenen met flashcards.
 • Lerenden kunnen een Cornell-samenvatting ook digitaal maken. Zij hebben meer mogelijkheden om multimedia als illustraties te gebruiken.
 • Free recall (‘wat weet je nog over….’), bijvoorbeeld via een tool zoals Padlet.

Voordelen van het gebruik van leertechnologie hierbij:

 • Je hebt meer mogelijkheden voor afwisselende leeractiviteiten.
 • Je hoeft als docent niet te slepen met materialen.
 • Je kunt lerenden deze activiteiten ook in eigen tijd, plaats en tempo laten maken. Tijdens de bijeenkomst kun je dan ingaan op misconcepties, veelgemaakte fouten, discussiepunten en dergelijke.
 • Je kunt beter monitoren of lerenden actief betrokken zijn bij de activiteiten. In potentie zijn meer lerenden actief betrokken bij het onderwijs.
 • Je kunt resultaten van tests snel verwerken en analyseren (vooral bij gesloten vragen).
 • Je kunt resultaten gemakkelijker bewaren.

Een andere toepassing is het gebruik van een zelftoets met open, meer complexe, vragen over een behandeld onderwerp. De lerenden beantwoorden deze vragen, en ontvangen vervolgens automatisch een ‘expert-antwoord’. Zij kunnen hun antwoorden dan vergelijken met de ‘expert-antwoorden’.

Bij online toetsen kun je verder gebruik maken van automatische feedback. Een meta-studie laat daarbij zien dat bij het bestuderen van teksten computer-gegenereerde feedback lerenden meer ondersteunt dan feedback die niet door een computer wordt gegeven (ik vermoed omdat deze feedback direct wordt gegeven). Belangrijk daarbij is ook dat het bestuderen van teksten niet steeds wordt onderbroken door feedback. Dat betekent dat feedback wordt gegeven onmiddellijk nadat een test is gemaakt.

Bij veel toets-applicaties/functionaliteiten kun je ook instellen wanneer lerenden feedback gegeven dient te worden (na het beantwoorden van een vraag, op verzoek van de lerende, na afloop van de test). Bij het bestuderen van teksten is het dus aan te bevelen dat feedback meteen na afloop van de test wordt gegeven.

Oefentests maken kost tijd en energie

Het maken van oefentests vergt inderdaad inspanningen. Maar ook daarbij kan technologie behulpzaam zijn. Ik doel dan niet zozeer op de mogelijkheid om als docententeam gezamenlijk een online vragenpool samen te stellen (ook belangrijk), maar op een relatief nieuwe applicatie als Quillionz. Deze toepassing gebruik Natural Language Processing om op basis van teksten verschillende typen vragen en antwoorden samen te stellen. Docenten kunnen teksten van kernwoorden voorzien, gegenereerde vragen bewerken en bijvoorbeeld binnen hun toetsomgeving importeren. De betaalde versie ondersteunt niet alleen kennisvragen, maar ook zogenaamde ‘WH-questions’ (who, why, when, etc).

Deze applicatie is momenteel alleen in staat om Engelstalige teksten te gebruiken. Aan andere talen wordt gewerkt. Ook is deze toepassing niet in staat om op basis van elk type tekst vragen met antwoorden te maken.

Content that is structured, descriptive, and factual gives the best results with Quillionz. However, content that is very subjective, expressive, highly specialized to a domain, or contains specific jargons might not generate the best questions.

Ik heb de toepassing zelf nog niet uitgeprobeerd. Ongetwijfeld werkt Quillionz ook nog niet perfect. Ik vind dit echter een veelbelovende ontwikkeling.

Zie ook:
1. Activeer relevante voorkennis met leertechnologie (Wijze Lessen)
2. Geef duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie met leertechnologie (Wijze Lessen)
3. Gebruik voorbeelden (Wijze Lessen)
4. Combineer woord en beeld (Wijze Lessen)
5. Laat de leerstof actief verwerken met leertechnologie (Wijze Lessen)
6. Gebruik leertechnologie om te achterhalen of de hele klas het begrepen heeft (Wijze Lessen)
7. Ondersteun bij moeilijke opdrachten met behulp van leertechnologie (Wijze Lessen)
8. Spreid oefening met leerstof dankzij leertechnologie over de tijd (Wijze Lessen)
9. Zorg met behulp van leertechnologie voor afwisseling in oefentypen (Wijze Lessen)

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *