Impressie Next Learning 2023 #NLE

Gisteren, 18 april 2023, vond in Den Bosch de Next Learning 2023 plaats, een evenement gericht op de toekomst van leren en ontwikkelen. Naast mijn eigen sessie over de invloed van ChatGPT op leren en werken, heb ik zes sessies bijgewoond. Hieronder vind je mijn belangrijkste inzichten.

Sessie 1: Ga mee op de reis van leren naar presteren

De Next Learning begon met een plenaire sessie van Evitha Scharloo en Henriette Kloots, getiteld “Ga mee op de reis van leren naar presteren.” De reis van leren naar presteren leidt door acht gebieden:

  • Traditionele L&D
  • Verzanding
  • Analyse
  • Uitdagende gebergte
  • Wetenschap
  • Leercultuur
  • Leiderschap
  • Impact en resultaat.

Ze legden uit dat bij leren en ontwikkelen vaak in eerste instantie gekeken wordt naar traditionele training, terwijl de focus zou moeten liggen op betekenisvolle leerinterventies en het aanpakken van organisatorische uitdagingen.
Traditionele L&D richt zich op training en opleiding, wat vaak leidt tot een gebrek aan impact op de organisatie. Er wordt vooral gekeken naar een veronderstelde oplossing (training ’timemanagement’) en niet naar een onderliggend vraagstuk (bijvoorbeeld hoge werkdruk). Als je daar lang genoeg in zit, raak je in de verzanding. Het leidt niet tot verbeteringen.

Om echt verbetering te realiseren, voer je een ‘analyse’ uit, waarbij onderzoek wordt gedaan naar het organisatieprobleem en de noodzaak voor te leren. De ‘uitdagende gebergte’-fase gaat dan gepaard met frustraties en veranderingen en wordt gekenmerkt door ambiguïteit. Uiteindelijk ontstaat er controle en vertrouwen, maar men vergeet vaak te kijken naar de wetenschap en de leercultuur. Het is namelijk belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, te begrijpen hoe mensen leren, mythes rond leren te ontkrachten en data te gebruiken.
Impact en resultaat worden bereikt na het overwinnen van deze uitdagingen. Het is mogelijk resultaat te boeken zonder impact.

Leiderschap en L&D hebben vaak een complexe relatie. L&D-professionals stellen hoge eisen aan leiders, maar communiceren in een taal die voor hen onbegrijpelijk is. Daarom zijn bepaalde vaardigheden en eigenschappen vereist, zoals organisatiebewustzijn, daadkracht en professionaliteit.
De sprekers benadrukten dat congresdeelnemers ook een dergelijke reis kunnen maken door keuzes te maken en niet te lang op één plek te blijven hangen.

Sessie 2: Technologies in the future of learning and work – get on track!

Leertechnologie speelt een cruciale rol in Learning & Development (L&D), en L&D-professionals moeten de nieuwste technologieën begrijpen en toepassen. Donald Clark nam ons mee op een reis door de geschiedenis van leertechnologieën, van schrift en LMS-systemen tot AI, VR en de metaverse.

50 duizend jaar geleden werden grottekeningen gemaakt die ook al leerervaring kunnen worden gezien. Schrijven is 5000 jaar oud. AI is echter net zo significant als schrijven. En we staan pas aan het begin.

Clark benadrukte het belang van AI, met name ChatGPT, als een van de meest impactvolle ontwikkelingen in zijn leven. AI gaat fundamenteel over leren, en zal een groot effect hebben op werk en L&D. Kenniswerkers zullen het meest worden beïnvloed door AI, wat kan leiden tot verhoogde productiviteit en kwaliteit (blijkt uit een studie van MIT). Het werk van mensen die vooral met hun handen werken worden door een ontwikkeling als ChatGPT het minste beïnvloed.

Learning designers moeten hun bekwaamheden verbeteren om met AI-toepassingen zoals ChatGPT te werken, door onder andere data, voice, media genereren en dialogen mogelijk maken. Een belangrijke uitdaging is ook het formuleren van goede ‘prompts’. Toepassingen als ChatGPT kunnen ook helpen bij het differentiëren van leren voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld door teksten over hetzelfde onderwerp op meerdere niveaus te formuleren (meer of minder complex). Donald Clark stelde dat het belangrijk is om te experimenteren met ChatGPT en AI in het algemeen.

AI beïnvloedt ook de manier waarop we leren. Ons brein heeft beperkingen, zoals het vergeten van informatie, demotivatie en vermoeidheid. AI, zoals ChatGPT, kent deze beperkingen niet. ChatGPT spreekt 95 talen, en 12 programmeertalen. Clark pleitte voor pedAIgogie, een didactische benadering waarbij AI wordt gebruikt. Ik heb hier eerder over geblogd: hier en hier.
Daarnaast kan AI audio van tekst genereren (via Whisper van OpenAI), afbeeldingen en video’s creëren op basis van tekst, en zelfs foto’s van overleden mensen tot leven wekken en laten bewegen (via My Heritage). DuoLingo gebruikt GPT-4 waarmee je dialogen kunt voeren om een taal te leren.

AI kan leiden tot “Universal Teachers” -lees Are we on the verge of having a ‘Universal Teacher’?– en het concept van lerende-docent doorbreken, met AI-docenten en AI-lerenden die steeds beter worden. Dit kan vooral voordelig zijn voor ontwikkelingslanden. Er zijn te weinig docenten om mensen in afgelegen gebieden les te geven. Dankzij technologie kunnen deze mensen wel geïnstrueerd worden (Clark doelt vooral op volwassenen).

AI zal ook steeds meer 3D-omgevingen creëren, terwijl gebruikers een afkeer kunnen krijgen van 2D-toepassingen. Desondanks zijn er zorgen over AI en pleidooien voor regulering, zoals die in de pijplijn zit bij de EU. Wat betreft ethiek zijn er nu drie benaderingen:
1. Proceed with caution: voorzichtig vooruitgang boeken met AI.
2. Please slow down: vertragen en AI met meer aandacht en zorg implementeren.
3. Ban volledig: stoppen met het gebruik van AI vanwege ethische zorgen.

Ik deel de mening van Donald Clark dat AI op afzienbare termijn een grote invloed zal krijgen op leren, opleiden en onderwijs. Ik geloof dat docenten en AI in toenemende mate kunnen samenwerken, maar ik geloof niet dat AI alleen effectieve leerinterventies kan plegen. De belofte dat leertechnologie de toegankelijkheid van leren, opleiden en onderwijs voor ontwikkelingslanden kan vergroten is ook vaak gedaan en tot nu toe loos gebleken. Eerst zien dan geloven. Voor de professionele AI-toepassingen zul je moeten betalen omdat de ontwikkeling ervan kostbaar is. Dat beperkt de toegankelijkheid. Verder hebben AI-toepassingen als ChatGPT enkele ernstige tekortkomingen, en zullen ontwikkelaars hun verantwoordelijkheid moeten nemen om bijvoorbeeld vooroordelen te bestrijden en auteursrecht te respecteren. Misbruik zal bovendien niet tegen gegaan kunnen worden door op zich noodzakelijke regulering. Ontwikkelaars zullen misbruik zo veel mogelijk vermijdbaar moeten maken. ‘Proceed with caution’ is m.i. daarbij de wenselijke strategie.

Na deze plenaire opening heb ik zelf een sessie verzorgd over Hoe veranderen chatbots en ChatGPT werken en leren?

Sessie 3: Crossing borders: how to lead future talent?

Lauren Ravazi besprak de gevolgen van werken op afstand en de opkomst van digital nomads, die de wereld rondreizen terwijl ze op afstand werken. Volgens haar gaat het om een heuse subcultuur van ‘global natives’. Ze benadrukte de noodzaak voor bedrijven om zich aan te passen aan deze groeiende trend, zodat ze aantrekkelijk blijven voor deze groep professionals. Zij werkt voor Safety Wings dat toegang tot gezondheidszorg, financiën en andere diensten wil verzorgen voor ‘global natives’. De werknemers van Safety Wings werken ook volledig op afstand. Reduceren zij daarmee de CO2-uitstoot? Dat valt tegen. Want één tot twee keer per jaar komen de medewerkers van het bedrijf naar een exotisch oord om elkaar fysiek te ontmoeten. Ook ontmoeten ze elkaar fysiek in kleine groepen om gefocust samen te werken. Ravazi deelde belangrijke lessen en praktische oplossingen voor het werken op afstand.
Een aantal cruciale lessen voor effectief afstandswerken zijn onder meer:
1. Ontwerp bijeenkomsten met aandacht voor online deelnemers en zorg voor interactie en betrokkenheid.
2. Geef werknemers autonomie in hun werk.
3. Hanteer een ‘documentatie first’ benadering om efficiënte samenwerking op afstand mogelijk te maken. Je zult veel meer moeten documenteren als je op afstand samen wil werken zodat iedereen op de hoogte is.
4. Focus op uitkomsten en resultaten in plaats van tijd.
5. Omarm flexibele en agile manieren van werken.
6. Zie je organisatie als een netwerk en betrek externe mensen erbij.
7. Benut mondiale en interculturele inzichten.

Praktische oplossingen voor het ondersteunen van afstandswerken en het aantrekken van digital nomads zijn onder andere:
1. Begin meteen en zet kleine stappen zonder veel middelen of budget vrij te maken.
2. Zorg voor een centrale organisatie voor communicatie, zoals het gebruik van Slack, zodat iedereen weet waar ze informatie kunnen vinden.
3. Herzie je ‘employee benefits’ om aan te sluiten bij de behoeften van digital nomads en vergelijk deze met je concurrenten.
4. Breid je talentendatabase uit met mensen uit de hele wereld om betere talenten aan te trekken. Dit kan door samen te werken met instanties die wereldwijd zaken zoals verzekering regelen.
5. Creëer een fonds voor professionele ontwikkeling om tegemoet te komen aan de behoeften van medewerkers, zoals het ontmoeten van experts in andere landen.
6. Gebruik technologie om nieuwe partnerschappen te realiseren.
7. Stel een ‘werk overal’ beleid op, met duidelijke verwachtingen over hoe vaak medewerkers fysiek samenkomen.

Door deze aanbevelingen te volgen, kunnen bedrijven inspelen op de groeiende trend van werken op afstand en digital nomads. Dit zal niet alleen bijdragen aan een succesvolle integratie van deze groep professionals in de organisatie, maar ook bijdragen aan het aantrekken en behouden van talent uit de hele wereld. Het creëren van een flexibele, agile en inclusieve werkomgeving is essentieel voor bedrijven die willen profiteren van de mogelijkheden die ‘remote’ werken biedt.

Na deze sessie heb ik nog deelgenomen aan een podcastopname over ChatGPT en leren, en heb ik onder meer onderstaande tool van Frank Thuss van de HAN gekregen:

Innovatieversneller HAN

Sessie 4: De HoloLens: levensecht scenario-onderwijs met behulp van een augmented reality bril

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft onlangs de Microsoft HoloLens 2 geïmplementeerd om verpleegkundigen en arts-assistenten voor te bereiden op de praktijk. Dit innovatieve hulpmiddel stelt zorgprofessionals in staat om kennis te maken met diverse ziektebeelden die zij in hun werk kunnen tegenkomen. De technologie is geïntroduceerd als gevolg van de Covid-19 pandemie, waardoor zorgmedewerkers op een veilige manier klinisch redeneren konden oefenen en vertrouwd raakten met het ziektebeeld van Covid-19.

Hololens

De HoloLens 2 maakt gebruik van een app met 17 patiënten met ziektebeelden. Lerenden kunnen virtuele patiënten bekijken die zwaar ademen en zweten, en hebben tegelijkertijd toegang tot relevante data over de patiënt. De app stelt lerenden in staat om de patiënt vanuit verschillende hoeken te observerenn, terwijl ze vragen van een docent beantwoorden en interventies voorstellen (bijvoorbeeld het geven van zuurstof). Deze scenario’s zijn eenvoudig toe te voegen en worden ontwikkeld door de fabrikant van de software.
De HoloLens 2 biedt een authentiekere leerervaring dan interactieve video’s, omdat lerenden meer betrokken zijn bij de patiënt en de situatie. Een andere toepassing is de TrueSim-app, waarmee de ABCDE-methodiek op een interactieve manier kan worden aangeleerd. Deze aanpak is snel inzetbaar, veilig en leidt niet tot extra druk op de zorg.

Tijdens de sessie is ook de relatie gelegd met onderzoek en theorie. Simulatieonderwijs blijkt effectief te zijn, en de HoloLens 2 biedt een actieve, persoonlijke leerervaring die overeenkomt met de praktijk. Bovendien kan er geleerd worden van en aan elkaar, en kunnen patiënten in een realistische omgeving worden geplaatst, zoals op een bed in een ziekenhuisafdeling.
Kleine groepen lerenden werken momenteel op de afdeling met de HoloLens 2, onder begeleiding van een expert en op basis van praktijkscenario’s. Hierdoor voelen zij zich beter voorbereid op de praktijk. Bij de Spoed Eisende Hulp oefenen ze elke week met de Hololens, met de lerenden die dan dienst hebben (in de ochtend, als het relatief rustig is). Lerenden oefenen dan bijvoorbeeld een kwartier met patiëntencases. Ze leren op een relatief informele manier. Het gaat dus om korte momenten onder werktijd en is daarmee een toegankelijke manier van leren. Technische randvoorwaarden op orde hebben is ook essentieel voor het succes van een dergelijk initiatief. De integratie met Microsoft Teams maakt het mogelijk om ondersteuning op afstand te bieden, bijvoorbeeld bij patiënten met besmettelijke ziekten, zonder dat beschermende kleding nodig is.

Sessie 5: 12 hefbomen voor transfereffectiviteit: Wat zorgt voor trainingen met effect?

Britt Brackenie is in deze sessie ingegaan op de 12 hefbomen voor transfereffectiviteit van dr. Ina Weinbauer gepresenteerd. Zij licht deze hefbomen toe in deze bijdrage. Deze hefbomen bieden inzicht in de factoren die de transfer van leren verhogen, waarbij gekeken wordt naar het ontwerp, de deelnemers en de organisatie.
Britt ging eerst in op het ’transferprobleem’. Vaak past maar 15% het geleerde effectief toe. 70% past toe, ervaart problemen en valt terug in oud gedrag. 15% van de lerenden past het geleerde helemaal niet toe. Daar is echter wel wat aan te doen. Gelukkig zijn er manieren om deze situatie te verbeteren.

Eén van de hefbomen is het betrekken van leidinggevenden bij het leerproces. Eén op één overleggen tussen leidinggevenden en deelnemers over het toepassen van het geleerde kan vaak een groot verschil maken. Het geloof van leidinggevenden in het effect van een training is ook cruciaal, en het is belangrijk om verbeteringen zichtbaar en beloond te maken.
Je moet bijvoorbeeld ook kijken waarom leidinggevenden niet betrokken zijn bij de training van medewerkers. Wat levert het de leidinggevende op als de deelnemer naar een training gaat?  Je kunt ook een zelfscan voor leidinggevenden gebruiken om trainingen meer effect te laten hebben. Of je gaat het eigenaarschap van de deelnemer aanspreken om vooraf of na de training het gesprek aan te gaan met de leidinggevende.

Transferplanning is een andere belangrijke hefboom. Door het – heel concreet – vaststellen van de implementatieintentie kan de transfer verbeterd worden: wat jij als lerende nu doen en wanneer? Welke kleine stappen ga je vanaf morgen zetten? Het gebruik van een transferplanningstool, waarbij de belangrijkste lessen, doelen en acties worden vastgelegd, is hierbij nuttig. Het is aan te raden om 10-20% van de trainingstijd aan transferplanning te besteden, en niet alleen te focussen op doelen, maar ook op concrete acties en kleine stappen die de actie eenvoudig maken.
Tijdens de workshop hebben de deelnemers ook besproken hoe ze deze inzichten in hun eigen praktijk gaan toepassen. Het nemen van een eerste ‘ministap’ is daarbij essentieel om het proces van effectieve transfer op gang te brengen.

Sessie 6: “Lead the Way”

Ray Klaassens, hoofdinstructeur van kamp van koningsbrugge, mocht de NextLearning afsluiten met een bijdrage over veranderen, samenwerken en leiderschap. Hij maakte zijn boodschap duidelijk aan de hand van -soms tragische- anekdotes over commando’s en aan de hand van het betreffende televisieprogramma. Hij benadrukte onder meer het belang van samenwerken en leiderschap. En karakter tonen op het moment dat je het moeilijk hebt. Bijvoorbeeld door een reep chocolade met je maten te delen terwijl je zelf honger hebt. Focus is belangrijk. Niemand achter laten. In ellende ligt de kans om trots te worden, als je meedoet, stelde hij. Samenwerken begint met de ‘win’ van de ander. Je moet het juiste gedrag laten zien op het moment dat het tegen zit. Onzekerheid, niet weten wat je te wachten staat, is eigenlijk het meest moeilijke. Maar moeite doen en wilskracht zijn dan van belang. Karakter is wat er overblijft als niemand kijkt. Je moet er alles aan doen. Je bent wat je doet.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.