Hoe veranderen chatbots en ChatGPT werken en leren? #NLE

Vandaag heb ik tijdens de Next Learning 2023 een sessie verzorgd over de mogelijke gevolgen van het gebruik van chatbhots en met name ChatGPT voor werken en leren.

Ik ben eerst kort ingegaan op chatbots en ChatGPT. ChatGPT is een chatbot, met dien verstande dat ChatGPT gebruik maakt van:

 • Zeer krachtige computers die in staat zijn heel veel data heel snel te verwerken.
 • Zeer veel data.
 • Een Large Language Model (een AI-systeem dat is ontworpen om op basis van grote hoeveelheden tekstgegevens tekst te begrijpen en op menselijke wijze te genereren).
 • Een transformer (technologie die (steeds andere) teksten op basis van opdrachten kan genereren).

ChatGPT is de internettoepassing die het snelste is geadopteerd (zeer veel gebruikers in zeer korte tijd). Volgens Greg Brockman -mede-oprichter van het bedrijf achter ChatGPT- komt dat omdat ChatGPT een heel simpele interface heeft en de kloof weet te overbruggen tussen wat mensen dachten dat mogelijk was, en wat zij ervaren dat mogelijk is (bron: interview tijdens de SXSW, 2023).

Wat zijn gevolgen voor werk? We leven in het tijdperk van ‘assistive computing’.  Zoals ik laatst schreef:

Mede dankzij AI evolueert technologie van hulpmiddel naar een digitale collega of assistent die jou ondersteunt bij uiteenlopende taken en activiteiten. Alomtegenwoordige technologie is daarbij in staat om menselijke vaardigheden aan te vullen en te verbeteren.

Chatbots worden onder meer gebruikt voor het ondersteunen van inschrijfprocessen, het beantwoorden van veel gestelde vragen, voor coaching en het bevorderen van reflectie via dialogen. ChatGPT kun je gebruiken om bijvoorbeeld:

 • E-mails te beantwoorden
 • Onderzoeken samen te vatten
 • Outlines van documenten te maken (zoals een projectplan)
 • Standaard berichten te maken
 • Essays en memo’s te schrijven
 • Vragen te beantwoorden
 • Ideeën te genereren
 • Bronnen in de juiste alfabetische volgorde te zetten
 • Concept-artikel op basis van teksten te schrijven

De output is meestal niet perfect, maar vormt wel een goede basis waarop je verder kunt werken. Dit bespaart veel tijd.

Wat betekent dit voor leren, onderwijs en opleiden?

ChatGPT kan helpen ‘bewezen’ didactische principes mogelijk te maken. Je ziet ook al dat educatieve applicaties zoals LessonUp en Duolingo bezig zijn de onderliggende technologie van ChatGPT te integreren in de applicatie. Zie hiervoor:

We hebben daar vandaag ook mee geoefend.

Toepassingen zoals ChatGPT hebben ook beperkingen. ChatGPT kan het verkeerde leren, maar denken dat het goed is (‘hallucinaties’). De database bevat vooroordelen, ChatGPT slurpt energie, enzovoorts.

Welke gevolgen hebben toepassingen als ChatGPT voor bekwaamheden van ‘kenniswerkers’? Je moet o.a. veel vakinhoudelijke kennis hebben om de output van ChatGPT op waarde te kunnen schatten. Daarnaast wordt digitale geletterdheid extra belangrijk (nog kritischer beoordelen van output, goede ‘prompts’ formuleren, etc).

Hieronder vind je mijn slides:

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *