Bloemlezing tien over ChatGPT

Het is weer tijd voor een bloemlezing over ChatGPT. Nummer tien alweer. Deze blogpost bevat samenvattingen van vijf bijdragen over ChatGPT. Ook verwijs ik weer naar een groot aantal links van artikelen over deze toepassing (in het Nederlands geschreven en/of geen tijd om deze te bespreken).


Generative AINota bene: ik heb onlangs een abonnement genomen op de betaalde Pro-versie van ChatGPT. Deze versie werkt sneller en is vooral technisch stabieler dan de versie waarvoor je een gratis account aanmaken.

ChatGPT is terrific – but at what costs?

Volgens de auteurs van deze bijdrage blijft één vraag bij toepassingen zoals ChatGPT nog grotendeels onbeantwoord: Hoe beïnvloeden generatieve AI-toepassingen essentiële menselijke denkvermogens zoals kritisch, reflectief en verdiepend denken? Zij bespreken eerst enkele kerntheorieën over menselijke cognitie en passen deze vervolgens toe op het gebruik van geavanceerde chatbots. In hun bijdrage identificeren zij drie (onbedoelde) cognitieve gevolgen van de opkomst van generatieve AI:
1) Mensen nemen een kortere weg naar het “eindresultaat” van informatieverwerking zonder zich bezig te houden met het proces om te komen tot het resultaat. Bij het gebruik van traditionele externe internetbronnen moet de gebruiker nog steeds zelf het cognitief veeleisende proces van redeneren en conclusies trekken uitvoeren, op basis van die informatie. Bij geavanceerde chatbots zoals ChatGPT wordt het hele proces van redeneren en beslissen namens de gebruiker uitgevoerd. Daardoor wordt in feite bijna het volledige menselijke denk- en besluitvormingsproces vervangen.
2) Het kritiekloos en cognitief aantrekkelijk (hersenloos) consumeren van synthetische inhoud in het algemeen. Als mensen stoppen met leren of stoppen met het uitvoeren van cognitieve inspanningen, kunnen de hersenen zich minder goed aanpassen en veranderen, wat kan leiden tot een afname van cognitieve vaardigheden en algemene intellectuele capaciteit.
3) De kennis oppervlakkig aanvaarden zonder deze of vooraf kritisch te onderzoeken. Als mensen vooral kennis oppervlakkig en dit zelfs een standaard werkwijze wordt, dan kan de mens geleidelijk ook zijn cognitieve vermogens verliezen om de door generatieve technologieën gegenereerde resultaten kritisch te onderzoeken. Er is dan sprake van een dubbel risico: niet alleen kunnen mensen bepaalde essentiële cognitieve vermogens met betrekking tot diepgaand denken verliezen, maar zij kunnen ook niet in staat zijn problematische of onjuiste resultaten die door deze technologieën worden gegenereerd te corrigeren.

Heeft een medium op zich deze invloed? Of ligt dit aan de wijze waarop we (leren) omgaan met een dergelijke technologie? Er wordt immers ook over het internet ten onrechte gesteld dat het ons dommer maakt. Een medium doet er meestal niet toe, wordt vaak gesteld. Het gaat erom wat je ermee doet.

Het gebruik van ChatGPT doet ook een groot beroep op onze cognitieve vermogens. Je moet bijvoorbeeld goed nadenken over de opdrachten die je formuleert en je moet de output altijd inhoudelijke controleren. Op die noodzakelijkheid moeten we blijven hameren.

Leveraging ChatGPT: Practical Ideas for Educators

Zak Cohen stelt voor dat we ChatGPT omarmen als kans voor het onderwijs. Hij beschrijft vier manieren waarop ChatGPT in het onderwijs kan worden ingezet.

1. Maak de grammatica dynamischer. Door ChatGPT-technologie te integreren samenwerking tussen lerenden en directe instructie, kunnen docenten het leren van grammatica tot een interactiever proces voor lerenden maken. Cohan beschrijft in zijn artikel hoe je dat kunt doen.
2. Maak studiehandleidingen. ChatGPT kan studiehandleidingen genereren die zijn aangepast aan de behoeften van studenten.
3. Flipped learning. Door gebruik te maken van ChatGPT’s generatieve mogelijkheden, kunnen docenten aanpasbare inhoud creëren voor een flipped classroom aanpak. Een voorbeeld van deze aanpak kan zijn dat een docent een onderwerp in de klas introduceert en lerenden een haalbare en specifieke onderzoeksvraag laat ontwikkelen met betrekking tot dat onderwerp. Lerenden voeren hun vragen in in ChatGPT om een antwoord op maat te genereren waarmee lerenden hun eigen onderzoek kunnen sturen.
4. Informatievaardigheden opbouwen. ChatGPT kan een waardevol instrument zijn om docenten te helpen informatievaardigheden in het onderwijs te integreren. Nadat lerenden ChatGPT hebben gebruikt om een antwoord te genereren dat is afgestemd op hun onderzoeksvraag, kunnen docenten dit moment gebruiken om lerenden te laten zien hoe ze de geldigheid, geloofwaardigheid en waarachtigheid van de door AI gegenereerde informatie kunnen beoordelen.

Nota bene: in verband met de AVG mag je als docent lerenden niet vragen om een account bij ChatGPT aan te maken. De onderwijsinstelling beschikt immers waarschijnlijk niet over een verwerkersovereenkomst met OpenAI.

GPT-3 through a glass darkly

Marshall McLuhan’s media tetrad is een raamwerk dat hij ontwikkelde om de effecten van media op de samenleving en de menselijke perceptie te analyseren:

  • Wat versterkt het medium?
  • Wat maakt het medium overbodig?
  • Wat haalt het medium terug dat eerder verouderd was?
  • Waarin keert het medium om of verandert het wanneer het tot het uiterste wordt gedreven?

Harold Jarche laat dit raamwerk los op ChatGPT:

  • ChatGPT versterkt elke stem uit & bootst creativiteit na.
  • Maakt copy-writing en essays overbodig zodat menselijk inzicht een luxe wordt.
  • Haalt de veelschrijvers van de Europese Renaissance terug zodat de beste schrijvers multi-getalenteerd moeten zijn om de kost te verdienen.
  • Verandert in massale misleiding en geeft antwoorden zonder echte vragen erachter.

PedAIgogy – new era of knowledge and learning where AI changes everything

Volgens Donald Clark veranderen generatieve AI-toepassingen zoals ChatGPT het onze relatie met kennis en leren. Hij schetst in deze bijdrage hoe de relatie met kennis en leren door de eeuwen heen is veranderd en welke rol media zoals het boek en de zoekmachine daarbij hebben gespeeld. De relatie met kennis werd ook gemedieerd door onze relaties met anderen online. ChatGPT leidt tot een heel ander type dialoog. Dit leidt ook tot een andere soort didactiek: ‘pedAIgogy’:

This is another big bang, the difference being the dynamic creation of knowledge, in real time, in co-created dialogue. We are no longer using technology to simply find knowledge and learn. We have moved forward to find, create, change, organize, synthesize, even evaluate knowledge and learning with technology. This is a new form of pedagogy, I call ‘pedAIgogy’. We are co-creators, not just of text but in all media, multimedia creators, as well as learning and teaching in a far more complex relationship with technology

We worden minder afhankelijk van “text heavy” instituten met hun cursussen, meent Clark. Het nieuwe tijdperk van ‘pedAIgogy’ kan een meer dynamische manier van formeel onderwijs en leren inluiden. Deze aanpak kan ons ook snel in de richting sturen van performancesupport op de werkplek, waar de technologie inspeelt op de behoeften (vraaggestuurd, niet aanbodgestuurd).

Ik ben hier nog niet zeker van. ‘Generatieve AI’ is niet de eerste technologie waarvan voorspeld dat deze een revolutie op het gebied van leren, opleiden en onderwijs zal veroorzaken.

Noam Chomsky Says ChatGPT Is a Form of “High-Tech Plagiarism”

De befaamde linguïst en cognitief wetenschapper Noam Chomsky is in een interview stil blijven staan bij ChatGPT. Hij stelt dat ons onderwijssysteem stimuleert dat lerenden toepassingen als ChatGPT gaan gebruiken (en andere geitenpaadjes om leerresultaten met zo weinig mogelijke moeite kunnen behalen). ChatGPT is volgens hem ‘high tech’ plagiaat. De uitdaging voor docenten is om belangstelling te wekken voor de onderwerpen die zij doceren, zodat lerenden gemotiveerd zijn om te leren, in plaats van te proberen het werk te vermijden. Als lerenden ChatGPT gebruiken, zijn zij niet echt geïnteresseerd in de leerinhoud. Verveling verandert in vermijding, en ChatGPT wordt dan een gemakkelijke manier om het onderwijs te vermijden. Wellicht bevordert ChatGPT dat we ons afkeren van “teaching to test”, meent Chomsky.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *