Twaalfde bloemlezing over ChatGPT

Ik verzamel wekelijks nog steeds meer artikelen over ChatGPT dan ik verwerken. Hoog tijd dus voor bloemlezing twaalf over deze toepassing van generatieve AI. Met dit keer acht samenvattingen en twintig verwijzingen.

3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art
Dall-E:3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art

ChatGPT is me trouwens steeds meer behulpzaam bij het samenstellen van dit soort overzichten. Vraag ChatGPT bijvoorbeeld wat de belangrijkste boodschap is van een bepaalde tekst. Dit werkt niet bij lange teksten. De output moet je uiteraard controleren en soms aanpassen.

LessonUp lanceert ChatGPT lesgenerator

In de elfde bloemlezing schreef ik onder meer dat GPT-4 in de populaire taal app Duolingo geïntegreerd wordt. Het Nederlandse LessonUp -populair in het onderwijs om interactieve lessen te maken- heeft deze week bekend gemaakt dat men een lesgenerator op basis van ChatGPT in LessonUp geïntegreerd heeft. Het is een Beta-versie die docenten ‘gratis’ kunnen uitproberen. In deze blogpost beargumenteert LessonUp waarom je hier gebruik van kunt maken. Vandaag organiseert men hierover een webinar.

We’ve just gone from a simple teacher-learner model to a new world of AI teachers – a new pedAIgogy

Nieuwe technologieën, zoals ChatGPT, leiden volgens Donald Clark tot een veranderend ‘leerlandschap’. Volgens Clark is zelfs sprake van een nieuwe didactiek (‘PedAIgogy’) waarbij sprake is van een veranderende relatie met kennis: van overdracht, zoeken en toegang, naar dialoog en co-creatie. Naarmate mensen meer autonomie hebben bij leren, hetgeen vooral bij (jong)volwassenen het geval is, zal sprake zijn van een meer dynamische, gepersonaliseerde benadering van leren. We hebben daarbij niet alleen meer te maken met een docent en een lerende, maar ook met een AI-docent (zoals ChatGPT en de integratie ervan in tools zoals Khan Academy & Duolingo) en een AI-lerende (het AI-model dat is getraind op een gigantische hoeveelheid gegevens en enige menselijke training). AI-docenten worden ook beter naarmate zij gebruik maken van deze informatie over de voortgang van de AI-lerende.

AI-docenten worden volgens Clark beter in ALLE vakken. Zij zijn ook 24/7/365 beschikbaar en multimodaal. Ze zorgen ook voor dialoog en inspanning, zoals case studies, voorbeelden, debat en beoordeling. De nieuwe didactiek is gebaseerd op persoonlijke, één-op-één dialoog. Bloom heeft volgens Donald Clark al laten zien dat dit de meest effectieve manier van leren is. Op zeer lange termijn zullen docenten van vlees en bloed volgens Clark overbodig worden. Hij stelt:

This is an uncomfortable debate but we have now crossed that Rubicon. We can now see that the path to faster, cheaper and more effective learning is through faster, cheaper and smarter technology – that technology, as I’ve been saying for many years, is AI.

Clark stelt dat hij door ChatGPT een grotere aanhanger is geworden van het werk van Vygotsky. ChatGPT en ‘Bard’ (van Google) zijn volgens hem bijna perfecte voorbeelden van ‘Vygotskiaanse’ docenten. Volgens Vygotsky is leren fundamenteel een sociaal gemedieerde en geconstrueerde activiteit. Deze Russische psycholoog benadrukte de rol van sociale interactie en culturele context bij de cognitieve ontwikkeling. Sociale interactie speelt dan een cruciale rol in de cognitieve ontwikkeling van lerenden. Lerenden leren dan door interacties met personen met meer kennis, die begeleiding en steun bieden. Volgens Clark is dit precies wat ChatGPT-4 doet.

It provides the ‘knowledgeable other’. In fact, this ‘knowledgeable other’ is better than any one teacher as it covers all subjects, at different levels, is available 365/24/7, is endlessly patient, polite, encouraging and friendly.

Daarnaast vervult ChatGPT-4 de rol van -naar Vygotsky”s opvattingen- ‘mediator’: ChatGPT-4 gebruikt taal om rekening te houden met het eigen tempo en niveau van de lerende, en ook om fouten te signaleren. Daarnaast kan ChatGPT-4 volgens Donald Clark afnemende ondersteuning bieden (‘scaffolding’) waarmee lerenden de zone van naaste ontwikkeling bereiken.

Ik vind het knap en origineel dat Clark een relatie legt tussen ChatGPT-4 en het werk van theoretici als Bloom, Vygotsky en Bruner. Ik vind hem echter overenthousiast. Hij heeft geen oog voor de beperkingen van AI in het onderwijs, zoals het maken van fouten, het verspreiden van desinformatie en mogelijke vooroordelen, of het risico op verlies van de menselijke verbondenheid. Clark heeft m.i. ook onvoldoende oog voor de waarde die docenten van vlees en bloed inbrengen, zoals empathie, aanpassingsvermogen en het vermogen om op een persoonlijk niveau contact te leggen met lerenden. AI kan de docent van vlees en bloed ondersteunen en wellicht versterken. Maar niet meer dan dat.

Resisting the AI Hype Cycle in Education

De kernboodschap van John Warner is dat de integratie van grote taalmodellen (LLM’s) zoals GPT-4 in onderwijstechnologie met voorzichtigheid en scepsis moet worden benaderd. Warner adviseert de hype en opwinding rond deze ontwikkelingen te weerstaan, kritisch te blijven ten aanzien van beweringen van ontwikkelaars, en bij het overwegen van hun mogelijke toepassingen menselijke waarden centraal te stellen. Leren beperken tot wat een machine kan doen is volgens hem het missen van cruciale elementen van de leerervaring. Hij moedigt ook aan traditionele onderwijspraktijken te bekritiseren, en benadrukt het belang van betekenisvolle leerervaringen en de waarde van menselijke interactie in het onderwijs. Volgens de auteur zouden we ons moeten afvragen of de dingen die we onze menselijke studenten vragen te doen wel echt zinvolle ervaringen zijn in verband met leren. Tot slot roept hij op tot een verantwoorde en bedachtzame toepassing van AI-technologie, waarbij het welzijn van studenten en de mensheid als geheel voorop staat.

Will AI Chatbots Raise Digital Equity Concerns for Students?

De belangrijkste boodschap van deze bijdrage is dat AI-chatbot-tools zoals ChatGPT het potentieel hebben om het onderwijs aanzienlijk te beïnvloeden en te verbeteren, maar er bestaat bezorgdheid dat het gebruik ervan de digitale kloof kan vergroten voor lerenden met beperkte of geen toegang tot breedband en apparaten. Docenten en voorstanders van digitale gelijkheid benadrukken het belang van het aanpakken van deze kloof en het bevorderen van digitale geletterdheid om ervoor te zorgen dat alle lerenden kunnen profiteren van deze opkomende technologieën.

ChatGPT is the Myspace of AI: It’s fun, but it’s far from taking your white-collar job

Volgens de auteurs veranderen AI-tools zoals ChatGPT onze manier van werken en hebben zij de potentie om witteboordenwerk te beïnvloeden, ook al zijn hun huidige mogelijkheden beperkt. Deze tools worden steeds toegankelijker voor niet-experts, en hoewel er onzekerheid bestaat over hun toekomst en sprake is van bezorgdheid over de verplaatsing van banen, kunnen ze ook leiden tot nieuwe kansen op werk naarmate de technologie zich verder ontwikkelt. ChatGPT is wat Myspace was voor sociale media. Het is een vroege, toegankelijke versie waarop andere versies zullen voortbouwen. ChatGPT dient als springplank voor toekomstige AI-ontwikkelingen en hun mogelijke toepassingen in diverse sectoren.

ChatGPT as an Assistive Technology

ChatGPT kan volgens Maggie Melo een krachtige hulptechnologie (AT) zijn voor mensen met ADHD. ChatGPT helpt hen geconcentreerd te blijven en uitdagingen in verband met ‘organisatie en beslissingsmoeheid’ het hoofd te bieden. De auteur benadrukt dat de paniek rond ChatGPT en fraude ongegrond is en het potentieel van de tool om docenten en lerenden met ADHD te ondersteunen, overschaduwt. Door real-time antwoorden te geven en afleiding te minimaliseren, kan ChatGPT gebruikers helpen mentale blokkades te overwinnen, bij de les te blijven en hun productiviteit te verbeteren.

The Problem is Not the AI

Volgens Steven Krause is AI niet het probleem bij schrijfonderwijs, maar is de manier waarop schrijven wordt onderwezen en beoordeeld problematisch. De auteur betoogt dat docenten, in plaats van zich te richten op het betrappen en bestraffen van studenten die AI-gegenereerde werkstukken gebruiken, de nadruk moeten leggen op schrijfonderwijs door middel van een reeks opdrachten die op elkaar voortbouwen, brainstorm- en voorschrijfactiviteiten omvatten, en collegiale toetsing en revisie vereisen. Deze aanpak verbetert niet alleen het schrijven van studenten, maar maakt het ook moeilijker voor hen te frauderen. Krause stelt ook voor dat docenten vertrouwd moeten worden met AI-tools zoals ChatGPT om een beter inzicht te krijgen in hun mogelijke toepassingen en beperkingen in de klas.

OpenAI Seems Like a Very Sleazy Company to Be Creating World-Changing AGI

Maggie Harrison is teleurgesteld in OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT. OpenAI, ooit een non-profit, open-source organisatie gericht op het welzijn van de mensheid, is afgeweken van haar grondbeginselen door winstgevend te worden, closed-source, en nauw verbonden met grote technologiebedrijven zoals Microsoft. De auteur is bezorgd dat deze verschuiving in focus, gedreven door concurrentie en het nastreven van financiering, de integriteit en veiligheid van Artificial General Intelligence (AGI) in gevaar kan brengen. Zij suggereert dat de huidige aanpak van OpenAI niet ideaal is om AGI tot stand te brengen, aangezien bedrijfswinst en het welzijn van de mensheid niet altijd samengaan.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *