Blog Archives

ICT in het MBO: redenen, trends en valkuilen

Vandaag heb ik een college verzorgd in het kader van een masterclass voor onderwijsbestuurders in het MBO. Ik wilde hierin vijf redenen bespreken waarom een MBO-instelling ICT binnen het onderwijs moet gaan inzetten, net als acht trends op het gebied van ICT en leren, en een aantal valkuilen die je moet omzeilen als je ICT in het onderwijs wilt integreren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

ICT en onderwijs: de betekenis van trends voor de onderwijspraktijk #cviov

Informatie- en communicatietechnologie hebben binnen het middelbaar beroepsonderwijs tot dusver vooral gezorgd voor versterking van het onderwijs, in plaats van vernieuwing. Er zijn m.i. echter vijf belangrijke ontwikkelingen die innovatie noodzakelijk maken, waarbij ICT een belangrijke faciliterende en versnellende rol kan spelen.

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Zie ik je tijdens Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT? #cviov

Op 2 en 3 april aanstaande vindt in Den Bosch de tweejaarlijkse Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT plaats. In deze blogpost geef ik tien redenen waarom ik vind dat je hier bij moet zijn (ook als je niet in het MBO-werkzaam bent).

Lees meer ›

Tags: , ,

Wat valt mij op in Vier in Balans 2013?

Verleden week is editie 2013 van Vier en Balans verschenen. In dit jaarlijks te verschijnen rapport beschrijft Kennisnet de stand van zaken met betrekking tot ICT in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In de meeste berichten hierover ligt de nadruk op het kwantitatieve gebruik van ICT.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Focus op vakmanschap: fluitje van een cent? #cvimc

In een bomvolle zaal verzorgde Arcus tijdens dag 2 van de Managementconferentie van het CvI een sessie over hun aanpak van Focus op Vakmanschap. Daarbij lag de nadruk op onderwijsontwikkeling.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De Twentse aanpak van Focus op Vakmanschap #cvimc

Leren we het in Nederland nooit, als het gaat om onderwijsveranderingen? Hoe staat het met het lerend vermogen van onderwijsministerie en MBO-sector? Die vraag bekroop mij bij een verder goede sessie van gastcollege ROC van Twente over Focus op Vakmanschap.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Nog één nachtje slapen: Managementconferentie CvI ‘IJzersterk!’ #cvimc

Morgenmiddag gaat de tweejaarlijkse managementconferentie van het Consortium voor Innovatie in de Gieterij te Hengelo van start. Ik ben er bij, en verheug me er erg op. Het thema ‘IJzersterk’ slaat wat mij betreft namelijk op sfeer, concept, organisatie en inhoud van de CvI-conferenties (als Vriend van het CvI ben ik uiteraard niet objectief).

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Leren in het MBO van 2022 (en eerder)

Wat zijn belangrijke technologische trends die het middelbaar beroepsonderwijs beïnvloeden? In deze presentatie schets ik drie technologische trends voor de lange termijn, en vijf voor de middellange termijn.

Lees meer ›

Tags: , ,

Zes voordelen van ICT voor het MBO (#in)

Dankzij een tip van Petra Fisser heb ik Zes voordelen van ICT voor het MBO kunnen lezen. De 32ste publicatie uit de Onderzoeksreeks ICT in het onderwijs van Kennisnet beschrijft de uitkomsten van een verkennend onderzoek (op basis van observaties en interviews). Er is volgens Kennisnet geen sprake van 'evidentie'

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Trendrapport MBO: technologieën van de toekomst (#in)

Ben je zelf maanden betrokken bij de totstandkoming van een rapport over trends op het gebied van ICT en middelbaar beroepsonderwijs, moet je nog bij Willem Karssenberg lezen dat deze publicatie online staat (ik begreep gisteren al dat het rapport vandaag tijdens een bijeenkomst van saMBO~ICT verspreid zou worden).

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: