Flexibilisering in het MBO (#in)

Via de nieuwsbrief van het ECBO stuitte ik vandaag op het rapport Flexibiliteit in het MBO. In dit rapport beschrijven de onderzoekers welke factoren belemmerend en bevorderend werken voor de flexibilisering van het middelbaar beroepsonderwijs. Jef van der Hurk heeft er een prima samenvatting over geschreven. Op pagina 109 t/m

Lees verder

Leren kiezen, kiezen leren (#in)

In Leren kiezen, kiezen leren ordenen Frans Meijers, Marinka Kuijpers en Annemie Winters dertig jaar onderzoek naar theorieën over studieloopbaanbegeleiding. Zij doen dat vanuit diverse disciplines zoals de cognitieve psychologie, leertheorieën, en de ontwikkelingspsychologie. Het boek bestaat uit een aantal hoofdstukken. Daarbij behandelen zij de inhoud, vormgeving en organisatorische vormgeving

Lees verder