Tijd voor kwaliteit (#in)

De afgelopen week is een voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) belangrijk rapport verschenen. Het ResearchNed/Interstudie-NDO Nijmegen/Arnhem heeft in opdracht van OCW de zogenaamde 850 urennorm in het mbo geëvalueerd. Leerlingen in het mbo moeten minimaal 850 uur "in instellingstijd verzorgd onderwijs" krijgen en volgen. Is dat niet het geval dan

Lees verder

Effectieve beroepspraktijkvorming. Pleidooi voor co-creatie van school en leerbedrijf (#in)

Het discussiestuk Effectieve beroepspraktijkvorming. Pleidooi voor co-creatie van school en leerbedrijf staat al langer op mijn 'waard om over te bloggen'-lijst. Bert van Veldhuizen schetst namens 'OOG voor het MBO' hierin de contouren van een visie op praktijkleren in het beroepsonderwijs. In de diverse publicaties over beroepspraktijkvorming (BPV) ontbreekt zo'n

Lees verder

OOG in OOG met OOG voor het MBO

OOG voor het MBO staat voor ‘Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO’. Een groep onderwijskundig strategische denkers, al jaren op relevante functies werkzaam binnen de BVE sector, benadert de ontwikkeling van de sector op onconventionele wijze. Dat wil zeggen, dat gedacht wordt vanuit zowel deelnemersperspectief en de inhoud als vanuit het

Lees verder