Voorbeelden van leertechnologieën voor smartphones tijdens bijeenkomsten

Smartphones zijn alomtegenwoordig. Matthew Lynch beschrijft een aantal apps die je op een iPhone kunt gebruiken tijdens klassikale sessies. Op basis van dit artikel wil ik vooral toepassingen beschrijven voor mobiele applicaties tijdens bijeenkomsten (zowel onderwijs als workshops). Opvallend daarbij is dat veel toepassingen bedoeld zijn voor het bevorderen van interactie. Veel toepassingen kun je ook voor meerdere doelen gebruiken. Vanwege het afleidende karakter zou je smartphones overigens vooral selectief moeten gebruiken.

E-Coaching
Foto: KristopherK, Pixabay

Argumenteren en prioriteren
Je hebt tools die je kunt gebruiken om eerst argumenten bij een stelling te bedenken (voor en tegen) en daarna deelnemers te laten stemmen over deze argumenten. ProconIt is daar een voorbeeld van. Ik gebruik een Google Formulier ook wel eens voor het prioriteren. Mentimeter zet ik hier ook voor in. Deze applicatie bevat de mogelijkheid om 100 punten te verdelen over onderwerpen. Bij een beperkte hoeveelheid onderwerpen (minder dan tien) werkt prioriteren via Mentimeter goed.

Audience-response systemen
Ik gebruik zelf een betaalde versie van Mentimeter, maar je kunt ook kiezen voor andere toepassingen (zoals Kahoot of Socrativ). Deze toepassingen kun je voor diverse doelen gebruiken zoals het inventariseren van voorkennis, checken of lerenden uitleg hebben begrepen, het initiëren van discussies, het inventariseren van ideeën of het betrekken van ’stille’ deelnemers bij de sessie.

Brainwriting
Brainstorming blijkt niet effectief te zijn, brainwriting wel. Daarbij leveren mensen namelijk individuele bijdragen, waar zij individueel over nadenken. Vervolgens worden de bijdragen gezamenlijk geordend en geanalyseerd. Padlet is een tool die je daarvoor kunt gebruiken. Zoals gezegd kun je audience-response systemen ook gebruiken voor het inventariseren van ideeëen.

Deadlines voor opdrachten bewaken
Applicaties als Sand Timer of Traffic Light kunnen worden gebruikt om aan te geven hoeveel tijd deelnemers nog voor een taak hebben. Veel digiborden hebben dergelijke tools ook. Dit kan echter ook druk uitoefenen op lerenden, schrijft Lynch, en afleidend werken. Deze mobiele tools geven de docent/trainer de gelegenheid de tijd te bewaken.

Evalueren
Ik gebruik Google Forms om bijeenkomsten te evalueren. Je kunt hier ook een audience-response systeem voor gebruiken.

Extra informatie aanbieden
Het is eenvoudig om QR-codes te maken van bijvoorbeeld websites. Je kun via deze codes lerenden tijdens sessies aanvullende informatie verstrekken (denk ook aan een video). Zij kunnen bijvoorbeeld worden verrast doordat zij niet weten wat gaat gebeuren. QR-code lezers zijn overigens niet standaard op smarthones geïnstalleerd.

Mindmapping
Je kunt applicaties als Mindmeister of Popplet gebruiken om voorkennis te activeren, voor brainwriting, om ontwerpen te maken, samen te vatten, te structureren en analyseren, en dergelijke. Deze applicaties kunnen steeds beter ook via een smartphone worden gebruikt.

Producten bewaren
Uiteraard kun je een smartphone ook gebruiken om fysieke producten, die lerenden tijdens sessies maken, op te slaan. Natuurlijk kun je hier de camera van een smartphone voor gebruiken. Maar er zijn ook apps waar je documenten mee kunt scannen om ze vervolgens te kunnen delen. Ik gebruik CamScanner. Lynch bespreekt DocScan HD.

Reflecteren
Je kunt lerenden tijdens sessies laten reflecteren. Bijvoorbeeld aan het eind (op datgene wat men geleerd heeft) of tijdens sessies via specifieke reflectieodrachten. Denk aan reflectie op een gebeurtenis op je werk aan de hand van een bepaald kader dat besproken is. Zo kunnen opleiders reflecteren op hun eigen aanpak nadat zij bijvoorbeeld kennis hebben genomen van de mythes op het gebied van leren. Je kunt lerenden schriftelijk laten reflecteren of hen een audiobestand laten maken via apps als Recordium of Dictafoon. Korte video’s maken door lerenden elkaar te laten interviewen is ook een mogelijkheid. Tenslotte heb je ook specifieke reflectie apps (bijvoorbeeld de Reflection App van de Universiteit van Maastricht).

Toetsen evalueren
Deze toepassing is vooral voor het onderwijs bedoeld. Lynch bespreekt GroovyGrader die docenten in staat stelt eenvoudiger cijfers toe te kennen. Je kunt hiermee ook analyseren met welke vragen lerenden de meeste moeite hebben. Dit doe je overigens meestal niet tijdens een sessie.

Vragen stellen tijdens sessies
We hebben het dan over back channel-tools zoals TodaysMeet.com. Tijdens een betoog kunnen lerenden vragen stellen aan een spreker. Bouw wel momenten in waarop je stil staat bij vragen, en zorg voor een moderator bij veel deelnemers (die o.a. de rode draad van de vragen in de gaten houdt en deze terugkoppelt naar de spreker).

Wie…?
Het is bekend dat hand-op-steken er toe leidt dat het altijd dezelfden zijn die aan het woord komen. Je hebt allerlei applicaties waarmee je at random lerenden individueel kunt laten deelnemen aan een discussie of een presentatie kunt laten geven. Zoek in je winkel van je applicatie maar eens op Pick me of Pik me. Wederom worden audience-response systemen gebruikt om meer lerenden erbij te betrekken.

Zoeken
Het opzoeken van informatie is uiteraard een heel voor de handliggende toepassing.

Uiteraard zijn er meer mogelijkheden om mobiele technologie tijdens bijeenkomsten te gebruiken. Maak wel keuzes, en maak afspraken over het niet-gebruiken van smartphones tijdens bijeenkomsten (vooral in het reguliere onderwijs). Smartphones kunnen immers ook afleidend werken en ten koste van het leren gaan.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

3 reacties

  1. Brainstorming niet effectief? Wellicht iets te kort door de bocht? Ook bij brainstorming leveren mensen individuele bijdragen …. Ben benieuwd waarop je je uitspraak op baseert.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.