Webinar Effectieve didactiek versterkt met behulp van leertechnologie

Vanochtend heb ik voor de Christelijke Onderwijsgroep (COG) een webinar verzorgd over hoe je principes van effectieve didactiek kunt versterken met leertechnologie.

Ik heb deelnemers eerst via Mentimeter gevraagd wat volgens hen effectieve online leeractiviteiten zijn. Vervolgens heb ik aangegeven dat de inzet van ICT niet altijd leidt tot goede leerresultaten. Het kan wel, maar we houden niet altijd rekening met didactische eigenschappen leertechnologie. We gebruiken leertechnologie niet altijd op een goede manier. We maken niet altijd voldoende werk van een goede didactische inbedding van leertechnologie.

Dat kunnen we wel doen te kijken hoe principes van een effectieve didactiek kunnen worden gefaciliteerd met behulp van leertechnologie.

In dat kader ben ik ook ingegaan op een vraag die ik vooraf had ontvangen.

Als ik de Leerpiramide van Bales erbij pak en deze in relatie breng met enerzijds het online onderwijs en anderzijds de beperkte cognitieve capaciteiten van een Praktijkschool leerling, dan loop ik toch wat vast op de vraag: In hoeverre sluit het online onderwijs aan bij de wijze van leren van een leerling uit het Praktijkonderwijs? Zij leren vooral door te ervaren en vanuit een rijke context die gelieerd is aan de beroepspraktijk.

Ik heb aangegeven dat deze leerpiramide een hardnekkige onderwijsmythe is, maar dat we wel weten dat het heel belangrijk is om lerenden ook bij online en blended learning leerstof actief te laten verwerken.

Andere principes, die ik heb behandeld, zijn:

Tenslotte ben ik ingegaan op op de eigenschappen van synchroon en asynchroon online leren. Ik heb deelnemers ook gevraagd hoe men vanaf september asynchroon en synchroon online leren gaat toepassen.

Ik ben geëindigd met een samenvatting.

Hieronder vind je mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: