Vergroten MOOCs de toegankelijkheid van het onderwijs wel? En leiden ze wel tot goedkoper onderwijs? (MOOC-bloemlezing 16)

Tijdens mijn vakantie is veel over Massive Open Online Courses geschreven. Ik wil in deze zestiende bloemlezing zeven bijdragen kort bespreken met betrekking tot doelgroep, de impact op leren binnen bedrijven, online participatie, ontwrichtende innovatie, toegankelijkheid en kosten. Ook blijken er instellingen te zijn die bewust er voor kiezen om

Lees verder

Artikel Innovatieve leeractiviteiten binnen OpenU

Onderstaand artikel is de tweede bijdrage die ik over OpenU (het project van de Open Universiteit waar ik projectleider van ben) heb geschreven. Het artikel is gisteren verschenen in Onderwijsinnovatie, december 2011. Innovatieve leeractiviteiten binnen OpenU Wilfred Rubens De auteur is projectleider OpenU en verbonden aan het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC)

Lees verder

Kennisabonnement helpt je bij te blijven op het gebied van onderwijs- en leerwetenschappen (#in #celstec)

Sinds 1 maart j.l werk ik als projectleider OpenU, bij de Open Universiteit. Met OpenU willen wij professionals ondersteunen om een leven lang te leren. We realiseren ons dat je je daarbij niet kunt beperken tot cursussen en (verkorte) opleidingen als leeractiviteiten. Daarom hebben we recent het Kennisabonnement Onderwijs- en

Lees verder