Vier opvattingen die motivatie van lerenden willen bevorderen

Hoe kunnen docenten de motivatie van lerenden stimuleren om zo betrokkenheid, doorzettingsvermogen en betere prestaties te bevorderen? Deborah Brownstein en Jonathan Dapra houden zich onder meer bezig met onderwijsontwerp en motivatie en vatten vier opvattingen over dit onderwerp samen.

MotivatieVolgens Brownstein en Dapra laat onderzoek zien dat de mindset of overtuigingen van lerenden over hun eigen capaciteiten een aanzienlijke invloed hebben op hun motivatie, doorzettingsvermogen, gedrag en leerprestaties. Deze mindsets zijn echter niet vaststaand en kunnen veranderen. Docenten kunnen invloed uitoefenen op het vormgeven van deze mindsets door hun manier van onderwijs aan te passen. De auteurs onderscheiden vier kenmerken van positieve ‘academic’ mindsets geïdentificeerd:

  1. Lerenden hebben het gevoel thuis te horen in gemeenschap van lerenden en docenten. De start van het onderwijs kan stressvol zijn. Als lerenden zich geaccepteerd voelen, ontwikkelen zijn een overtuiging over hun plaats in de groep. Dit leidt tot hun keuze om zich te engageren en door te zetten. Als docent kun je dit onder meer bevorderen door bij de start via peilingen te inventariseren hoe lerenden zich voelen (bijvoorbeeld bezorgd of nerveus) en dit met lerenden te bespreken.
  2. Lerenden zijn ervan overtuigd dat hun vermogen en bekwaamheid toenemen naarmate zij zich meer inspannen. Als lerenden weten dat menselijke hersenen ‘sterker’ kunnen worden, dan zijn ze meer geneigd om moeite te doen om vaardigheden te ontwikkelen die buiten hun comfortzone liggen. Monitor bijvoorbeeld de voortgang en spreek met lerenden hierover.
  3. Lerenden zijn zich ervan bewust dat zij kunnen slagen. Zij zijn oneindig in staat om te leren, maar ze rekenen op voorspelbare leeromgevingen. Als het pad naar succes duidelijk is, engageren lerenden zich en spannen zij zich in. Zelfregulering speelt hierbij een belangrijke rol. Gebruik bijvoorbeeld mijlpalen om structuur te bieden of benadruk dat leren een proces van vallen en opstaan is. Het behalen van leerresultaten bevordert motivatie. Zorg er dus ook voor dat lerenden successen kunnen boeken.
  4. Lerenden weten dat het leren waarde voor hen heeft. De gedachte dat onderwijs persoonlijk relevant, transformeert de behoefte aan zelfidentificatie in doelen en gedragingen die lerenden helpen zich in de gewenste richting te ontwikkelen. Praat bijvoorbeeld niet over leerdoelen, maar over de mogelijkheden die het leren oplevert.

Dankzij inzicht in de overtuigingen van lerenden, kunnen docenten volgens de auteurs hun onderwijspraktijken aanpassen om leerdoelen en effectief studeergedrag te bevorderen die bijdragen aan het succes van de lerende. Een stimulerende onderwijsomgeving en goede relaties helpen de motivatie van lerenden om te leren en te slagen te  verhogen.

Mijn opmerkingen:

  1. De auteurs gaan niet in op de complexe en niet heel eenduidige relatie tussen motivatie en leerprestaties. Het behalen van leerprestaties bevordert motivatie, terwijl motivatie niet vanzelf leerprestaties bevordert. Die complexiteit hadden ze meer mogen benadrukken.
  2. De auteurs houden weinig rekening met structurele factoren die de motivatie van studenten kunnen beïnvloeden, zoals sociaal-economische achtergrond, onderwijssysteem en familieomstandigheden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *