Vierde bloemlezing over ChatGPT (dit keer een korte)

ChatGPT houdt de gemoederen nog steeds danig bezig. De ontwikkeling van generatieve AI heeft zelfs hype-achtige trekken. Er verschijnen zeer veel bijdragen over ChatGPT. Ik merk het ook aan het gebruik van mijn weblog. In deze blogpost besteed ik daarom weer aandacht aan negen bijdragen over deze toepassing.

Het is niet alleen ChatGPT…

Donald Clark laat zien dat niet alleen OpenAI/Microsoft met ChatGPT flink aan de weg timmeren, maar dat ook Google zeer spoedig op deze trein stapt. De applicatie Sparrow van Deepmind (overgenomen door Google) wil beter worden dan ChatGPT en het risico van onveilige en ongepaste antwoorden volgens Clark vermijden. Zij realiseren onder meer een koppeling met Google Search en Google  Scholar voor bronverwijzingen. Richard Byrne besteedt aandacht aan Magic Write. Een vergelijkbare toepassing als ChatGPT, die geïntegreerd is in Canva’s document tool (niet te verwarren met het LMS Canvas).

CNET Is Reviewing the Accuracy of All Its AI-Written Articles After Multiple Major Corrections

Technologiesite CNET gebruikt ChatGPT voor het automatisch publiceren van artikelen. Futurism constateerde echter dat deze artikelen nogal wat fouten bleken te bevatten. CNET heeft daarop alle 78 artikelen, die door ChatGPT zijn geschreven, geredigeerd. Dit betekent trouwens nogal wat voor zo’n redacteur. Bij artikelen, geschreven door een journalist, kun je er sneller vanuit gaan dat de journalist de inhoud beheerst (wat ook niet altijd het geval is). Een redacteur kijkt dan vooral naar zinsconstructies en opbouw. Artikelen, geschreven door ChatGPT zullen echter inhoudelijk geverifieerd moeten worden, stelt Lauren Leffer van Gizmodo.

ChatGPT for Educators

Deze uitgave wil een praktische gids voor docenten zijn. Phillipa Hardman laat zien hoe je ChatGPT kunt gebruiken om op ontdekkingstocht te gaan naar meer studentgecentreerde leerervaringen, voor het bijstellen van leerdoelen, voor het toepassen van mapping, en voor storyboarding (opzet cursus). Hardman richt zich wel sterk op de oorspronkelijke maar achterhaalde taxonomie van Bloom.

12 manieren om ChatGPT te gebruiken bij het ontwerpen van blended learning

Deze bijdrage is van Barend Last. Kijk wat hij schrijft over het stellen van vragen, het maken van persona’s, het maken van leeruitkomsten, het bouwen van een reeks leeractiviteiten, het masken van de structuur van een les, het opdoen van inspiratie voor werkvormen, het inrichten van een structuur van een digitale leeromgeving, het maken van quizvragen, het bedenken van opdrachten, het ontwikkelen van een rubric, het nakijken van teksten, en het bouwen van een evaluatieplan. Barend wijst ook op het schrijven van goede ‘prompts’. En check ook zijn disclaimer. Nota bene: Peter Lakeman beschrijft meer uitgebreid hoe je ChatGPT kunt gebruiken voor het maken van een rubric.

Hoe meer artificiële intelligentie (AI), hoe belangrijker de cognitieve intelligentie

Yves Demaertelare beschrijft de opkomst van ChatGPT en wat het is. Hij stelt onder meer terecht dat ChatGPT geen betekenis kan geven aan woorden en zinnen, en dat de applicatie niet weet of de output betrouwbaar is. Verder schrijft hij onder meer dat ChatGPT de traditie van schrijfopdrachten in het onderwijs dreigt te verstoren. Deze evolutie “creëert spanning tussen enerzijds het analytisch-wetenschappelijk-technologisch denken versus het spirituele-humanistische discours van de geesteswetenschappen over de holistische vorming van de mens. AI is voor de ene een godsgeschenk, voor de andere des duivels. Soms verstaan beide stromingen elkaar niet, waardoor ze fundamenteel op eigen gelijk blijven staan. Vanaf nu krijgt de techniek echter een stem, een taal, en komen we zo op het terrein van de geesteswetenschappen.” Hij benadrukt het belang van investeren in kennis en digitale geletterdheid zodat lerenden leren omgaan met data en kritisch leren denken over gegenereerde teksten. Ook zou schrijfonderwijs geavanceerder moeten worden. Demaertelare geeft daar ook handreikingen voor (o.a. eindproducten vergelijken, het proces evalueren, actuele en specifieke opdrachten gebruiken).

Stop feeding the hype and start resisting

Iris van Rooij verbaast zich over het enthousiasme op het gebied van ChatGPT. De applicatie is maar een domme papegaai, waar zelfs wetenschappers gratis PR voor maken. Van Rooij bekritiseert de achterliggende ideologie van de initiatiefnemers van OpenAI (Effective Altruism), het feit dat de gebruikte teksten in de database kritiekloos worden opgenomen (en o.a. vooroordelen, desinformatie en fouten kunnen bevatten) en het gegeven dat toepassingen als ChatGPT teksten produceren zonder te weten of deze correct zijn. Verder schijnen dergelijke toepassingen, net als bij de Bitcoin het geval is, veel energie te slurpen. Met maatschappelijk verantwoord ondernemen houden de initiatiefnemers zich bepaald niet bezig. Academics should be a voice of reason; uphold values such as scientific integrity, critical reflection, and public responsibility. Especially in this moment in history, it is vital that we provide our students with the critical thinking skills that will allow them to recognise misleading claims made by tech companies and understand the limits and risks of hyped and harmful technology that is made mainstream at a dazzling speed and on a frightening scale.

ChatGPT is een boeiende ontwikkeling. De applicatie werkt vooral goed op terreinen waar jij al kennis van hebt. Dan ben je in staat de output op waarde te schatten, en de tool als handig hulpmiddel te gebruiken (mits ChatGPT niet overbelast is). De ontwikkeling heeft echter ook minder florissante kanten. Zoals zo vaak bij internettechnologie het geval is -denk aan sociale media- moeten schijnbaar eerst een aantal zaken mis gaan, voordat we gaan repareren. Eigenlijk is dat zonde.

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *