Workshop Didactiek en technologie-ondersteund leren

Vandaag heb ik tijdens de student docent dagen van het Erasmus Medisch Centrum) in Rotterdam twee keer een workshop verzorgd over didactiek en technologie-ondersteund leren.

In mijn introductie heb ik aangegeven dat we bij het gebruik van leertechnologie vaak onvoldoende kijken naar de relatie tussen wat effectief onderwijs is en hoe je leertechnologie daarbij kunt inzetten. Over wat effectief onderwijs is, lopen de meningen vaak uiteen. Kijk daarom bijvoorbeeld niet naar een bepaalde theorie of stroming, maar naar principes van effectief onderwijs en hoe je die kunt faciliteren met ICT. Ik heb daarbij weer David Merrill’s First Principles of Instruction (pdf) als kader gebruikt.

Je moet wat mij betreft niet alleen vanuit je didactiek naar technologie kijken, maar ook vanuit technologische mogelijkheden en beperkingen naar je didactiek. Bij ICT in het onderwijs gaat het om de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding van deze twee.

Vervolgens heb ik voorbeelden gegeven van deze principes:

  • Lerenden zijn betrokken bij het oplossen van echte problemen (bijv. 360 graden video’s gebruiken als video casus ter introductie). Daarbij heb ik benadrukt dat observeren alleen niet heel effectief is.
  • Bestaande kennis wordt geactiveerd als basis voor nieuwe kennis (o.a. brainwriting om voorkennis te activeren of het gebruik van een podcast als advanced organizer).
  • Nieuwe kennis wordt gedemonstreerd aan de lerende (ik heb een voorbeeld van Skype met de Hololens laten zien).
    Je kunt ook meer eenvoudige video’s hiervoor gebruiken. Ik heb met de aanwezigen gebrainstormd over belangrijke aandachtspunten bij het gebruik van online video. Ik heb daarbij verwezen naar Liesbeth Kester’s Educatieve Kijkwijzer (pdf).
  • Nieuwe kennis wordt toegepast door de lerende (actief leren; interactieve content gebruiken waarbij sprake is van goede kwalitatieve feedback; maak ook eens gebruik van video-feedback).
  • Nieuwe kennis wordt geïntegreerd in de wereld van de lerende (bijvoorbeeld via reflectievloggen).

Ik heb de aanwezigen ook laten nadenken over welke van de gepresenteerde toepassingen voor hen relevant zijn. Tenslotte heb ik enkele belangrijke aandachtspunten geformuleerd (over lezen vanaf een beeldscherm en het maken van aantekeningen op een laptop).

Hier zijn mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: