Vijf manieren om lerenden betrokken te houden bij online leren

In Sparking online joy: five ways to keep students engaged beschrijven Andrés Ordorica, Marcello Crolla en Lizzy Garner-Foy van de Universiteit van Edinburgh vijf ‘leidende principes’ voor het ontwerpen van korte online cursussen waarbij lerenden betrokken blijven.

Illustration of an engaged female student with light-tone skin, participating in an online class. She is wearing headphones and speaking into a microphone, clearly contributing to a discussion. Her workspace is neat, with a laptop, a digital tablet with a stylus, and an open planner showing a busy schedule. The background shows a bright, cozy dorm room with a window that looks out to a campus setting.Het eerste principe is het belang van ‘bitesize’ leermateriaal. Door de leerstof in kleine, overzichtelijke delen op te breken, kunnen lerenden deze makkelijker verwerken zonder overweldigd te raken. Daardoor kun je in korte periodes effectief leren. Volgens de auteurs is dat belangrijk gezien de vele afleidingen en andere verplichtingen die lerenden kunnen hebben.

Het tweede principe is variatie en interactiviteit. Diverse typen leerinhoud, zoals audio-interviews, visuele data en korte uitlegvideo’s, houden de aandacht vast en stimuleren betrokkenheid, aldus Ordorica cs. Toegankelijkheid van materiaal is hierbij cruciaal; goede audio, beschrijvende alt-teksten en video transcripties zijn onmisbaar. Verder benadrukken de auteurs het belang van het laten oplossen van problemen, activiteiten gebaseerd op scenario’s, interactieve spellen en discussies met medestudenten voorn betrokkenheid.

Principe drie is belang van het maken van betekenisvolle verbindingen. Wanneer lerenden persoonlijke ervaringen kunnen relateren aan de leerstof, wordt leren bevorderd. Dit wordt bereikt door realistische voorbeelden, verhalen en casestudies te integreren die reacties en emoties oproepen, waardoor de leerinhoud betekenis krijgt voor lerenden. Ook dit bevordert betrokkenheid.

Het opbouwen van een gemeenschap is het vierde genoemde principe. Vaak wordt verondersteld dat online leren een geïsoleerde ervaring is. Dat is niet het geval. Lerenden geven aan dat zij door interactie anderen zich vaak meer betrokken voelen. De auteurs adviseren daarom om discussies, samenwerking en peer feedback te integreren in de cursusontwerpen.

Het vijfde en laatste principe, dat Ordorica en collega’s beschrijven, is dat ‘minder meer is’. Focus je als docent en ontwikkelaar op de kern en houdt de inhoud beknopt. Uitgebreide instructies kunnen leiden tot verminderde aandacht en betrokkenheid. Gebruik dus kortere video’s en artikelen.

Mijn opmerkingen:

  1. Hoewel het principe ‘bitesize is boss’ belangrijk is, kan het opdelen van leerstof in te kleine stukjes leiden tot fragmentatie van de leerstof. Dit kan de samenhang verminderen. Ik ben ook altijd bang dat de inhoud te oppervlakkig blijft. Maar wellicht heb ik ook last van de ‘vloek van kennis‘.
  2. Het is altijd lastig om je bij leidende principes tot (deze) vijf te beperken. Ik mis bijvoorbeeld het belang van structuur en het faciliteren van autonomie. Meer weten over online activiteiten die gericht zijn op het genereren van betrokkenheid en verbondenheid? Zie Bond & Bedelier en> Dopmeijer en De Jong Weisman. Meer informatie vind je ook hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.