Zesde bloemlezing over ChatGPT

Een week geleden schreef ik de vijfde bloemlezing over ChatGPT en leren, opleiden en onderwijs. In de tussentijd staan weer meer dan vijftig bijdragen over dit onderwerp op mijn leeslijst. In deze bijdrage vat ik vijf bijdragen samen. Ik vermeld verder twee alternatieven voor ChatGPT en ik presenteer vijf bijdragen over tools waarmee je met AI gegenereerde teksten kunt detecteren. Tenslotte deel ik van veertien andere bijdragen de link, eventueel met een toelichtende zin, en vind je onderaan deze bijdrage ook een overzicht met mijn eerdere blogposts over ChatGPT (dat zijn er ook alweer tien).

Feedback by AIWhy AI-based tools are never neutral

Mijn oud-collega Marco Kalz waarschuwt voor ’technologisch determinisme’ bij discussies over AI-toepassingen zoals ChatGPT. Daarmee vermijd je ook ‘extreme’ stellingnames ten aanzien van deze toepassingen. Bij AI is dat extra belangrijk omdat AI diverse ethische vraagstukken kent. AI heeft verschillende risico’s waar je rekening mee moet houden, als je toepassingen wilt implementeren. Hij verwijst daarbij naar een aantal raamwerken die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om risico’s van applicaties als ChatGPT te bepalen. Marco concludeert dat technologie nooit neutraal is. Docenten hebben kennis en vaardigheden nodig om potentiële risico’s en ethische implicaties te beoordelen.

ChatGPT, DALL-E 2 and the collapse of the creative process

Met behulp van ChatGPT kun je teksten genereren en met DALL-E creëer je afbeeldingen. Maar in hoeverre staat deze technologie de creativiteit werkelijk in de weg? Een mens moet immers nog steeds de uit te voeren taak beschrijven. Bovendien moet een mens het resultaat aanpassen en feedback geven. Afgezien verdringing van onderbetaalde kunstenaars door robots, menen de auteurs dat AI-kunst de daad van artistieke creatie devalueert, zowel voor de kunstenaar als voor het publiek. Het proces van uitvoering is volgens de auteurs namelijk een geschenk: makers gaan volledig op in een taak en een praktijk. Bovendien leiden deze programma’s tot een goedkopere ervaring voor de kijker.

If human labor is removed from the process, what value does creative expression hold? Or perhaps, having opened Pandora’s box, this is an indispensable opportunity for humanity to reassert the value of art – and to push back against a technology that may prevent many real human artists from thriving.

The internet loves ChatGPT, but there’s a dark side to the tech

ChatGPT lijkt misschien te mooi om waar te zijn, deels omdat het dat soms ook is. Dat stelt Chris Stokel-Walker in dit artikel. De auteur wijst op de fouten die ChatGPT maakt en op het gegeven dat de applicatie de maatschappij en alle onjuiste vooroordelen die de maatschappij heeft, weerspiegelt. Dit wordt overigens ook veroorzaakt doordat we ‘giftige’ vragen aan ChatGPT stellen. De ontwikkelaars roepen ook op om feedback te geven om ChatGPT te verbeteren. Verder overschatten gebruikers vaak de kracht van deze toepassingen.

ChatGPT Enters Education: The Dos & Don’ts for Educators

Er is vooral aandacht voor de meer ‘sinistere mogelijkheden’ van ChatGPT, zoals lerenden in staat stellen te spieken. Volgens deze auteur moeten we echter ook kijken hoe we deze toepassing kunnen benutten. Daarom formuleert hij enkele ‘do’s’ en ‘don’ts’. Trek bijvoorbeeld niet te snel conclusies en kies niet voor de (vergeefse) poging om ChatGPT te verbannen. Docenten en instellingen zouden zich moeten concentreren op een nadere, meer holistische kijk op de technologie en de mogelijkheden ervan, en op de vraag hoe deze kan worden gebruikt om de leerervaring te verbeteren. Kijk bijvoorbeeld naar de ervaringen met de grafische rekenmachine. Of gebruik AI om de reikwijdte van leren te vergroten en spieken te voorkomen. In plaats van traditionele opdrachten waarbij lerenden één oplossing moeten presenteren, biedt ChatGPT mogelijkheden voor lerenden om meerdere modellen of oplossingen te presenteren. Normaliter heb je hier meer opdrachten voor nodig.

ChatGPT Is Coming for Classrooms. Don’t Panic

ChatGPT heeft geleid tot paniekreacties bij docenten en onderwijsinstellingen. Er zijn echter ook ondernemende docenten die ChatGPT als een kans beschouwen om opnieuw te ontwerpen hoe leren eruit ziet. Je kunt lerenden vragen tekst te genereren met ChatGPT en deze vervolgens zelf te bewerken om de fouten van de chatbot op te sporen of de schrijfstijl te verbeteren. ChatGPT is niet intelligent zoals mensen dat zijn, ondanks het vermogen om teksten te genereren die lijken op door een mens geschreven tekst. Het is een statistische machine die soms onwaarheden uitbraakt of creëert en vaak begeleiding en verdere bewerkingen nodig heeft om tot goede resultaten te leiden. Verder lees je in deze bijdrage o.a.:

If a series of factual questions on a test can be answered by a chatbot, was the test a worthwhile measure of learning anyway?

Docenten zouden zich deze technologie kritisch moeten toe eigenen en creatievere manieren vinden om ermee samen te werken. Lerenden zouden de chatbot kunnen gebruiken om nieuwe ideeën of argumenten aan te boren.

Alternatieven voor ChatGPT

De website van ChatGPT is regelmatig overbelast. Er zijn echter ook minder bekende alternatieven:

  • Perplexity. Heeft een vergelijkbare interface. Ik heb deze een enkele uitgeprobeerd. Deze applicatie vermeldt bronnen en gerelateerde vragen.
  • Andi. Een chatbot die werkt als een zoekmachine. Je kunt deze chatbogt vragen een essay te schrijven, maar je krijgt vooral relevante links.

Door AI geschreven teksten detecteren

Hierover zijn meerdere artikelen over diverse tools geschreven:

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

 

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *