Zevende bloemlezing over ChatGPT

De stroom met bijdragen over ChatGPT in relatie tot leren, opleiden en onderwijs duurt maar voort. Tijd voor de zevende bloemlezing over deze ontwikkeling, die onmiskenbaar hype-achtige trekken heeft.

Als ik toepassingen als ChatGPT zou scharen onder een ‘hype’, dan zou ik er trouwens niet zo veel aandacht aan schenken. Ik geloof er overigens ook niet in dat deze toepassingen zullen leiden tot een radicale innovatie van leren, opleiden en onderwijs.

Hier volgen samenvattingen van acht bijdragen en verwijzingen naar vijftien andere artikelen. Als je nu denkt dat mijn leeslijst geen bijdragen over ChatGPT bevat, dan heb je het grondig mis….

Turn a YouTube Video into a Kahoot Quiz using ChatGPT

Dit is een originele toepassing van ChatGPT. Ik heb deze zelf nog niet uitgeprobeerd. Zoek op YouTube een video die je wilt gebruiken. Kopieer het transcript van de video en plak de tekst in ChatGPT. Vraag of ChatGPT quizvragen wil maken op basis van het transcript. Gebruik de vragen in een applicatie zoals Kahoot, Mentimeter of uiteraard de toetsfunctionaliteit van je LMS. Een video laat zien hoe je dit kunt toepassen.

10 Things Teachers Can Do with ChatGPT to Save Time

Je vindt online inmiddels heel wat bijdragen over hoe je als docent ChatGPT kunt gebruiken. Deze bijdrage focust zich op slimmer werken, op tijd besparen. Laat ChatGPT bijvoorbeeld een herinneringsmail opstellen over een excursie, laat ChatGPT zinnen meer helder formuleren, laat ChatGPT iets ingewikkeld op een eenvoudige manier uitleggen of laat ChatGPT een stappenplan schrijven voor een proces zoals het uploaden van een document. Jonathan May stelt overigens dat je ChatGPT niet kunt gebruiken om betrouwbare en correcte antwoorden op vragen te krijgen, maar dat je ChatGPT wel kunt gebruiken om met een slechte eerste opzet van een bijdrage een ‘writer’s block’ te doorbreken en creativiteit te bevorderen.

7 Ways to Get the Best Results From ChatGPT

Als ChatGPT geen goede resultaten genereert, kan dat ook liggen aan de opdrachten die je de app geeft of de vragen die je stelt. Deze bijdrage bevat zeven tips. Bijvoorbeeld parafraseer onbeantwoorde vragen om een antwoord te krijgen, vraag ChatGPT om “verder te gaan” als ChatGPT een lang antwoord afbreekt, leuk gesprekken op met emoji’s, of vraag om branche-specifieke of niche antwoorden.

Demystifying ChatGPT

Sarah Clark probeert te ontleden wat ChatGPT is en wat de gevolgen zijn voor ontwerpers van leerinterventies. Zij meent dat ChatGPT een krachtig instrument kan zijn om te gebruiken in gesprek met een materiedeskundige. De resultaten kun je dan toepassen binnen een training of opleiding. Wel geldt: de kwaliteit van de output van een groot taalmodel hangt af van de kwaliteit van de input. En bij ChatGPT is de kwaliteit van de input op z’n minst onduidelijk.

3 Challenges for the Future of Education

Ontwikkelingen zoals ChatGPT leiden volgens George Couros tot drie uitdagingen voor opleiden en onderwijs:

  1. Focus op diepgaand leren dat uiterst moeilijk te kwantificeren is in een wereld die meer waarde hecht aan alles wat gekwantificeerd wordt.
  2. Een andere kijk op wat leren is en wat leren in de toekomst kan zijn. Hoe maken we gebruik van de mogelijkheden die voor ons liggen in plaats van ze weg te duwen?
  3. Hoe kunnen we ons meer richten op het behoud van onze menselijkheid in onderwijs en leren terwijl er zoveel aandacht is voor technologie en automatisering?

Couros schreef dit overigens al in augustus 2018.

3 ways ChatGPT will transform soft skills learning in education

Normaal gesproken besteed ik weinig aandacht aan bijdragen die ChatGPT gebruiken om de bijdrage te schrijven. Behalve als de schrijver originele vragen stelt aan ChatGPT en als de schrijver de tekst verwerkt. Dat doet Christophe Mallet. Hij stelt onder meer:

  • ChatGPT is applicatie voor de Learning Designer om leeroplossingen voor ‘soft skills’ te ontwerpen en ontwikkelen die waarschijnlijk toegankelijker, impactvoller en betaalbaarder zijn dan alle eerder beschikbare alternatieven. Learning Designers (LD) kunnen ChatGPT gebruiken om sneller onderzoek te doen en scripts te schrijven. Deze toepassing zal de Learning Designer niet vervangen, maar ondersteunen.
  • Dankzij ChatGPT beschikt de lerende altijd en overal over een coach en partner voor een rollenspel. ChatGPT is in staat een chat of een 3D avatar aan te sturen met een vooraf gedefinieerde rol, persoonlijkheid en motief. De lerende kan dan een doorlopend gesprek voeren met die avatar, zonder dat het gesprek is gescript. Het AI-personage gebruikt de input van de lerende om op een zinvolle en gepersonaliseerde manier te reageren. Bovendien kan ChatGPT alles analyseren wat de lerende in een gesimuleerd gesprek zegt en zeer gepersonaliseerde feedback geven, in ‘realtime’. Werkt ChatGPT als coach net zo goed als een coach van vlees en bloed? Dat niet. Maar dankzij AI is begeleidende, hypergepersonaliseerde feedback beschikbaar voor de de grote groep lerenden die zich geen menselijke coach kan veroorloven (schrijft Mallet; ik vind dat we moeten voorkomen dat menselijke begeleiding alleen voor de ‘happy few’ bereikbaar is. Wel kun je dankzij AI alle lerenden meer intensief begeleiden).
  • Voor organisaties, zowel onderwijsinstellingen als bedrijven, is het een unieke kans om de prestaties en het welzijn van alle werknemers te verbeteren.

ChatGPT App: Use in Classrooms?*

Ik ben een groot fan van emeritus-hoogleraar Larry Cuban. Cuban schrijft op een kritisch-nuchtere manier over technology enhanced learning. Ik zou willen dat meer Amerikaanse publicisten een voorbeeld nemen aan hem. Ook nu wijst hij op het hype-achtige karakter van ChatGPT. We weten niet eens in welke mate deze applicatie al door lerenden en docenten wordt gebruikt, stelt hij. Ook kan niemand volgens Larry Cuban met zekerheid zeggen in welke mate ChatGPT het onderwijs en het leren helpt of belemmert. In deze bijdrage haalt Cuban een aantal docenten aan die aangeven dat ChatGPT zowel mogelijkheden als belemmeringen voor onderwijs en leren kan hebben. Als meer docenten en lerenden zich uitspreken over de plussen en minnen van ChartGPT in de klas, zal de waarde ervan volgens Cuban langzaam duidelijker worden. De kans is echter aanwezig dat ChatGPT tegen die tijd alweer verdwenen is. We hebben dat immers wel vaker met nieuwe leertechnologieën gezien, concludeert hij. ChatGPT zou inderdaad weleens kunnen verdwijnen, net als andere applicaties. Google heeft bijvoorbeeld een rijk gevuld “kerkhof van vergeten technologieën. Ik verwacht echter dat dit type toepassingen zullen blijven.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.