Negende bloemlezing over ChatGPT

Afgelopen week heb ik ‘vasteloavend’ gevierd. Zelfs in de optocht van mijn geboorteplaats Kerkrade was er aandacht voor ChatGPT. Ook tijdens het feestvieren hebben we het gehad over deze AI-toepassing. In deze blogpost vat ik weer een aantal bijdragen over ChatGPT samen, en verwijs ik weer naar een groot aantal links van artikelen over deze toepassing (in het Nederlands geschreven en/of  geen tijd om deze te bespreken).

Feedback by AIDigital Pedagogy Toolbox: Let’s Make Friends with ChatGPT

Gwen Nguyen bespreekt de potentiële voordelen van AI-toepassingen zoals ChatGPT voor het hoger onderwijs. In eerste instantie zag de auteur ChatGPT als een bedreiging, maar nu als een ‘vriend’. AI-technologieën als ChatGPT zouden van invloed kunnen zijn op ethische kwesties zoals publicatie, herpublicatie, werving en prestatiebeoordelingen in de academische wereld. Nguyen wijst echter ook op de bezwaren die mensen hadden tegen de drukpers of de rekenmachine. Als doceren en leren slechts het presenteren en verzamelen van informatie zou zijn, zou het werk van docenten al lang geleden zijn vervangen. Technologie kan dat namelijk beter, meent Nguyen. Het leerproces is volgens de auteur echter een actieve, vloeiende, improviserende manier van zijn waarin we een reeks waarden of vooroordelen over de wereld kunnen “afschudden” in plaats van “toepassen”. Nguyen pleit voor:

 • Het stimuleren van nieuwe academische integriteit.
 • Het creëren van alternatieve beoordelingsactiviteiten.
 • Lerenden leren vrienden te zijn met ChatGPT.

Chatbots and Artificial Intelligence in Classrooms (Natasha Singer)

Journalist Natasha Singer doet verslag van een les op het gebied van computerwetenschappen. De betreffende docente heeft de les voorbereid met behulp ChatGPT. Zij gebruikte de door algoritmen gegenereerde les om het potentiële nut en de valkuilen van de chatbot met haar lerenden te onderzoeken. Zij wil de volgende generatie van makers en consumenten van technologie trainen in “kritisch computergebruik”. Singer omschrijft dat als een analytische benadering waarbij inzicht in hoe computeralgoritmen te bekritiseren even belangrijk is als – of belangrijker dan – weten hoe computers te programmeren. Lerenden leren bijvoorbeeld dat gezichtherkenningstechnologie heeft bijgedragen aan valse arrestaties van zwarte mannen. Ook de les over ChatGPT maakte lerenden bewust van de vooroordelen waarmee ChatGPT is gevoed. De lerenden kwamen tot de conclusie dat docenten ChatGPT maar beter niet moeten gebruiken om lessen mee voor te bereiden.

AI chat tools and information literacy – Laura Woods

Laura Woods gaan specifiek in op de relatie van ChatGPT met informatievaardigheden. Zij stelt dat ChatGPT in wezen informatie teruggeeft op basis van de gegevens die het heeft gekregen, maar uitlegt alsof je met een mens spreekt. Dit is slechter voor de informatievaardigheid dan een eenvoudige zoekopdracht. Je kunt immers niet achterhalen waar de informatie vandaan komt. Bij een zoekopdracht ben je beter in staat bronnen te controleren. ChatGPT presenteert informatie echter zonder context. Als je naar bronnen vraagt, dan presenteert ChatGPT vaak niet-bestaande bronnen. Je kunt output op feiten controleren als je verstand hebt van de inhoud. Dat is echter niet het geval bij  informatie over onderwerpen waarover je niet genoeg weet om fouten te ontdekken. Volgens Woods is het nog te vroeg om te speculeren over de gevolgen op lange termijn van een wijdverbreid gebruik van deze hulpmiddelen voor de kennis van informatie. We zouden wel nu al na moeten denken over hoe AI-gestuurde hulpmiddelen als deze de manier kunnen veranderen waarop we informatievaardigheden met lerenden bespreken, en de manieren waarop we hen aanmoedigen over informatie na te denken.

Practical Strategies for ChatGPT in education

Deze bijdrage behandelt zes gebieden waarop docenten ChatGPT zouden kunnen gebruiken, met voorbeelden van het soort prompt dat je kunt gebruiken om de beste resultaten te krijgen:

 • Planning. ChatGPT kan een krachtig hulpmiddel zijn bij het planningsproces van een les. Gebruik ChatGPT echter strategisch. Bewerk de output.
 • Vernieuwen. Gebruik ChatGPT om oude lesonderdelen bij te werken om ze beter af te stemmen op jouw waarden en die van jouw lerenden. ChatGPT kan bestaande lesplannen overnemen en ze herontwerpen zodat ze beter aansluiten bij de onderwijs- en leerprocessen en didactiek van de school.
 • Improviseren. ChatGPT is in staat om heel snel te improviseren. Bijvoorbeeld door een complex fenomeen op een alternatieve manier uit te leggen.
 • Personaliseren. Je kunt ChatGPT bijvoorbeeld gebruiken om teksten op meerdere niveaus te laten genereren (van eenvoudig tot ingewikkeld).
 • Samenwerken. Een van de beste manieren om ChatGPT te gebruiken – zoals blijkt uit de voorbeelden in dit bericht – is als collega en niet als vervanging van docenten.

De auteur gaat ook in op criteria voor goede ‘prompts’ en geeft veel voorbeelden.

Let’s Stop Talking About ChatGPT

John Walker reageert op degenen die hel en verdoemenis vrezen nu lerenden ChatGPT gebruiken. Er is volgens hem niets nieuws aan de dynamiek van lerenden die gestimuleerd worden om op een gemakkelijke manier een voldoende proberen te krijgen. ChatGPT is volgens hem een kans om het werk dat wij van lerenden vragen te verkennen en de omstandigheden waaronder onderwijs en leren plaatsvinden te onderzoeken. Volgens hem zouden we onze aanpak zodanig moeten herzien dat deze zogenaamde plaag gewoon een ander ding in de wereld wordt waarvan wij ons bewust moeten zijn, maar waarover wij ons niet te veel zorgen hoeven te maken. De remedie is volgens Walker om geen schrijfopdrachten meer te geven, maar lerenden uit te dagen tot schrijfervaringen. Op basis van praktijkervaring -niet alleen zijn eigen praktijkervaring- weet Walker dat deze aanpak lerenden betrokken houdt.

Introducing: ChatGPT Edu-Mega-Prompts

Dankzij zorgvuldig geformuleerde ‘prompts’ die in staat zijn om de juiste dingen op de juiste manier te vragen, kunnen docenten toepassingen als ChatGPT gebruiken om de effectiviteit van hun onderwijs te verbeteren. Phillipa Hardman schrijft dat zo’n krachtige vraag of opdracht zeven kenmerken heeft:

 1. Laat ChatGPT een duidelijk gedefinieerde rol spelen. Hoe meer context ChatGPT heeft over de rol die het speelt, hoe beter.
 2. Geef informatie over de demografische gegevens en zone van naaste ontwikkeling van de beoogde lerenden.
 3. Deel jouw expertise over instructiestrategieën. Daardoor zal ChatGPT er niet zo snel voor kiezen om de meest gebruikelijke in plaats de meest effectieve aanpak te kiezen.
 4. Gebruik een titel en onderwerp. Daardoor focust ChatGPT zich op de meest belangrijke informatie.
 5. Geef een voorbeeld van de output die je verwacht (structuur en inhoud).
 6. Geef duidelijke instructies over wat je wilt dat ChatGPT doet en hoe.
 7. Gebruik duidelijk omschreven output: vertel ChatGPT zowel wat u wilt als hoe u wilt dat ChatGPT het presenteert.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

 

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *