De didactische waarde van oefenen en toetsen met behulp van leertechnologie (o.a. ChatGPT)

Gisteren heb ik tijdens het congres Toetsen en Examineren in het hoger onderwijs aangegeven hoe je toetsen als leeractiviteit kunt inzetten, en en ben ik ingegaan op de mogelijkheden van digitalisering hiervoor. ChatGPT deed weer het meeste stof opwaaien.

Ik heb eerst gekeken welke ervaringen deelnemers al hebben met toetsapplicaties en of zij bekend zijn met het boek Wijze Lessen, waarin ook een aantal bouwstenen voor een effectieve didactiek worden beschreven die te maken hebben met oefenen en toetsen. Ik heb ook de begrippen ‘leertechnologie’ en AI kort geïntroduceerd. Ik verder ook kort ingegaan op beperkingen van ChatGPT. En kreeg de vraag om een bron met betrekking tot ‘uitbuiting’ van Keniaanse arbeiders door OpenAI: https://techreport.com/software/3490858/chatgpt-is-trained-by-workers-in-kenya-that-are-left-mentally-scarred/ en https://time.com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers/

Daarna ben ik op de volgende bouwstenen ingegaan:

Voorkennis activeren

Lerenden onthouden nieuwe informatie beter wanneer ze deze kunnen verbinden met voorkennis. Daarom moet je voorkennis activeren. Je kunt dat bijvoorbeeld doen door bij de start van een sessie via Mentimeter vragen te stellen (wat ik gisteren heb gedaan). Bij online cursussen van de Open Universiteit gebruik ik bijvoorbeeld open vragen bij de start van een onderdeel, bijvoorbeeld over eerdere onderdelen. Lerenden krijgen een expertantwoord als zij een vraag hebben beantwoord.

Achterhaal of de hele klas instructie begrepen heeft

Het is om een aantal redenen belangrijk om regelmatig na te gaan of lerenden instructies hebben begrepen en onthouden. Onder meer om lerenden betrokken te houden bij het onderwijs. Dat kun je bijvoorbeeld doen door applicaties als Padlet te gebruiken voor ‘free recall’. Je kunt ook exit tickets aan het einde van een sessie gebruiken. Je hebt ook tools waarmee je willekeurig lerenden vragen kunt laten beantwoorden (bij hand-op-steken- komen meestal dezelfde lerenden ‘aan de beurt’).

Hanteer toetsing als leer- en oefenstrategie

Je kunt toetsen en oefenen gebruiken om leerinhouden actief te verwerken. Een oud middel zijn bijvoorbeeld Flashcards, met een vraag op de voorkant en een antwoord achterop. Je hebt daar ook online tools voor zoals Cram. Je kunt lerenden ook zelf dergelijke flashcards laten maken. De applicatie Bookwidgets heeft meer dan dertig tools zoals Flashcards en Exittickets, en veel vraagtypen. Je kunt deze applicatie schijnbaar prima integreren met een LMS.
Een ander voorbeeld van het gebruik van AI is DuoLingo. Deze toepassing presenteert oefeningen op basis van je vorderingen bij het leren van een taal. Duolingo gaat GPT-4 overigens ook gebruiken als tutor.

Je kunt ChatGPT gebruiken voor het construeren van toetsvragen over een onderwerp, inclusief antwoorden en feedback. Geef daarbij ook de context aan van het construeren van deze vragen. Je geeft ChatGPT bijvoorbeeld de volgende opdracht: Je bent docent van een universitaire cursus geschiedenis. Je hebt instructie gegeven over het Verdrag van Versaille (juni 1919). Nu wil je controleren of de studenten de instructie hebben begrepen. Schrijf vijf meerkeuzevragen die toetsen of studenten de instructie over het Verdrag van Versaille (juni 1919) hebben begrepen. Neem drie antwoorden per vraag op. Geef feedback op elk antwoord.  Geef aan of een antwoord juist is en beargumenteer waarom een antwoord juist of onjuist is.

Ik heb deelnemers hiermee laten werken. Dit waren de ingevoerde vragen:

  • You’re a teacher of psychology course. You provided instruction about learning theories. Now you want to check if students have understood the instruction. Write five multiple choice questions that test if students have understood the instruction about learning theories. Include three answers per question. Provide feedback on every answer. Indicate whether an answer is correct and argue why an answer is correct or incorrect.
  • You’re a teacher of German language course. You provided instruction about the Accusative. Now you want to check if students have understood the instruction. Write five multiple choice questions in German that test if students have understood the instruction about the Accusative. Include three answers per question. Provide feedback on every answer. Indicate whether an answer is correct and argue why an answer is correct or incorrect.

De output was volgens de aanwezige experts goed. Bij de laatste vraag switchte ChatGPT wel tussen moeilijke en eenvoudige vragen. We hadden echter niet het niveau opgegeven.

Spreid oefening met leerstof

Je kunt applicaties gebruiken die lerenden automatisch en op gezette tijden via hun smartphone vragen over de leerstof voorschotelen. Het LMS aNewSpring gebruikt hiervoor bijvoorbeeld de Memotrainer.

Feedback geven

Feedback geeft lerenden informatie over waar zijn ‘staan’. Lerenden krijgen dankzij feedback houvast bij het behalen van leerdoelen. Goede feedback zet lerenden aan het denken en zet hen aan tot actie. Dankzij technologie kun je ook gesproken feedback geven. Veel leermanagementsystemen hebben daar functionaliteiten voor. Lerenden blijken naar gesproken feedback vaak beter te luisteren dan dat zij geschreven feedback lezen. Ik ben ook weer ingegaan op het gebruik van ChatGPT voor het geven van feedback.

Hieronder vind je mijn slides:

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *