Dertiende bloemlezing over ChatGPT

Ik houd me bijna dertig jaar bezig met internettechnologie, leren, opleiden en onderwijs. Ik heb niet eerder meegemaakt dat de lancering van een technologie zoveel heeft losgemaakt als het publiek beschikbaar komen van ChatGPT. Dat blijkt onder meer uit deze dertiende bloemlezing over ChatGPT.

 

3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art
Dall-E:3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art

Italië verbiedt ChatGPT per direct vanwege privacyzorgen

Mooie bijdrage van Internet-jurist Arnoud Engelfriet. Toen ik afgelopen weekend hoorde dat de Italiaanse Autoriteit Persoonsgegevens ChatGPT verbood vanwege schending van de GDPR, moest ik in eerste instantie wat schamper lachen. Tal van toepassingen verwerken immers persoonsgevens zonder zich echt aan de GDPR te houden. Arnoud maakt echter duidelijk dat men in Italië op een specifieke overtreding doelt. ChatGPT maakt gebruik van informatie over personen en stelt gebruikers in staat daarmee informatie te genereren die volstrekt niet correct hoeft te zijn. Bovendien wordt het recht om vergeten te worden geschonden. Een interessante invalshoek, ook al benadruk ontwikkelaar OpenAI steeds dat gegenereerde informatie niet correct hoeft te zijn. Overigens maak ik me meer zorgen om toepassingen als Clearview dan om ChatGPT als het gaat om persoonsgegevens.

AI and Education: ChatGPT and its Future

Volgens Rachel Hayes heeft het vermogen van ChatGPT om gedetailleerde antwoorden te formuleren binnen het onderwijs veel losgemaakt als het gaat om de potentiële impact. De vrees bestaat dat studenten op ChatGPT zullen leunen voor antwoorden bij het maken van opdrachten en examens. Hayes wijst daarbij op drie ernstige tekortkomingen van ChatGPT: niet in staat om op een goede manier te verwijzingen, heeft tijdgebonden kennis en heeft geen toegang tot het internet. Desondanks zou ChatGPT volgens haar nuttig kunnen zijn voor het verkrijgen van een eerste overzicht van een nieuw onderwerp, voor het vereenvoudigen van complexe ideeën en processen, voor het genereren van lesplannen en het geven van kritische feedback.

What ChatGPT and Generative AI Could Mean for Learning

Het artikel bespreekt de impact van generatieve AI, met de nadruk op de drie factoren die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling ervan: rekenkracht, transformatoren en grote taalmodellen. Deze modellen kunnen nieuwe inhoud genereren en bieden ongekende rekenkracht voor geavanceerde bewerkingen. Het artikel verkent de potentiële voordelen van generatieve AI op het gebied van talent en leren, zoals productiviteitswinst bij het creëren van inhoud en gepersonaliseerd leren. Er zijn echter ook zorgen over de mogelijke negatieve effecten, zoals hallucinaties en massale verplaatsing van banen. Het artikel suggereert dat leerprofessionals zich moeten voorbereiden om mensen met nieuwe vaardigheden in staat te stellen de technologie te benutten.

My Second Conversation with ChatGPT: Can It Be My Teaching Aid?

Het artikel onderzoekt het potentieel van het gebruik van ChatGPT als leermiddel voor een cursus over het schrijven van meerkeuzevragen. De auteur onderzoekt het belang van duidelijke prompts om accurate output te garanderen en benadrukt de noodzaak om de antwoorden van ChatGPT te valideren omdat de bot overmoedig kan zijn. Hoewel ChatGPT snel relevante vragen kan genereren, is zijn vermogen om voorbeelden te geven van goede en slechte meerkeuzevragen beperkt. Bovendien kan ChatGPT weliswaar kernpunten identificeren in bijdragen van cursisten aan een online forum, maar deze samenvattingen missen context en nuance. De auteur concludeert dat ChatGPT in bepaalde omstandigheden nuttig kan zijn, maar dat het potentieel ervan verder moet worden onderzocht.

OpenAI-Based Instructional Design Generator Nolej AI Now Available

De Franse start-up Nolej heeft in samenwerking met OpenAI Nolej AI gelanceerd, een op AI gebaseerde generator van leerinhouden voor docenten. De browsergebaseerde software genereert automatisch interactieve microlessen of digitale lessen op basis van elk type statische inhoud dat door een gebruiker wordt geüpload en dat kan worden bewerkt of omgezet in verschillende formaten. Het pakket kan worden gedeeld, ge-embed of gedownload, en Nolej plant verdere integraties en webinars na zijn commerciële debuut op de ASU+GSV Summit op 19 april. De code om de content te embedden werkt volgens Nolej met de meeste websiteplatforms en de meeste leermanagementsystemen zoals Moodle, Canvas, Blackboard, Brightspace en edX.  De leverancier stelt dat Nolej AI getest is met meer dan 2.500 docenten. De resultaten zijn volgens de ontwikkelaar veelbelovend.

HR-GPT Arriving Now. Beamery Starts The Generative AI Revolution in HR.

Generatieve AI en de bijbehorende taalmodellen zoals ChatGPT zullen de HR-technologiesector volgens Josh Bersin drastisch veranderen. De meeste HR-tools zijn gebaseerd op zoeken, indexeren en vaardigheden interpreteren, en GPT kan op elk aspect daarvan worden toegepast. Bersin beschrijft in zijn bijdrage diverse voorbeelden van toepassingen. AI-pionier Beamery heeft TalentGPT geïntroduceerd, een geheel nieuwe interface voor zijn succesvolle platform voor flexibele inzet van talent dat zoekopdrachten naar kandidaten helpt verfijnen met behulp van een conversationele AI-ervaring. Eightfold, Seekout, Phenom en LinkedIn ontwikkelen ook tools om vacatureaanvragen en kandidatenpools radicaal te verbeteren. Opvallend is dat een bedrijf als Beamery de AI-tool vooraf aanpast aan vooroordelen. Deze ontwikkeling zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe vragen ten aanzien van privacy van werknemers.

Digest #168: Introduction to ChatGPT

Het alom gewaardeerde Learning Scientists heeft ook een bloemlezing samengesteld met vijf artikelen over ChatGPT. Eén artikel is een inleiding over ChatGPT, de vier anderen gaan over de mogelijke gevolgen voor het onderwijs. Learning Scientists concludeert dat sommige output van ChatGPT verrassend goed is geschreven en geschikt voor het doel. Andere keren lijkt de output erg oppervlakkig en minder nuttig of zelfs verkeerd. Zij concluderen dat dit in ieder geval een ontwikkeling is waar docenten zich bewust moeten zijn en waarmee we rekening moeten houden bij het ontwerpen van beoordelingen en beoogde leerresultaten. Zij verwachten dat we hiermee een nieuw terrein in het onderwijs betreden.

ChatGPT and Higher Education: Initial Prevalence and Areas of Interest

Drie onderzoekers hebben onderzocht hoe vaak en op welke manier websites van onderwijsinstellingen in Canada en de Veenigde Staten aandacht besteden aan ChatGPT. Zij willen hiermee inzicht krijgen of en hoe onderwijsinstellingen zich bezighouden met deze toepassing. Van de 2.155 geanalyseerde websites van hogescholen en universiteiten vermeldden 593 instellingen (27,5%) ChatGPT ten minste één keer, met een gemiddeld aantal verwijzingen van 98 bij de instellingen die ChatGPT vermeldden. De meeste verwijzingen betroffen opiniestukken of aankondigingen van colleges over AI, gevolgd door experimenten met de tools en bijdragen over beoordelen of ander academisch beleid. Opiniebijdragen zijn  dominant. Hoewel sommige websites aandacht besteedden aan experimenten met ChatGPT, ontbraken volgens de auteurs voorbeelden van activiteiten en beoordelingen die gebruik maken van ChatGPT. Instituten moeten zich volgens de auteurs op verantwoordelijke wijze buigen over de gevolgen van het gebruik van ChatGPT, nadenken over hoe deze gevolgen beantwoorden aan de werkelijke behoeften, de kosten van het gebruik evalueren (in termen van geld, privacy en wantrouwen), en overwegen of het zo snel en breed invoeren van instrumenten als ChatGPT de beste oplossing is voor de problemen die instituten proberen op te lossen.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *