Veertiende bloemlezing over ChatGPT

Volgende week dinsdag verzorg ik tijdens de Next Learning de sessie ‘Hoe veranderen chatbots en chatGPT werken en leren?’. Ik heb aan inspiratie geen gebrek, zo blijkt ook uit deze bloemlezing over ChatGPT (met de kern van acht bijdragen en twintig links).

VoorspellingenA computer engineering student is using ChatGPT to overcome learning challenges linked to her dyslexia

ChatGPT kan ook nuttig zijn voor lerenden met leerproblemen. Dat blijkt uit de ervaring van Myriem Khal, die de AI-tool gebruikte om het cursusmateriaal beter te begrijpen en haar leerprestaties te verbeteren. Khal is dyslectisch en gebruikte ChatGPT om complexe concepten en technisch jargon uit te leggen in eenvoudige, beknopte taal. Ze stelde vragen in het Frans en ChatGPT reageerde met eenvoudig te begrijpen uitleg. Vervolgens verifieerde ze de antwoorden met haar aantekeningen. Door de taal te vereenvoudigen, vond Khal het makkelijker om de stof te begrijpen en te onthouden. Dit hielp haar om te slagen voor haar eindexamens en haar algemene GPA te verbeteren. GPA staat voor Grade Point Average. Deze bijdrage benadrukt het belang van een verantwoord gebruik van AI-tools en benadrukt dat fact-checking en persoonlijke inspanningen cruciaal blijven in het leerproces.

What the Past Can Teach Us About the Future of AI and Education

Volgens David Wiley hebben AI-toepassingen zoals ChatGPT een grote invloed op het onderwijs, waarbij zowel ongelooflijke mogelijkheden als complexe uitdagingen ontstaan. Hij vergelijkt de huidige houding tegenover deze AI-toepassingen met de vroege scepsis over de impact van het internet op het onderwijs. David Noble waarschuwde in 1998 bijvoorbeeld voor automatisering van het onderwijs, dankzij internet. Wiley merkt overigens op dat voorstanders en critici van weleer deels gelijk hebben gekregen. Hij benadrukt dat onderwijsinstellingen de nieuwe technologieën beter moeten benutten om in de toekomst relevant te blijven, aangezien ‘Large-Language Models’ en andere AI de wereld net zo ingrijpend zullen veranderen als het internet dat de afgelopen 25 jaar heeft gedaan.

What ChatGPT and Generative AI Could Mean for Learning

Karie Willyerd onderzoekt de potentiële implicaties van generatieve AI voor talentontwikkeling en leren. ChatGPT is geen generatieve AI, maar biedt wel zicht op wat generatieve AI kan worden. Zij geeft een inleiding over generatieve AI, waarbij rekenkracht, transformers en ‘Large-Language Models’ als drie belangrijke krachten worden besproken. ChatGPT is volgens Willyerd nog maar het begin is van een grote verschuiving op het gebied van de mogelijkheden van AI. Zij bespreekt ook mogelijke gevolgen van generatieve AI voor de ontwikkeling van leerinhouden, de toegankelijkheid van contentontwikkeling voor het midden- en kleinbedrijf (doordat je leerinhouden voor een groot deel automatisch kunt ontwikkelen), betrokkenheid, adaptief leren, gepersonaliseerd leren en samenwerkend leren. Tot slot gaat zijn in op zorgen over ‘hallucinaties’, onnauwkeurigheden, massale verplaatsing van banen en isolatie die kunnen voortvloeien uit het wijdverbreide gebruik van AI op het gebied van leer- en talentmanagement.

What is AGI? A self aware AI might be closer than you think

Volgens Jon Martindale is Artificial General Intelligence (AGI) een omstreden concept. Artificial General Intelligence (AGI) verwijst naar een zeer autonoom AI-systeem dat in staat is elke intellectuele taak die een mens kan uitvoeren, te begrijpen, te leren en uit te voeren. In tegenstelling tot ‘narrow’ AI, die is ontworpen voor specifieke taken, bezit AGI het vermogen zich aan te passen, kennis te generaliseren en problemen op te lossen op een groot aantal terreinen, waarbij menselijke vermogens mogelijk worden overtroffen. Hoewel de huidige AI-modellen zoals ChatGPT geen AGI zijn, bieden ze een glimp van wat echte AGI zou kunnen zijn. De komst van AGI is onzeker, met voorspellingen die variëren van het komende GPT-5 model tot 2029, 2032 of 2057 (afhankelijk van wie je het vraagt). Martindale benadrukt dat de huidige AI-modellen, zoals ChatGPT, niet echt intelligent of sensitief zijn, aangezien ze niet begrijpen wat ze doen of motivaties hebben voor hun taken. In plaats daarvan zijn het geavanceerde voorspellingsmachines die indrukwekkende taken kunnen uitvoeren (maar dus nog geen AGI zijn).

A writing teacher got schooled by ChatGPT. Here’s what he learned

De kern van deze bijdrage is dat het aanvankelijke vermoeden van de docent dat een lerende ChatGPT gebruikte om uitzonderlijk werk te produceren, veranderde in het besef van zijn eigen vooroordelen en vooroordelen over de capaciteiten van de lerende. De ervaring met ChatGPT maakte de docent meer bewust van de noodzaak om zijn lerenden te vertrouwen en hen niet te beoordelen op basis van hun uiterlijke kenmerken. Uiteindelijk erkende de docent het echte talent van de lerende en moedigde hij de interesse van de lerende in schrijven aan, wat uiteindelijk tot een positief resultaat leidde.

Beyond text: GPT has evolved, and AI is now flexing new powers

Dit is een zeer uitgebreide bijdrage over de verschillen tussen GPT-3.5 en GPT-4. Volgens de auteur heeft ChatGPT met GPT-4 een opmerkelijke ontwikkeling op het gebied van AI-capaciteiten laten zien, waaronder verbeterde nauwkeurigheid, grotere contextlengte, multimodale verwerking (waarbij beelden worden geaccepteerd), en meertaligheid. De auteur staat ook uitgebreid in op zorgen over AI-censuur, vooringenomenheid, mogelijk schadelijk gebruik en “riskant opkomend gedrag” zoals het zoeken naar macht. De snelle evolutie van AI zoals GPT-4 heeft verstrekkende gevolgen en zal waarschijnlijk verschillende industrieën ‘ontwrichten’, waardoor het van cruciaal belang is dat mensen deze ontwikkelingen op de voet volgen. Deze technologie zal alleen maar aan kracht winnen. Potentie en risico’s nemen toe.

The future of education in a world of AI

Ethan Mollick is best optimistisch gestemd. Volgens hem zal AI niet leiden tot ineenstorting van het onderwijssysteem, maar eerder tot een verbetering van leren en doceren. De auteur trekt parallellen met de integratie van de rekenmachine in het onderwijs en voorspelt dat AI zal worden geïntegreerd zonder de ontwikkeling van kritische vaardigheden in gevaar te brengen. AI kan klaslokalen transformeren door hoogwaardige AI-tutoren te leveren voor flipped classrooms, gepersonaliseerd leren mogelijk te maken en docenten in staat te stellen zich te concentreren op het bevorderen van zinvolle interacties met lerenden. Ondanks de onzekerheden is Mollick ervan overtuigd dat de integratie van AI in het onderwijs kan worden aangepakt, ten gunste van lerenden, docenten, ouders en de samenleving. In het verleden hebben docenten, en het onderwijs in het algemeen, zich immers vaker aangepast aan technologische innovaties en maatschappelijke verschuivingen.

Almost 20% of people use ChatGPT regularly. But what exactly are they doing with it?

Grappig. Het bedrijf WordFinder ondervroeg 1.024 Amerikanen en 103 AI-experts over het gebruik en de meningen van ChatGPT. Weinig mensen gebruiken ChatGPT regelmatig (19% meer dan eens per week, 5% dagelijks), meestal niet werkgerelateerd maar om persoonlijke redenen (74%). De meerderheid gebruikt het om ideeën te genereren (41%), en de meesten maken zich geen zorgen over baanverlies (81%). AI-experts voorspellen dat ChatGPT de nauwkeurigheid van taalvertalingen en de efficiëntie van communicatie zal verbeteren.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.