Vijftiende bloemlezing over ChatGPT

Het is weer tijd voor een volgende bloemlezing over ChatGPT, de belangrijkste trend op het gebied van ’technology enhanced learning’ van dit moment (met hype-achtige trekken). Dit keer vind je in deze bijdrage negen samenvattingen en maar liefst zesendertig links naar Nederlandstalige bronnen of bronnen waar ik niet aan toe kom om ze samen te vatten.

Feedback by AIRethinking the entwinement between artificial intelligence and human learning: What capabilities do learners need for a world with AI?

Dit is een zeer uitgebreid, vrij toegankelijk, artikel uit Computers & Education, waarin een aantal wetenschappers deelnemen aan een geregisseerde schriftelijke discussie. In een semi-onafhankelijke en semi-gezamenlijke schriftelijke ‘polyloog’ verzamelden de auteurs  ideeën over vragen zoals wat voor soort bekwaamheden hebben mensen nodig in een wereld vol AI? Hoe kunnen we deze bekwaamheden conceptualiseren? Hoe kunnen we lerenden helpen ze te ontwikkelen? Hoe kunnen we hun ontwikkeling empirisch bestuderen en beoordelen?  De bijdrage bevat handige samenvattende tabellen.
Lina Markauskaite, Rebecca Marrone, Oleksandra Poquet, Simon Knight, Roberto Martinez-Maldonado, Sarah Howard, Jo Tondeur, Maarten De Laat, Simon Buckingham Shum, Dragan Gašević, George Siemens,
Rethinking the entwinement between artificial intelligence and human learning: What capabilities do learners need for a world with AI?,
Computers and Education: Artificial Intelligence, Volume 3, 2022, 100056, ISSN 2666-920X,
https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100056

What Is the Impact of ChatGPT on Education? A Rapid Review of the Literature

Chung Kwan Lo heeft een snel literatuuronderzoek uitgevoerd met als doel inzicht te verrijken in de mogelijkheden van ChatGPT op verschillende vakgebieden, in de manier waarop ChatGPT kan worden gebruikt in het onderwijs, en in mogelijke problemen die onderzoekers tijdens de eerste drie maanden van de release (d.w.z. december 2022 tot februari 2023) bespreken. Een zoektocht in de relevante databanken en Google Scholar leverde 50 artikelen op voor inhoudelijke analyse. De auteur constateert dat de prestaties van ChatGPT varieerden afhankelijk van de verschillende vakgebieden, van uitstekend (bijv. economie) en bevredigend (bijv. programmeren) tot onbevredigend (bijv. wiskunde). Kwan Lo stelt dat ChatGPT de potentie heeft om te dienen als assistent voor docenten (bv. om cursusmateriaal te genereren en suggesties te geven) en als virtuele tutor voor studenten (bv. om vragen te beantwoorden en samenwerking te vergemakkelijken). Er zijn volgens de onderzoeker ook uitdagingen verbonden aan het gebruik ervan (bv. het genereren van onjuiste of valse informatie en het omzeilen van plagiaatdetectoren). Volgens de auteur moet er onmiddellijk actie worden ondernomen om de beoordelingsmethoden en het institutionele beleid in scholen en universiteiten te actualiseren. Opleiding van docenten en scholing van studenten zijn ook essentieel om de impact van ChatGPT op de onderwijsomgeving aan te pakken.
Lo CK. What Is the Impact of ChatGPT on Education? A Rapid Review of the Literature. Education Sciences. 2023; 13(4):410. https://doi.org/10.3390/educsci13040410

The A.I. Dilemma

In deze video geven Tristan Harris en Aza Raskin van het Center for Humane Technology een overzicht van de -in hun ogen- enorme risico’s van het ongecontroleerd vrijkomen van Generative Large Language Multi-Modal Models (GOLLEMS). Met name het misbruik van spraakherkenning, gezichtsherkenning en video is naar mijn mening beangstigend. Harris en Raskin benadrukken de verantwoordelijkheid van technologiebedrijven voor mogelijke negatieve effecten van deze technologieën en de rat race tussen bedrijven als Microsoft en Google, die leidt tot het ongecontroleerd vrijgeven van krachtige GOLLEMS. Coördinatie en regulering zijn noodzakelijk. Dit is volgens de sprekers geen onstuitbare ontwikkeling. Maar we moeten de publieke invoering van deze technologieën wel willen afremmen. Merk op dat beide auteurs ook zeer negatief zijn over sociale media. Ze benadrukken vooral de donkere kant van digitale technologieën, en pleiten terecht o.a. voor regulering (al houdt dit crimineel misbruik van GOLLEMS niet tegen).

AI Tools Club

ChatGPT krijgt heel veel aandacht. Uiteraard heb je natuurlijk ook nog de concurrent Bard van Google en toepassingen waarmee je afbeeldingen kunt genereren zoals MidJourney en DALL-E. De AI Tools Club bevat op het moment van schrijven maar liefst 352 tools die gebruik maken van AI. Onderverdeeld in categorieën zoals ‘communicatie’, ‘ontwerp’, ‘coderen’, ‘gaming’, ‘video generator’ en ‘schrijven’. ChatGPT zelf staat er niet eens bij. Dat is dan wel weer opvallend.

Experiment, AI or HI: What Writes the Best Paper?

De combinatie van AI en menselijke intelligentie kan betere resultaten opleveren dan een van beide alleen. Het experiment dat Steve Dembo met zijn studenten uitvoerde, laat zien aan dat papers die door samenwerking tussen AI en mensen tot stand waren gekomen, als de beste werden ervaren. Er is menselijke intelligentie nodig om uitstekende ‘prompts’ te maken. AI kan indrukwekkende dingen doen met kwalitatief goede prompts en menselijke intelligentie. Na het ontvangen van output van AI, maken mensen de output zinvol en nuttig.

ChatGPT is going to change education, not destroy it

Chatbots, die gebruik maken van AI zoals ChatGPT, werden aanvankelijk gezien als een bedreiging voor het onderwijs vanwege mogelijk bedrog. In toenemende mate beschouwen docenten deze toepassingen nu als hulpmiddelen die de manier waarop lerenden leren kunnen verbeteren en transformeren. In plaats van de technologie te verbieden, onderzoeken docenten manieren om chatbots in hun onderwijs te integreren en ze te gebruiken om kritisch denken en digitale geletterdheid te bevorderen en gepersonaliseerde lesplannen te helpen maken. De auteur benadrukt ook dat de toekomst van het onderwijs zal bestaan uit aanpassing aan technologische ontwikkelingen en de zinvolle integratie ervan om leerervaringen te verbeteren.

ChatGPT and Other AI Tutors: Potential and Pitfalls

Recente ontwikkelingen op het gebied van ‘large language models’ zoals ChatGPT hebben volgens deze bijdrage de deur geopend naar een nieuwe generatie digitale AI-tutoren. Deze tutoren kunnen op individuele basis met lerenden communiceren en creatieve antwoorden en voorbeelden genereren om lerenden te helpen. Het gebruik van deze AI-tutoren kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in het onderwijs. Er is echter ook sprake van onnauwkeurigheden, vooroordelen en onbekende gevolgen voor gebruikers. In deze bijdrage komen verschillende bedrijven aan het woord die aan de slag gaan met AI-tutoring (zoals DuoLingo en de Khan Academy). Zij pakken de implementatie hiervan voorzichtig aan, vanwege de mogelijke valkuilen.

How to Go from ChatGPT to Gimkit (or anything that uses a CSV)

Ik zou deze blogpost normaliter opnemen bij het overzicht van links. Er zijn inhoudelijk namelijk interessantere bronnen samenvattend te beschrijven. Deze bijdrage van Vicky Davis is echter heel handig. Zij beschrijft namelijk hoe je ChatGPT vragen kunt laten maken (dat doe ik al), en hoe je deze vragen vervolgens kunt exporteren als CSV-bestand (doe ik nog niet). Vervolgens kun je die vragen dus in toetsapplicaties importeren.

Professors are using ChatGPT detector tools to accuse students of cheating. But what if the software is wrong?

Onderwijsinstellingen staan voor de uitdaging om nauwkeurig fraude op te sporen en valse beschuldigingen te voorkomen nu studenten steeds vaker AI gebruiken voor opdrachten en AI-gestuurde detectiesoftware steeds meer in opmars is. De auteur wijst op de feilbaarheid van deze detectietools en benadrukt de noodzaak voor onderwijsinstellingen en docenten om richtlijnen te implementeren voor het citeren van door AI gegenereerde informatie, een verscheidenheid aan tools te gebruiken in combinatie met hun eigen analyse, en terughoudendheid te betrachten voordat ze studenten beschuldigen van bedrog.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *