Zestiende bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Mede dankzij een korte vakantie is het alweer een week of twee geleden dat ik een bloemlezing heb geschreven over ChatGPT en aanverwante technologieën. In deze periode heb ik weer tientallen artikelen over deze ontwikkeling verzameld. Deze bijdrage bevat tien samenvattingen en vijfenveertig links naar Nederlandstalige bronnen of bronnen waar ik niet aan toe kom om ze samen te vatten (en er staan er nog heel wat op mijn leeslijst…)

The Five Pathologies of EdTech Discourse About Generative AI

Volgens Glenda Morgen wordt het discours over generatieve AI in het onderwijs beïnvloed door vijf pathologieën die de vooruitgang en het potentieel van AI in het onderwijs kunnen belemmeren. Een pathologie is in dit verband een geheel van onproductieve denkpatronen en gedragingen in de discussies over technologie in relatie tot onderwijs en opleiden. Deze pathologieën zijn:

  1. Preoccupatie met ’trendiness’: Een te sterke focus op de nieuwste technologieën zorgt voor een gebrek aan duurzame aandacht voor verbeteringen van het onderwijs.
  2. Overdreven resultaten: Het overdrijven van de impact van een technologie kan leiden tot teleurstelling en uiteindelijk tot het opgeven van de tool.
  3. Technologie solutionisme: De neiging om technologie te zien als dé oplossing voor problemen, zonder rekening te houden met andere factoren die bijdragen aan verbeteringen.
  4. Leren als de enige benadering van verandering: De focus op directe impact op het onderwijsproces, zonder waardering voor andere toepassingen die uiteindelijk kunnen leiden tot betere onderwijsresultaten.
  5. Morele paniek: Angst voor de negatieve gevolgen van een technologie, vaak irrationeel, die kan leiden tot onnodige beperkingen en gemiste kansen voor verbetering.
3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art
Dall-E:3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art

What might ChatGPT do for humanity? The ancient Greeks offer a clue.

Volgens Simon Winchester moeten we chatbots en andere slimme taal technologieën niet als bedreiging zien, maar als een groot potentieel geschenk. Mensen maken zich zorgen dat de mensheid zijn verstand verliest door afhankelijk te worden van technologie. Deze angst is echter niet nieuw; soortgelijke zorgen ontstonden al bij de uitvinding van de rekenmachine.

Tegenstanders van technologie beweren dat we door het niet gebruiken van onze geest om dingen te weten te komen, minder kennis opdoen en minder nieuwsgierig worden. Hierdoor zou de wijsheid van de mensheid afnemen. De auteur stelt echter voor om technologie te zien als een bevrijding. In plaats van onze geest te overladen met feiten, kunnen we door gebruik te maken van technologie onze geest bevrijden om na te denken over wat echt belangrijk is en op zoek te gaan naar betekenis.

Door ons te bevrijden van de overdaad aan informatie, kunnen we ons weer richten op het denken en ontdekken wat we echt zouden moeten weten om volledig mens te zijn. Dit kan leiden tot nieuwe wijsheid en inzichten voor de mensheid, zoals bij de oude Grieken, wiens geesten niet overbelast waren met feitelijke informatie.

ChatGPT-dokter antwoordt beter en empathischer dan arts

De NRC bericht over een Amerikaanse studie waaruit blijkt dat de antwoorden van ChatGPT op online medische patiëntenvragen betere kwaliteit en meer empathie bevatten dan de antwoorden van menselijke artsen. Bij 79% van de vragen gaven medische professionals de voorkeur aan de antwoorden van ChatGPT. Zouden dergelijke bevindingen ook gevonden worden als je antwoorden van ChatGPT op vragen van lerenden vergelijkt met antwoorden van begeleiders van vlees en bloed? Let wel: de antwoorden van ChatGPT zijn vergeleken met antwoorden die artsen gaven via een online forum. En we weten dat asynchroon online communiceren voor de meeste mensen ingewikkelder is dan communiceren via een gesprek. De onderzoekers stellen dan ook dat de studie niet laat zien hoe een chatbot presteert in de spreekkamer. De uitkomsten suggereren wel dat AI een rol zou kunnen spelen in de dokterspraktijk en mogelijk kan helpen bij het verminderen van de werklast voor artsen. En mogelijk dus ook van docenten.

Yuval Noah Harari argues that AI has hacked the operating system of human civilisation

Yuval Noah Harari stelt in deze bijdrage dat de de opkomst van AI een bedreiging vormt voor de menselijke beschaving en cultuur, vooral door het vermogen om taal te manipuleren en te genereren. Dit kan leiden tot een wereld waarin AI invloed uitoefent op onze overtuigingen, relaties, politiek en zelfs onze geschiedenis. Harari illustreert dit met meerdere voorbeelden. Om deze gevaren te beteugelen, is het essentieel dat er strikte regelgeving komt voor de ontwikkeling en implementatie van AI-tools. Om te beginnen is het dan belangrijk dat AI verplicht wordt om zich te identificeren als AI, zodat mensen weten met wie of wat ze communiceren. Dit is volgens hem essentieel voor het behoud van democratie en voor betekenisvolle gesprekken. Het probleem is m.i. echter dat kwaadwillenden zich niet zullen houden aan dit type verplichtingen.

AI Is Dangerous Because Humans Are Dangerous

De afgelopen twee weken is terecht veel aandacht besteed aan het feit dat Geoffrey Hinton, één van de belangrijke initiators op het gebied van AI, zijn baan bij Google heeft opgezegd. Hinton maakt zich zorgen over verschillende huidige AI-ontwikkelingen, en wil vanuit een onafhankelijke positie commentaar hierop geven. De NOS en RTL Nieuws hebben onder meer aandacht aan zijn vertrek besteed. De auteur van deze bijdrage stelt dat AI een aanzienlijk progressie heeft geboekt, maar dat er inderdaad serieuze zorgen zijn over de mogelijke negatieve gevolgen voor de samenleving. De auteur haalt ook een bezorgde Geoffrey Hinton aan als hij spreekt over de snelheid waarmee AI-chatbots evolueren en over het potentieel voor misbruik door kwaadwillenden. De auteur benadrukt dat de echte dreiging van AI ligt in hoe mensen de kennis en technologie gebruiken om te manipuleren, desinformeren en controleren. De oplossing voor deze problemen is volgens de auteur nog onduidelijk. De bal ligt bij AI-experts om hierover na te denken voordat het te laat is.

The Amazing AI Super Tutor for Students and Teachers

Sal Khan van de Khan Academy heeft hooggespannen verwachtingen van AI voor het onderwijs. AI maakt één-op-één begeleiding op grote schaal mogelijk, wat heel veel lerenden ten goede zal komen. Hij laat zien hoe de Khan Academy de eigen chatbot, Khanmigo (gebaseerd op GPT-4), gebruikt bij het geven van geautomatiseerde begeleiding. De voorbeelden zijn best indrukwekkend en illustratief. Dankzij AI beschikken docenten volgens Khan over een eigen persoonlijke digitale assistent. Socratische dialogen voeren of gesprekken voeren met romanfiguren dankzij Khanmigo? Het kan volgens Khan.

In A.I. Race, Microsoft and Google Choose Speed Over Caution

Stel, een medicijnfabrikant brengt een nieuw en zeer veelbelovend medicijn op de markt zonder dit voldoende te testen. De managers geven aan te zullen werken aan negatieve effecten, op het moment dat deze zich in de praktijk voordoen. Deze associatie kreeg ik bij het lezen van deze bijdrage. Volgens de New York Times heeft het verrassende succes van OpenAI’s ChatGPT techgiganten als Microsoft en Google ertoe gebracht grotere risico’s te nemen ten aanzien van hun ethische richtlijnen om snel krachtige AI-chatbots te ontwikkelen en vrij te geven, onder invloed van de race om generatieve AI te beheersen en een sterke marktpositie te verwerven. Ondanks de bezorgdheid van werknemers en onderzoekers over de mogelijke maatschappelijke schade en risico’s van AI-chatbots, zijn deze bedrijven agressief geweest in het doorzetten van de ontwikkeling en introductie ervan, soms ten koste van een consequente handhaving van de ethische richtlijnen. Deze spanning heeft geleid tot de roep om een pauze in de ontwikkeling van krachtige AI-technologie en meer toezicht van regelgevers. OpenAI-oprichter Sam Altman lijkt er zelf bang van te worden. Zie ook: Wie gaat de AI-race domineren? Techbedrijven staan op scherp. Het Witte Huis heeft de techbedrijven verleden week hierop aangesproken. Ik lees echter nog niets over regulering of toezicht. Als er één ontwikkeling rond AI is, waar ik me zorgen over maak, dan is het deze ontwikkeling wel (naast misbruik van spraak- en gezichtsherkenning, en misbruik van ‘deep fake’).

Readying Students for the AI Revolution

Molly Vollman Makris, Nate Mickelson en Ryan Coughlan pleiten voor herwaardering van drie pedagogisch-didactische praktijken om lerenden voor te bereiden op de komende veranderingen op de arbeidsmarkt. Docenten moeten zich volgens de auteurs blijven focussen op het ontwikkelen van de vaardigheden en het potentieel van lerenden. Dit kan bereikt worden door het aanpassen van curricula aan veranderende arbeidsmarktbehoeften, het stimuleren van kritische reflectie op AI, het benutten van ervaringen van lerenden en het ontwerpen van opdrachten die hen uitdagen om origineel onderzoek en veldwerk te doen. Generatieve AI-tools gaan uit van bestaande kennis in plaats van nieuwe ideeën te genereren. AI-tools hebben menselijke ontwikkelaars nodig die voortdurend informatie toevoegen om verder te komen. In plaats van te proberen AI te slim af te zijn, is het volgens deze schrijvers onze taak om principiële ontwikkelaars op te leiden en in staat te stellen. Deze benadering helpt lerenden zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en bereidt hen voor op een toekomst waarin menselijke vaardigheden en inzichten nog steeds waardevol zijn naast AI.

4 ways that AI can help students

Volgens deze bijdrage kunnen AI en adaptieve leersystemen in het onderwijs ingezet worden om het leerproces van lerenden te verbeteren. Dit kan gebeuren door middel van gedifferentieerde instructie, intelligente studieboeken, verbeterde manieren van beoordelen en gepersonaliseerd leren. AI kan leeromgevingen en inhoud snel en dynamisch aanpassen, realtime feedback geven, en onderwijs op maat bieden. Dit draagt volgens de auteur bij aan een efficiënter en effectiever leerproces voor individuele studenten.

The 14 Best ChatGPT Prompts on GitHub

De kwaliteit van de output van generatieve AI-toepassingen wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de opdracht die de gebruiker geeft aan de toepassing. Deze site bevat veertien uiteenlopende voorbeelden van opdrachten. Zoals zelfhulpboeken samenvatten, medische informatie zoeken, tekst-naar-beeld aanwijzingen genereren, partnerschapsovereenkomsten opstellen en fictieve personages uitbeelden.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *