Achttiende bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Het schrijven van een bloemlezing over ChatGPT en andere generatieve AI-toepassingen wordt zo’n beetje een wekelijkse aangelegenheid. Deze achttiende editie bevat tien samenvattingen en zo’n zestig links naar Nederlandstalige bronnen of bronnen waar ik niet aan toe kom om ze samen te vatten.

assistive computingGesprek met mij over ChatGPT en leren

Toepassingen gaan werken en leren veranderen. ChatGPT kan werk uit handen nemen: reacties op mailberichten, samenvattingen of feedback kunnen in secondes gegenereerd worden. Welke vaardigheden vraagt dit van jouw werknemers? En biedt het ook kansen voor jouw als L&D-er? Tijdens de NextLearning ben ik via een interview ingegaan op deze vragen. Je kunt hier deze podcast beluisteren.

A Generative AI Primer

Het Britse JISC heeft een zeer uitvoerige en gedegen introductie geschreven over generatieve AI. Het document zal ook regelmatig worden geupdated vanwege de snelle ontwikkelingen op dit gebied. De samenstellers nodigen lezers ook uit om feedback te geven op de huidige versie. Op dit bestaat de introductie uit twee delen: een inleiding in generatieve AI-technologie en de implicaties van Generatieve AI voor het onderwijs. Elk onderdeel begint met kernpunten. De kernpunten van deel twee zijn op dit moment:
– De eerste zorgen hadden betrekking op beoordeling en academische integriteit.
– Het is noodzakelijk dat alle medewerkers zich bezighouden met generatieve AI en het zelf uitproberen en leren hoe dit hun manier van beoordelingen beïnvloedt.
– Er zijn vele andere manieren waarop generatieve AI kan worden gebruikt dan alleen het produceren van werk voor beoordeling.
– Generatieve AI zal steeds vaker worden gebruikt op de werkplek.
– Generatieve AI zal waarschijnlijk alomtegenwoordig zijn, dus het verbieden ervan is geen optie.

Can Artificial Intelligence Expand Our Capacity for Human Learning?

Gardner Campbell van de Virginia Commonwealth University bespreekt de invloed van AI op onderwijs en samenleving. Hij benadrukt onder meer het risico van ‘overattributie’, waarbij mensen eigenschappen zoals motivatie en creativiteit toeschrijven aan AI, wat leidt tot de illusie van gezelschap. Campbell waarschuwt voor potentiële negatieve gevolgen, zoals vervreemding van de realiteit, foutieve informatie, en misbruik door grote bedrijven. Specifiek voor het onderwijs vreest hij voor toenemende oppervlakkigheid en bedrog, verlies van menselijke interactie, en onderwaardering van menselijke intellectuele arbeid. Campbell roept op tot diepgaande discussies over AI in het onderwijs en pleit voor het centraal stellen van menselijk leren en begrip.

Coursera Adds ChatGPT-Powered Learning Tools

Op de 11e jaarlijkse conferentie heeft Coursera aangekondigd dat men op ChatGPT-gebaseerde interactieve ed tech tools aan het leerplatform zal toevoegen. Daarbij gaat het om een AI-coach voor studenten en een AI-gestuurde cursusontwikkeltool voor docenten. Coursera Coach geeft lerenden een virtuele coach van ChatGPT om vragen te beantwoorden, feedback te geven, videocolleges en ander materiaal samen te vatten, loopbaanadvies te geven en hen voor te bereiden op sollicitatiegesprekken.Het bedrijf zal ook vertalingen gebaseerd op machine learning op grote schaal inzetten, cursussen op het gebied van generatieve AI aanbieden en investeren in uitgebreide VR-leerervaringen. Coursera ziet dat generatieve AI mogelijkheden heeft voor gepersonaliseerd en interactief leren, en leidt tot een toenemende behoefte aan herscholing. Zie ook: Coursera’s Responsible AI Principles

Let ChatGPT Be Your Teaching Assistant

Deze bijdrage leidt ChatGPT in en beschrijft vervolgens twee manieren waarop ‘large language models’ het werk van docenten kan vergemakkelijken. Het gaat daarbij om het geven van uitleg en voorbeelden voor lessen te genereren en om het maken van laagdrempelige quizzen. Belangrijk zijn het geven van goede opdrachten, het aangaan van een dialoog over de opdracht en het controleren van de output. AI kan volgens de auteurs helpen bij het formuleren van duidelijke uitleg en analogieën en het ontwerpen van oefenvragen. Dit kan het uitvoeren van tijd- en energie-intensieve taken door docenten efficiënter maken.

Navigating AI Ethics in Education

Dit -met behulp van ChatGPT geschreven- artikel bespreekt het ethisch gebruik van AI in het onderwijs vanuit zowel het perspectief van de docent als de lerende. De auteur formuleert heel concrete richtlijnen en suggesties die docenten m.i. direct kunnen toepassen. Docenten zouden AI moeten gebruiken voor het beoordelen en feedback geven, maar ook de menselijke beoordeling blijven inzetten. Docenten moeten verder onder meer digitale geletterdheid en AI-begrip bij lerenden stimuleren en mogelijke vooroordelen in AI-algoritmes bespreken. Verder adviseert de auteur om niet exclusief te vertrouwen op AI en AI-tools niet te gebruiken zonder transparantie of duidelijke privacybeleid. De ‘best practices’ hebben betrekking op transparantie, privacy mbt data, voortdurend leren, bevordering van samenwerking en inclusiviteit, en het bevorderen van kritisch denken en zelfreflectie.

Do Chatbot Tutors Work Better When They’re Upbeat — and Female?

Deze bijdrage gaat in op de potentie van AI-chatbots zoals ChatGPT als persoonlijke onderwijstutors, inclusief de uitdagingen en ethische overwegingen. Richard Mayer bestudeert welke kenmerken van computergegenereerde stemmen en beelden het meest ‘engaging’ zijn voor lerenden. Hij stelt dat de toon en het “geslacht” van een virtuele tutor invloed kunnen hebben op de leerresultaten. Lerenden zouden weleens mogelijk beter leren van geoptimaliseerde AI-tutors. Er zijn echter zorgen over mogelijke versterking van stereotypen dankzij generatieve AI en pleidooien voor het belang van authenticiteit in onderwijsrelaties. Critici benadrukken dat deze tools geen vervanging zijn voor docenten van vlees en bloed, maar een aanvulling kunnen vormen.

The politics of AI: ChatGPT and political bias

Onderzoekers hebben een potentiële politieke bias in ChatGPT onderzocht. Ze concluderen dat ChatGPT over het algemeen een pro-milieu, links-libertaire oriëntatie toont. Dit werd getest door ChatGPT een reeks stellingen voor te leggen en deze enkel te laten beantwoorden met ‘steun’ of ‘geen steun’. De resultaten vertoonden consistent ‘linkse’ antwoorden, maar er waren ook tegenstrijdige antwoorden. Mogelijke bronnen van bias zijn de trainingsdata en de invloed van menselijke feedback. Hoewel large language models menselijk denken kunnen weerspiegelen, hebben ze geen bewustzijn of vaste overtuigingen, waardoor consistente antwoorden lastig zijn. De onderzoekers adviseren om gebruikers bewust te maken van deze bias en transparantie te bieden over de trainingsmethoden. Zij stellen o.a.:

More broadly, discussions about how chatbots exhibit bias are intertwined with how we as humans view bias. Bias is often a relative concept, and an assertion that one person might consider neutral might be viewed as biased by someone else. This is one reason why building an “unbiased” chatbot is an impossible goal.

The 5 biggest risks of generative AI, according to an expert

Gartner-analist Avivah Litan identificeert vijf grote risico’s van generatieve AI, zoals ChatGPT.
1) ‘Hallucinaties’: fouten die AI maakt door een verkeerde interpretatie van data, wat kan leiden tot onjuiste of bevooroordeelde antwoorden. De fouten worden echter vaak heel overtuigend gebracht.
2) ‘Deepfakes’: nepvideo’s, -foto’s en -opnames gemaakt met AI, die desinformatie kunnen verspreiden en mensen of instanties kunnen schaden.
3) Privacy van data: gebruikersgegevens worden opgeslagen voor modeltraining, wat de vertrouwelijkheid kan schenden als deze in verkeerde handen kan vallen.
4) Cyberbeveiliging: AI kan worden misbruikt voor geavanceerde social engineering, phishing of het genereren van kwaadaardige code.
5) Auteursrechtkwesties: AI kan werken genereren op basis van niet expliciet gedeelde bronnen, wat leidt tot mogelijke schendingen van auteursrechten.

AI is taking the jobs of Kenyans who write essays for U.S. college students

Dit effect van ChatGPT had ik niet voorzien. Amerikaanse studenten huurden schijnbaar Kenyaanse studenten in om tegen betaling essays voor hen te schrijven. Nu gebruiken zij ChatGPT hiervoor, met als gevolg inkomensderving voor de Kenyaanse studenten.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *