Negentiende bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

In een zaal met ‘kenniswerkers’ hoef je zes maanden na de lancering praktisch niemand meer uit te leggen wat ChatGPT is. Dat is best knap en illustratief voor de enorme aandacht die momenteel naar ChatGPT en andere generatieve AI-toepassingen uitgaat. Tegelijkertijd valt op dat je veel vergelijkbare bijdragen tegen komt. Bijvoorbeeld over ‘prompt engineering’, overzichten met tools of educatieve toepassingen. Deze negentiende bloemlezing bevat in elk geval negen samenvattingen en ongeveer zestig links naar Nederlandstalige bronnen of bronnen waar ik niet aan toe kom om ze samen te vatten.

3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art
Dall-E:3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art

What Children Think of ChatGPT

Hoe kijken kinderen tegen generatieve AI-toepassingen aan? Daar heeft Jason C. Yip van de Universiteit van Washington onderzoek naar gedaan. Yip heeft gekeken naar hoe kinderen in een veilige omgeving interacteren applicaties zoals ChatGPT en DALL.E. Kinderen blijken heel wisselend te reageren op de technologie, variërend van interesse tot scepsis. Sommige kinderen zijn onder de indruk van de AI, terwijl anderen kritisch zijn over de beperkingen. Er is ook bezorgdheid over het potentiële gebruik van AI om te frauderen. Zij zijn teleurgesteld over AI-gegenereerde kunst en muziek. Yip benadrukt dat we moeten begrijpen hoe kinderen AI-tools kunnen gebruiken om te leren en te creëren. Het ontwikkelen van AI-vaardigheden wordt als essentieel beschouwd voor toekomstig onderwijs.

New Survey Finds Students Are Replacing Human Tutors With ChatGPT

Deze bijdrage gaat over een onderzoek dat aantoont dat studenten die het afgelopen schooljaar met zowel een tutor als ChatGPT hebben gestudeerd, een voorkeur voor ChatGPT hebben. Bijna alle studenten hebben sommige tutoringsessies vervangen door ChatGPT en 95% meldt een verbetering van hun cijfers. 90% geeft de voorkeur aan studeren met ChatGPT boven een tutor, vooral voor wiskunde en ‘science’. Studenten waarderen de 24/7 beschikbaarheid en onmiddellijke feedback van ChatGPT. Ondanks het enthousiasme van studenten, waarschuwen experts dat ChatGPT misschien nog geen volwaardige vervanging is voor begeleiders van vlees en bloed. Een interessante opmerking in dit kader is: Mentors can stimulate students’ interest in a variety of ways, including encouragement, discussion, and practice.

Prompt engineering as academic skill: a model for effective ChatGPT interactions

Het verzamelen van informatie met behulp van AI vereist een nieuwe dimensie van zoekvaardigheden, waaronder het opstellen van effectieve prompts en het kritisch navigeren en evalueren van de output. “Prompt engineering” bestaat volgens Adrian J. Wallbank uit twee stappen: TAP en TASTE. TAP staat voor Topic, Action en Parameters – studenten moeten nauwkeurige prompts opstellen die het onderwerp, de actie en de parameters van hun vraagstelling definiëren. TASTE staat voor Test, Adjust, Simplify, Trust, Examine – een stapsgewijze aanpak om AI-output kritisch te navigeren en te evalueren. Deze vaardigheden moeten geïntegreerd worden in het curriculum om de ethische en verantwoorde toepassing van AI in het onderwijs te ondersteunen.

AI Is Steeped in Big Tech’s ‘Digital Colonialism’

Abeba Birhane, een in Ethiopië geboren onderzoeker, belicht de inherente vooringenomenheden in AI-datasets en de gevolgen daarvan op onze samenleving. AI wordt getraind met behulp van enorme datasets, maar erft ook de vooroordelen van de ontwerpers. Dit kan leiden tot reële schade. Birhane’s werk, dat onder andere het onderzoeken van populaire datasets omvat, heeft wereldwijde erkenning gekregen. Ze spreekt zich uit tegen ‘digitale kolonisatie’, waarbij technologie met ingebakken westerse normen naar het mondiale zuiden wordt geëxporteerd. Birhane benadrukt dat technologiebedrijven reageren op publieke verontwaardiging en pleit voor meer druk op deze bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor de eerlijke en nauwkeurige systemen die ze creëren.

ChatGPT’s parasitic machine

De toenemende afhankelijkheid van grote taalmodellen (LLMs) zoals GPT-4, die zich voeden met data van open bronnen zoals Stack Overflow en GitHub, wordt bekritiseerd als “parasitair”. Dries Buytaert, oprichter van Drupal, merkte al eens uit op dat de meerderheid van de gebruikers meer neemt dan bijdraagt. Sommige platformen beginnen te eisen dat LLM-ontwikkelaars betalen voor het gebruik van hun data, wat doet denken aan de licentiestrijd in open source. Dit roept vragen op over de duurzaamheid van open source, terwijl bedrijven als JP Morgan miljarden investeren in AI en data science. Belangrijk is ook het effect op kennisdatabases zoals Stack Overflow, die minder verkeer zien, mogelijk deels door LLM’s.

4 ways AI will transform personalized learning

Volgens John Bailey hebben technologische innovaties in het onderwijs de hooggespannen verwachtingen tot nu toe niet waargemaakt. Dat zou weleens niet kunnen gelden voor AI. Geavanceerde systemen zoals OpenAI’s GPT-4 kunnen teksten genereren, die sterk op menselijke bijdragen lijken, en complexe taken uitvoeren. Ze worden steeds beter in het halen van gestandaardiseerde tests en het bieden van gedetailleerde uitleg. AI kan docenten ontlasten van administratieve taken en gepersonaliseerde ‘bijles’ bieden. Dit kan volgens hem leiden tot een meer gelijkwaardige en effectieve onderwijservaring. Deze technologieën hebben beperkingen en vormen geen vervanging zijn voor de expertise van docenten. De potentie is echter aanzienlijk, ze kunnen toekomstige verbeteringen van de onderwijservaring helpen realiseren.

AI Can Help You Ask Better Questions — and Solve Bigger Problems

AI wordt volgens de auteurs van deze bijfdrage traditioneel ingezet om kosten te besparen en inefficiënties te verminderen. Het potentieel gaat echter verder dan dat. In combinatie met kritisch denken en creativiteit kan AI ons begrip van de wereld uitbreiden en ons helpen om complexere vragen te stellen. AI opent nieuwe deuren voor leiders om innovatieve ideeën te onderzoeken en onzichtbare trends en patronen te ontdekken. Onderzoek van de auteurs laat zien dat AI-gebruikers in 94% van de gevallen meer verschillende vragen stellen dan anders en 75% van de tijd nieuwe vragen stellen. Het vertrouwen en de betrokkenheid van mensen bij deze geavanceerde en soms onvoorspelbare technologie is echter een uitdaging. Organisatieleiders moeten deze onzekerheid aanvaarden, een veilige omgeving voor het stellen van vragen bieden en tegelijkertijd de creatieve potentie van AI benutten om betere vragen te formuleren en innovatieve oplossingen te ontdekken.

ChatGPT Is Already Obsolete

Deze bijdrage illustreert vooral de snelle ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI. Google’s Bard en GPT-4 van OpenAI zullen in staat zijn om afbeeldingen te beschrijven. Deze ontwikkeling overstijgt het genereren van nieuwe teksten op basis van bestaande bronnen. Grote taalmodellen, die intelligentie nabootsen door te voorspellen welke woorden statistisch gezien waarschijnlijk volgen op elkaar in een zin, maken plaats voor machines die ook beelden, audio en sensorische gegevens van robots kunnen verwerken. Deze multimodale aanpak kan ervoor zorgen dat AI beter begrijpt hoe woorden samenhangen met dingen en ideeën in de echte wereld. De daadwerkelijke impact op de intelligentie en taalvaardigheid van AI is nog steeds een punt van discussie.

Education & AI

Deze pagina is volgens de samensteller bedoeld als startpakket voor iedereen die generatieve AI in zijn school wil integreren. De pagina bevat onder meer een samenvattend overzicht met potentiële kansen en bedreigingen, korte video’s en ideeën om generatieve AI in het onderwijs in te zetten. De maker besteedt uiteraard ook aandacht aan het formuleren van ‘prompts’.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *