Gebruikte blogposts boek E-learning. Trends en ontwikkelingen

Hieronder vind je de blogposts die ik heb gebruikt ten behoeve van mijn boek ‘E-learning. Trends en ontwikkelingen’.

Reflectie op trends (weer thuis) (7 december 2003)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4239

Authentiek leren met behulp van simulaties, gaming en cases (17 oktober 2004)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4199

E-learning in the 21th Century (19 december 2004)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4156

E-learning efficiënt op grote schaal inzetten (2 januari 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4140

Hoe zal e-learning zich in 2005 ontwikkelen? (7 januari 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4127

Goed voorbeeld podcasting in het onderwijs (9 januari 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4122

Weblogs in het onderwijs: mislukt experiment (18 januari 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4105

5W/5E-model (21 januari 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4102

Uitgebreide studie leermanagementsystemen (21 januari 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4101

Leermanagement systeem verhindert effectief online leren (17 maart 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4009

Wanneer formeel en informeel leren? (18 april 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3957

Educatief potentieel van podcasting (18 mei 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3915

Leren in ELO’s niet sociaal? (30 mei 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3901

Weblogs vs discussiefora (5 juni 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3891

Podcasting in Academic and Corporate Learning (25 juni 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3864

Weblogs in het hoger onderwijs (8 juli 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3837

Argumenten tegen podcasting (26 juli 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3801

Over de grenzen van de elektronische leeromgeving (28 september 2005).
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3718

Wiki’s en groepscommunicatietools (16 november 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3640

Ontwerpprincipes voor leren in de netwerksamenleving (16 november 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3643

Keynote speeches eerste dag SURF Onderwijsdagen 2005 (16 november 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3644

Personalisering en ICT (6 december 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3611

Onderzoek naar elektronische leeromgevingen (15 december 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3598

Wiki en gezamenlijk schrijven (28 december 2005)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3580

Vormen van gezamenlijk leren (21 januari 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3544

Wanneer reageer je op een weblogbijdrage? (23 januari 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3542

Bestaat digitale didactiek? (4 februari 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3527

Didactische interventies (5 februari 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3526

Wiki’s binnen leersituaties gebruiken (6 februari 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3010

Wiki’s binnen bedrijven gebruiken (7 februari 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3524

Weblogs: thoughts under construction (9 maart 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3492

Wat moet je weten van screencasting? (22 maart 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3478

Ontwikkelingsfasen van een community, levels of trust en tools (25 maart 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3474

Ga kritisch om met e-learning trendstudies (7 juni 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3392

Reflectie op persoonlijke leeromgevingen (8 juni 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3390

Podcasting in het onderwijs (12 juni 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3488

De lerende als actieve actor (1 juli 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3360

Mechanismen om online participatie te bevorderen (7 juli 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3352

Podcasting versterkt klassikaal onderwijs (?) (24 juli 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3320

Typen personalisering (12 oktober 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3223

De mythe van de digital native (22 oktober 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3209

Leren op de werkplek lastig (23 oktober 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3207

De onderwijskundige voordelen van bloggen (13 november 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3171

Weblogs of discussiefora bij e-learning gebruiken (2 december 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3130

‘Gemeenschappelijke intelligentie’ en de ‘wijsheid van de menigte’ (5 december 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3122

Wat missen lerenden aan online cursussen? (27 december 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3083

Kring der wijzen (31 december 2006)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3077

Is de massa slim of dom? (6 januari 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3068

Ommuurde tuinen en (t)e-learning (18 januari 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3048

Waar is bloggen binnen het onderwijs goed voor? (18 januari 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3047

Over social software, persoonlijke leeromgevingen en alomtegenwoordige computers (30 januari 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=3024

De impact van web 2.0 op het onderwijs (5 maart 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2967

Van e-learning naar we-learning (6 maart 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2965

Creativiteit studenten komt los dankzij podcasting (13 maart 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2955

Connectivism voor dummies (8 april 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2912

Leren in een community of netwerk (17 april 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2897

RSS Maturity model (21 april 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2887

Leren in werktijd. Een literatuuronderzoek naar formele en informele kenmerken van het leren (12 mei 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2854

Klanten weinig trouw aan leermanagementsysteem (7 juni 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2823

De opkomst van rapid e-learning (en de beperkingen ervan) (26 juni 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2787

Rapid e-learning nader bekeken (30 juni 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2782

Bloggen met leerlingen en studenten: geleerde lessen (3 juli 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2776

De markt van leermanagementsystemen (11 juli 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2756

Gedeelde leeromgevingen verbinden persoonlijke leeromgevingen met ELO’s (23 juli 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2735

Weblogs gebruiken voor formatief beoordelen (10 september 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2678

Over intelligente collectiviteiten (14 september 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2671

Inzicht in het gebruik van leermanagementsystemen (23 september 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2655

Samen een artikel schrijven met een wiki (10 oktober 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2623

Mogelijkheden van mobiele technologie voor het leren (11 oktober 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2621

Bloggen in het hoger onderwijs (23 oktober 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2601

Weblogs niet geschikt voor academische discussies? (3 november 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2579

Hoe omvangrijk moet je netwerk zijn? (7 november 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2573

Wat is effectieve didactiek? (18 november 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2549

Meer opleidingstijd besteed aan (t)e-learning (25 november 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2538

OEB 2007: triggering the right emotion (29 november 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2533

OEB 2007: ik ben een aap (30 november 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2532

OEB 2007: (social) software binnen bedrijven (30 november 2007)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2530

Hoe ontwikkelen e-learning en L&O zich in 2008? (4 januari 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2454

De mobiele telefoon binnen het onderwijs gebruiken (21 januari 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2417

Nationale e-learning congres: games, second life, talentontwikkeling en informeel leren (24 januari 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2414

CSCL en informeel leren (24 januari 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2412

Horizon rapport editie 2008: technologieën en onderwijsontwikkelingen (26 januari 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2407

Uitval bij e-learning voorkomen (11 februari 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2384

Open Educational Resources vergroten toegankelijkheid onderwijs (3 maart 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2343

YouTube en onderwijs (18 maart 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2317

Blackboard verliest marktaandeel (24 maart 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2306

De taxonomie van Bloom gedigitaliseerd (26 april 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2249

Trend: virtuele desktops (22 mei 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2220

De kracht van Twitter voor leren (22 mei 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2221

Openheid en een nieuwe digitale kloof (23 mei 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2218

Didactiek 2.0 (3 juni 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2198

Waarom social bookmarking? (16 juni 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2181

De markt van leermanagement systemen (19 juni 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2177

Twee technologie trends die het onderwijs gaan beïnvloeden (9 juli 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2145

De invloed van persoonlijke leeromgevingen (14 juli 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2134

Wat je niet allemaal met RSS kunt doen? (17 juli 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2128

Digital storytelling en (t)e-learning (24 juli 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2113

Twitter als instrument voor professionalisering (14 augustus 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2099

E-Learning 2.0: vier sleutelfactoren (27 augustus 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2076

Het fenomeen net-generatie bekritiseerd (1 september 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2068

Recensie Empowering Online Learning (3 september 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2066

Gedachten over gepersonaliseerd leren (27 september 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2028

Categorieën internet-gebruikers (28 september 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2026

Didactisch gebruik student responssystemen (9 oktober 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2010

Weblogs didactisch verkeerd gebruiken (10 oktober 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2007

Informeel leren faciliteren (15 oktober 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2002

Web 2.0 en storytelling (11 november 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1961

Weblogs bij stagebegeleiding (13 november 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1951

Microblog genereert betrokkenheid bij leren (21 november 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1935

Backchannel gebruiken in leersituaties: tips (23 november 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1931

Connectivisme is geen leertheorie (maar niet minder waardevol) (1 december 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1916

Web 3.0 en onderwijs (3 december 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1911

OEB08: Michael Wesch: betekenisvol onderwijs in een veranderd medialandschap (4 december 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1906

OEB08: de kloof tussen praat en praktijk (7 december 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1898

De confrontatie met de crisis van significantie (15 december 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1877

Wat moet je weten van weblectures? (20 december 2008)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1869

Heeft cloud computing invloed op het leren? (3 januari 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1850

Trends in e-learning (7 januari 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1846

De geschiedenis van open education (11 januari 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1841

Technologie trends in 2009 (16 januari 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1835

Het GALC-principe bij serious gaming (dankzij een nieuwe edublogger)(17 januari 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1832

Welke trends zie je in verschillende Horizon-rapporten? (21 januari 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1827

Motieven voor open education (22 januari 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1826

Online video en leren (2 februari 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1810

E-coaching, rol van docent en trainer (11 februari 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1794

Zelfgeorganiseerd leren kan! (keynote Sugata Mitra) (11 februari 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1793

Hoe kun je intrinsieke motivatie beïnvloeden (en de invloed van ICT) (11 februari 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1795

In je element (14 februari 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1789

Twitter als ‘leergereedschap’ (8 maart 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1757

Worden we gelukkig van democratisering van de technologie? (14 maart 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1748

Vormen van online leren binnen het onderwijs (18 maart 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1738

Recensie boek “Digitale didactiek” (23 maart 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1731

Tien pijlers van digitale didactiek (2 april 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1705

Keynote IPON 2009: wat betekent democratisering technologie voor de docent? (9 april 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1693

De Collaboration Curve: netwerken, leren en innoveren integreren (11 april 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1690

Wiki’s succesvol inzetten voor leren (12 april 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1689

Het semantische web en e-learning (20 april 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1680

Voordelen van Twitter binnen de collegezaal (12 mei 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1654

Web 2.0 in het Britse hoger onderwijs (13 mei 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1652

Ontwikkelingen in mobiele technologie en leren (15 mei 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1648

QR-codes en m-learning (24 mei 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1632

Vertrouwen en feedback belangrijk bij leren (5 juni 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1617

Acht manieren waarop cloud computing het onderwijs kan veranderen (10 juni 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1610

TPACK: een impuls voor professionalisering en digitale didactiek (16 juni 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1601

Echt onderzoek naar jongeren en technologie (19 juni 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1592

Participatief leren: de toekomst van het onderwijs (4 juli 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1570

Belemmeren gestructureerde leeromgevingen de autonomie van lerenden? (17 juli 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1553

Hoe ik met social software leer (19 juli 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1547

Markt ELO’s in beweging (en BlackBoard verliest terrein) (26 augustus 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1515

TPACK: concept voor een effectieve integratie van ICT in leersituaties (29 augustus 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1508

TPACK: de balans tussen ICT, didactiek en inhoud (14 september 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1483

Wat is Technological Pedagogical Content Knowledge? (11 oktober 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1421

Hoe ontwikkelen e-learning tools zich binnen het onderwijs? (28 oktober 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1388

Weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen (6 november 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1369

#owd09: Ervaring opdoen met virtual action learning (11 november 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1360

#OWD09: doe het maar Urway (12 november 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1356

Coachen met het oortje (13 november 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1352

Opkomende technologieën en services en hun betekenis voor het onderwijs (15 november 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1349

Hoe kun je social software gebruiken voor leren? (17 november 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1344

Openheid voorwaarde maatschappelijke relevantie (hoger) onderwijs (24 november 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1331

Augmented reality maakt serendipity learning mogelijk (25 november 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1329

OEB2009: neurowetenschappen zeggen niets over onderwijspraktijk (4 december 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1306

ICT onderbenut binnen Amerikaans hoger onderwijs (9 december 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1295

Stand van zaken Britse e-learning markt (9 december 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1297

Social networking sites kunnen bijdragen aan motivatie om te leren (10 december 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1293

Zal augmented reality binnen het onderwijs doorbreken? (22 december 2009)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1273

Neem je eigen technologie mee naar school (2 januari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1258

Sociale netwerken en de participatie in kennisstromen (6 januari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1251

Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht (9 januari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1246

De praktijk van e-learning is nog erg ’1.0′, laat onderzoek zien (11 januari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1241

Bezoek aan de BETT (impressie) #BETT (14 januari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1233

Zeven typen gebruikers social media (24 januari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1208

Van hiërarchie naar “wirearchy” (27 januari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1203

Flinke groei online leren Amerikaans hoger onderwijs (31 januari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1196

Hoe kunnen we beantwoorden aan de behoeften van de homo digitalis? (#nelc10) (4 februari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1184

Andere leerstrategie bij leren in een netwerk (17 februari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1165

Rol van de docent bij leren in netwerken (17 februari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1166

Vergroot interactiviteit hoorcolleges met social media (18 februari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1164

Didactisch kader om naar ICT in het onderwijs te kijken (19 februari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1161

Instructies flexibiliseren (21 februari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1155

Wat motiveert ons? (21 februari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1153

Maatwerk leveren via online leren (22 februari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1151

Creëren en publiceren met behulp van ICT (hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?) (25 februari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1145

Meer rendement uit groepsbijeenkomsten dankzij ICT (hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?) (27 februari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1140

Laptops in het onderwijs: klep dicht (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?) (28 februari 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1137

Samenwerkend leren met behulp van ICT binnen CGO (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?) (5 maart 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1130

Self-direction en (t)e-learning (14 maart 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1114

Digitaal toetsen en competentiegericht leren (19 maart 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1103

Potentie e-coaching is groot (27 maart 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1089

Drive: wat motiveert mensen? (leestip!) (28 maart 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1088

De heilige drie-eenheid van het onderwijs (29 maart 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1085

De iPad en informeel leren (7 april 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1070

Samenwerken leren in groepen vs coöperatief leren in netwerken (12 april 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1063

De computer wordt menselijk (#in) (30 april 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1027

Ik met de iPad (12 mei 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1019

Gaat telepresence doorbreken (en wat betekent dat voor leren)? (#in) (19 mei 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1004

De weblog als ELO (een terugkerende discussie) (21 mei 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1001

Wat je moet weten over open educational resources? (#in) (31 mei 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=983

Bevrijd het onderwijs van de ketenen van oud denken (#in) (24 mei 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=995

Sugata Mitra flikt het weer en pleit voor meer autonoom leren (#in) (31 mei 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=984

Online leren bereikt omslagpunt (in de VS) (#in) (9 juni 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=966

Leerlingen ontwikkelen leerstof in Fronter (#in) (#frontmbo) (12 juni 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=962

Kenmerken en affordances van de iPad, en het gebruik in het onderwijs (#in) (22 juni 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=943

Stop standaardisering kinderen (#in)(13 juli 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=910

Is er een alternatief voor de elektronische leeromgeving? (#in) (8 juli 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=922

Types augmented reality (#in) (26 augustus 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=856

De Archilles-hiel van cloud computing (#in) (10 september 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=828

De hypecycle van ICT in het onderwijs (#in) (29 september 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=785

Vier in Balans: een herhaling van zetten (#in) (2 oktober 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=777

Trend: Liquid Internet en You 3.0 (#in) (6 oktober 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=767

Trends gebruik leertechnologie op de werkplek (#in) (10 oktober 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=761

Alles wat ik moet weten over Twitter in het onderwijs, leerde ik op de kleuterschool (#in) (15 oktober 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=753

Marktplaats voor online leren(#in) (22 oktober 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=744

Betekenis sociale media en cloud computing voor leren (#in) (2 november 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=720

Wiki’s in het onderwijs vragen om transparantie als didactisch uitgangspunt (#in) (5 november 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=710

Tien strategieën voor een zinvol gebruik van de mobiele telefoon in het onderwijs (#in) (7 november 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=709

De toekomst van het leren volgens Sugata Mitra (#in #owd10) (10 november 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=693

Wat kan het onderwijs leren van videogames? (#in) (14 november 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=686

Stand van zaken online leren in de VS (#in) (18 november 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=676

Gestured-based computing en leren (#in) (21 november 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=673

De Britse e-learningmarkt in 2010 (#in) (23 november 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=669

Skype als leeromgeving heeft psychologische voordelen (#in) (26 november 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=663

Internet vaker gebruikt voor informeel leren dan voor opleiden (#in) (27 november 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=661

Clickers en didactiek (#in)(7 december 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=647

Mythes over hersenen en leren (#in) (7 december 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=649

De information overload is vijfhonderd jaar oud (#in) (13 december 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=638

Van ICT-beheer naar ICT-leiderschap (#in) (16 december 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=629

Uitgeverij Pearson gaat universitair onderwijs verzorgen (#in) (17 december 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=625

Markt leermanagement systemen sterk in ontwikkeling (#in)(24 december 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=616

Recommender systems en leren (#in) (27 december 2010)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=611

E-learning in de VS: een ‘sur place’-situatie (#in) (18 januari 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=575

De kernelementen van het 3P leermodel (#in) (22 januari 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=562

Tips bij het gebruik van wiki’s in het onderwijs (#in) (23 januari 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=561

De iPad binnen het medisch onderwijs (#in) (24 januari 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=559

Terug naar de kern als trend? (#in) (26 januari 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=553

Dirigeer je sociale netwerk (#in) (31 januari 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=545

Informeel leren in Nederland (#in) (3 februari 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=539

Open educational resources: goed, slecht en lelijk? (#in) (10 februari 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=523

Twitter binnen een online leeromgeving (#in) (22 februari 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=501

Serendipiteit gebruiken, ook bij leren (#in) (26 februari 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=492

Trend ICT en leren: rijk leermateriaal (#in) (1 maart 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=486

Leermanagementinformatie 2.0 dankzij learning analytics (#in) (4 maart 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=483

Voor- en nadelen van online discussiëren (#in) (10 maart 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=473

Hoe bereidt het onderwijs de doelgroep voor op de huidige transitiefase (#in)? (11 maart 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=469

De iPad als hulpmiddel voor passend onderwijs (#in) (20 maart 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=455

IPAD: onderwijsmodel voor de iPad (#in) (24 maart 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=448

Open educational resources geven lerenden meer controle (#in) (28 maart 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=444

De onderwijszeepbel? (#in) (12 april 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=419

Agile elearning als nieuwe trend? (#in) (13 april 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=418

Skype bij geschiedenisonderwijs (#in) (15 april 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=414

De keerzijden van de omgedraaide klas (#in) (26 april 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=393

De F-factor in het onderwijs (#in) (26 april 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=392

Bekwaamheden om te leren in netwerken (#in) (12 mei 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=378

Twee opvattingen over het revolutionaire karakter van de iPad voor het onderwijs (#in) (16 mei 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=370

De potentie van Twitter voor serendipitous learning (#in) (20 mei 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=359

Bij iPads in het onderwijs gaat het ook om de didactiek! (#in) (20 mei 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=360

De zinloosheid van leerstijlen (25 mei 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=349

Naar een nationale OER-strategie (#in #eadl11) (26 mei 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=342

Van kenniswerkers naar kennisleiderschap (#in) (28 juni 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=294

Aanbevelingssystemen binnen het onderwijs (#in) (3 juli 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=289

Creatieve leeractiviteiten met QR-codes (#in) (7 juli 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=279

Google + en leren (#in) (13 juli 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=272

Persoonlijke leeromgevingen kunnen met recommender systemen cognitieve belasting reduceren (#in) (16 juli 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=268

De Khan Academy als alternatief onderwijssysteem is verarming van didactiek (21 juli 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=261

Tegenstellingen die de markt van elektronische leeromgevingen beïnvloeden (#in) (29 juli 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=256

Aantasting privacy lerenden door vormen van informatieverwerking (#in) (15 augustus 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=242

Sociale media voor leren gebruiken is nog geen ‘social learning’ (#in) (17 augustus 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=241

White paper blended learning (24 augustus 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=235

De toegevoegde waarde van mobile learning samengevat (24 augustus 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=236

De potentie van het Open Badges programma voor onderwijs en leren (#in) (25 augustus 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=230

Leertheorieën over afstandsleren geanalyseerd vanuit het community of inquirymodel (#in) (27 augustus 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=227

Storytelling en gedragsverandering (#in) (5 september 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=211

Commando en controle benadering van leren vs aanmoedigen en motiveren (#in) (13 september 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=193

Learning analytics en de paradox of choice (#in) (13 september 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=194

Gevolgen van het semantische web voor (t)e-learning (#in) (24 september 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=165

Naar een nieuwe manier van werkplek leren (#in) (27 september 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=159

Vergroot BYOD de digitale kloof? (#in) (12 oktober 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=133

Flipping the Classroom kan leiden tot didactische drama’s (#in) (23 oktober 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=117

Erik Duval: Learning Analytics geeft student meer controle over leerproces (#in #owd11) (25 oktober 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=114

Herman’s Restaurant School en passion-based learning (#in #hrs) (28 oktober 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=110

Onderwijsinstelling, blijf van sociale netwerken af (9 november 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=2569

Sociale media binnen elektronische leeromgevingen (#in) (21 november 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=60

Vier fasen van personalisering (#in) (24 november 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=56

Reflectie op businessmodellen Open Educational Resources (#in #SA_OER) (28 november 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=50

De mythe van de leerstijlen (#) (30 november 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=47

Wat kun je met QR codes in leersituaties? (#in) (7 december 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=29

Gastgerichtheid via e-learning (#in #elzrg11)(8 december 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=22

Netwerk-denken vs hiërarchisch denken (#in) (17 december 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6

De bekwaamheden van de toekomst (#in) (19 december 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4291

Wanneer gaan we het hebben over ‘Bring Your Own Device’? (#in) (21 december 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4335

Open educational resources en toegankelijkheid van het onderwijs (#in) (22 december 2011)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4338

Het connectivisme als nieuwe leertheorie? (#in) (1 januari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4385

Blended learning 2.0: sterft gij oude vormen en gedachten (#in #ELE12) (9 januari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4418

Maakt Apple de ambitie om het onderwijs te veranderen waar? (12 januari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4488

Kun je serendipity learning plannen? (14 januari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4446

Wat moet je weten van challenge-based learning? (19 januari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4483

Impressie online masterclass mobiele technologie (#CELSTEC) (20 januari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4485

De elektronische leeromgeving in 2015/2016 (28 januari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4532

Nog steeds groei in de versnipperde markt van leermanagement systemen (3 februari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4573

Waarom online samenwerken vaak niet lukt (8 februari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4596

Social bookmarking met lerenden (11 februari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4619

Hoe sociale media binnen het Amerikaanse hoger onderwijs worden gebruikt? (14 februari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4637

Bring Your Own Technology vergroot toegankelijkheid van schaarse bronnen (22 februari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4675

Online video laat zien wat lerenden kennen en kunnen (26 februari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4699

Waartoe dient onderwijs? #stopstealingdreams (28 februari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4712

Didactische gevolgen van mobiele technologie (29 februari 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4727

Open educational resources leiden nog niet tot andere onderwijspraktijken (#in #yam)(12 maart 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=468

De rol van Twitter bij professionalisering via een persoonlijk leernetwerk (14 maart 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4802

De economische waarde van open education (19 maart 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4830

Verandert de iPad het leergedrag van leerlingen? (21 maart 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4871

De stand van zaken rond learning analytics #celstec (23 maart 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4889

Pinterest in het onderwijs gebruiken (27 maart 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4916

Verandert mobiele technologie op zich de manier waarop wij leren en doceren? (31 maart 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=4942

21st century education of global educational reform movement? (14 april 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5098

Weg met leerstijlen, leve variatie (17 april 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5117

Smartphones gebruiken om te leren (18 april 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5120

Ontwikkelingen die het onderwijssysteem aan het wankelen brengen (19 april 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5124

Twitter binnen het onderwijs gebruiken (23 april 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5139

Augmented reality + interactief verhalen vertellen = krachtige leerervaring (25 april 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5163

Google Drive als alternatieve ELO? (30 april 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5179

Hoe bevorder je dat lerenden online video’s bij the Flipped Classroom daadwerkelijk bekijken? (3 mei 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5195

Smartphones tijdens de les: waarom en hoe? (12 mei 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5253

Didactisch model voor de flipped classroom (21 mei 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5300

Naar een meer kwalitatieve benadering van learning analytics (26 mei 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5338

Mobiele telefoons bieden kansen voor onderwijs, maar betrokkenen zien vooral risico’s (2 juni 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5365

Welke prijs willen we betalen voor BYOT? (6 juni 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5390

De ELO-markt in beweging, althans in de VS (13 juni 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5428

Voorbeelden e-learning in de gezondheidszorg (14 juni 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5439

Open educational resources en didactiek (16 juni 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5462

Wat moet je weten over badges? (17 juni 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5468

Gesproken feedback geven met de iPad (30 juni 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5564

Geleerde lessen van drie jaar flipped classroom (3 juli 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5582

Gedesillusioneerd over de Khan Academy? (6 juli 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5592

Op zoek gaan naar serendipiteit binnen leernetwerken (22 juli 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5684

Stappenplan selectie ICT-applicaties binnen het onderwijs (2 augustus 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5738

Facebook en versturen tekstberichten tijdens de les leiden tot slechtere onderwijsprestaties (3 augustus 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5745

Het verschil tussen games en gamification (30 augustus 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5808

Onderwijsaanbieders blijven bij cloud computing verantwoordelijk voor privacy persoonsgegevens (10 september 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5856

Vergroten MOOC’s de kloof tussen rijke en arme instituten? (13 september 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5871

Google en online leren (22 september 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5923

Hoe ontwikkelt de elektronische leeromgeving en het leermanagement systeem zich? (25 september 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5938

De gevolgen van open educational resources voor het businessmodel (27 september 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=5954

Mythes over en mogelijkheden van MOOC’s (8 oktober 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6060

Hoe de flipped classroom uit beeld verdween (9 oktober 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6072

Formeel-informeel leren voorbehouden aan de organisatie van het leren (14 oktober 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6092

De veranderende rol van het leermanagement systeem (25 oktober 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6146

Didactische werkvorm: de vraag is belangrijker dan het antwoord (27 oktober 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6159

Is hoger onderwijs een dure tijdverspilling? (31 oktober 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6173

Evaluatieonderzoek moet zicht bieden op de juiste ‘blend’ (4 november 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6189

OWD sessie: De Flipped Classroom: hoger onderwijs op z’n kop? (13 november 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?page_id=5618

Accreditatie en kwaliteitszorg van MOOC’s (19 november 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6297

Hebben diploma’s een averrechts effect op een leven lang leren? #oeb12 (29 november 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6365

Onderwijzen en leren met Facebook #oeb12 (30 november 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6373

Reflectie op de Online Educa Berlijn 2012 #oeb12 (2 december 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6380

En leid ons niet in bekoring (3 december 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6389

Storification: wat e-learning kan leren van storytelling? (5 december 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6395

Zijn MOOC’s een indicatie van een onderwijsverandering? (12 december 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6450

MOOC’s: tegen welke prijs? (14 december 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6459

De didactiek van OpenU masterclasses (15 december 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6467

De MOOC-hype geanalyseerd. Waard om te kopiëren? (19 december 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6485

Waarom het digital native debat continueert (26 december 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6516

Goed didactisch concept weerlegt kritiek op de flipped classroom (27 december 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6519

Je computer besturen met je hersenen (31 december 2012)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6536

Bloemlezing MOOC-artikelen (10 januari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6575

E-learning en intrinsieke motivatie (11 januari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6580

Uitval uit MOOC’s vergelijken met uitval uit traditionele cursussen is appels met peren vergelijken (15 januari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6600

Weer een MOOC-bloemlezing (23 januar1 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6637

Big data en learning analytics zijn niet pedagogisch neutraal (23 januari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6638

80/20 principe bevordert motivatie om te leren #geniushour (24 januari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6640

Big data en adaptief leren (27 januari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6655

Vijf redenen waarom MOOC’s samen kunnen gaan met traditioneel onderwijs (30 januari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6663

Trends op het gebied van corporate learning (1 februari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6669

Derde bloemlezing MOOC-artikelen (4 februari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6680

Wat er fout kan gaan bij een MOOC (6 februari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6689

Het ontstaan van de eerste UvA-MOOC (12 februari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6696

SWOT-analyse MOOC’s (15 februari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6705

MOOC’s, MOOC’s, MOOC’s (bloemlezing 4) (17 februari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6710

Didactiek en MOOC’s (21 februari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6727

Augmented reality als leermiddel (24 februari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6738

Impressie artikelen MOOC’s (27 februari 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6753

En de MOOC-trein dendert voort (bloemlezing 6) (13 maart 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6827

Reflectie op E-merge projecten en ideeën voor docentprofessionalisering (11 maart 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6808

Een alternatief voor Google Reader om verandering van werkprocessen te voorkomen (14 maart 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6830

Altijd en overal toegang tot de leer- en samenwerkingsomgeving (#inno13) (21 maart 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6860

Is er de laatste tijd nog wat geschreven over MOOC’s? (bloemlezing 7) (23 maart 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6866

Wat er fout en goed kan gaan bij de Khan Academy (29 maart 2013)
http://www.te-learning.nl/blog/?p=6892

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.