Negenentwintigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Ik heb elf dagen geleden voor het laatst een bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën) geschreven. Wordt inmiddels dan minder over dit onderwerp geschreven? Integendeel. Deze negenentwintigste bloemlezing bevat weer tien samenvattingen -bijvoorbeeld over hulpmiddelen voor docenten of onderzoek naar het vermogen van GPT-3 om te redeneren- en 86 links, die ik vanwege tijdgebrek of omdat ze Nederlandstalig zijn niet samenvat (zelfs niet met behulp van ChatGPT).

3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art
Dall-E:3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art

Mijn leeslijst bevat nog steeds tientallen bronnen, die dagelijks worden aangevuld. Het met behulp van ChatGPT schrijven van een bloemlezing kost me veel meer tijd, dan het schrijven van een gewone blogpost. Ik wil de door ChatGPT gegenereerde samenvattingen immers controleren, verbeteren en redigeren. Veel van de bronnen, die ik alleen als link opneem, lees of scan ik ook. En dan heb ik ook nog mijn gewone werk. Vandaag dat je bijna twee weken hebt moeten wachten op deze negenentwintigste bloemlezing.

Focusing on “Evidence of Learning” in the Age of AI

A.J. Juliani meent dat de essentie van onderwijs niet is veranderd ook al stellen AI-tools lerenden in staat om snel “bewijs” van leren te produceren. Het doel van onderwijs is volgens de auteur om lerenden voor te bereiden op onvoorspelbare situaties, zoals Juliani  ’transfer’ typeert (het gebruik van eerder geleerde om een compleet nieuwe situatie te begrijpen). Juliani introduceert daarbij het ACT-framework dat leerervaringen ontwerpt om kennis van concepten te verwerven, die concepten te verbinden en vervolgens naar nieuwe situaties over te dragen. De auteur verwijst ook naar andere experts die het belang van authentieke prestatiegebaseerde beoordelingen onderstrepen, in plaats van traditionele testen. Juliani beveelt aan om je te richten op authentieke manieren om bewijs van leren te tonen als bouwstenen voor transfer. AI is daartoe niet in staat.

AI Toolkit for Educators

Waarom AI gebruiken? AI gebruiken voor administratieve processen, onderzoek doen en in het onderwijs toepassen. Uitdagingen en beperkingen. AI geletterdheid ontwikkelen. Al deze onderwerpen komen voorbij in deze gereedschapskist. Je vindt hier verschillende, compact beschreven, toepassingen die mogelijk gemaakt worden door diverse technologieën.

ChatGPT Teacher Tips

Tom Driscoll heeft tien blogposts geschreven waarin hij toelicht hoe je als docent ChatGPT kunt gebruiken. De bijdragen gaan over praktische strategieën en bevatten onder meer voorbeelden van ‘prompts’.

Is feedback van ChatGPT op geschreven teksten beter dan feedback van leerkrachten?

Ik vind dit eigenlijk een verkeerde vraagstelling. Een echt interessante vraag is wat mij betreft: geven leerkrachten met behulp van ChatGPT op een meer efficiënte en betere manier feedback op geschreven teksten dan zonder ChatGPT? De onderzoekers concluderen overigens dat de verschillen tussen ChatGPT en docenten van vlees en bloed klein zijn. ChatGPT blijkt volgens hen (nog) geen vervanging ter zijn voor feedback van een docenten. Lerenden zouden ChatGPT wel kunnen gebruiken als aanvulling op feedback van een docent.

Stop Focusing on Plagiarism, Even Though ChatGPT Is Here

Martine Peters stelt dat AI-tools kunnen worden misbruikt voor plagiaat, maar ook nuttig kunnen zijn voor onderzoek en het verbeteren van teksten. In plaats van te focussen op het identificeren van misbruik, benadrukt ze het bevorderen van academische integriteit. Haar vijf suggesties hierbij zijn:

 1. Open gesprek met studenten: Peters adviseert direct met studenten over academische integriteit te praten, hen bewust te maken van de waarden ervan en de relevante beleidsregels.
 2. Integriteit voorleven: Door zelf als voorbeeld te dienen in presentaties en handouts, kunnen docenten studenten laten zien wat academische integriteit in de praktijk betekent.
 3. Noodzakelijke vaardigheden doceren: Peters stelt dat het belangrijk is om studenten te trainen in informatievaardigheden, schrijfvaardigheden en correcte bronvermelding.
 4. Lessen plannen die plagiaat voorkomen: Door creativiteit te stimuleren en opdrachten aan te passen, kan men plagiaat bemoeilijken. Peters geeft het voorbeeld van studenten die verschillende teksten moeten herschrijven tot iets nieuws.
 5. Plagiaat detecteren en melden: Het serieus nemen en rapporteren van plagiaatgevallen ontmoedigt studenten om plagiaat te plegen.

Peters concludeert dat een proactieve benadering van onderwijs, gecombineerd met het bevorderen van academische integriteit, kan leiden tot diepere en betekenisvollere leerervaringen voor studenten.

GPT-3 can reason about as well as a college student, psychologists report

UCLA-onderzoekers hebben volgens ScienceDaily vastgesteld dat GPT-3 verrassend goed presteert bij het oplossen van problemen die te maken hebben met redeneren, die vaak bij intelligentietesten en gestandaardiseerde testen voorkomen. Bij sommige taken presteert het model zelfs beter dan studenten van vlees en bloed, zoals bij problemen geïnspireerd door Raven’s Progressive Matrices. Daarbij wordt de proefpersoon gevraagd om het volgende beeld in een gecompliceerde opstelling van vormen te voorspellen. De onderzoekers hebben de afbeeldingen omgezet naar een tekstformaat dat GPT-3 kon verwerken, zodat GPT-3 in staat was de vormen te “zien”. Daardoor wisten de onderzoekers zeker dat de AI-toepassing de vragen nooit eerder was tegengekomen. Bij taken die een begrip van fysieke ruimte vereisen, faalde GPT-3. De onderzoekers staan daarom voor het raadsel of GPT-3 daadwerkelijk redeneert zoals mensen, of een geheel nieuwe cognitieve methode gebruikt. Zij pleiten daarom voor meer inzicht in de werking van GPT-3. Inmiddels is uiteraard GPT-4 beschikbaar. Kan deze meer krachtige toepassing nog beter redeneren?

The dark side of AI’s promised efficiencies

Vern Glaser benadrukt dat de efficiëntievoordelen van AI-toepasssingen ook een duistere kant kunnen hebben. Hij refereert daarbij aan organisatie-theoreticus Ayenda Kemp die stelt dat AI enkelvoudige waarden zoals rationaliteit en efficiëntie boven andere kan stellen.  Glaser illustreert dit met het voorbeeld van de Australische robodebt-schandaal waarbij waarden zoals compassie en eerlijkheid werden genegeerd. Hij geeft een hypothetisch voorbeeld waarbij universiteiten AI gebruiken voor studentenwerving, wat kan leiden tot onbedoelde neveneffecten zoals het versterken van vooringenomenheden. Om de kernwaarden van onderwijsinstellingen te behouden tijdens AI-implementaties, stelt Glaser voor om actief leiderschap te tonen, mensen in besluitvormingsprocessen te betrekken en evaluatiesystemen te creëren die rekening houden met meerdere waarden. Het is m.i. inderdaad van groot belang om je bewust te zijn van deze beperkingen. Vergaande beslissingen zouden m.i. daarom ook nooit door AI genomen mogen worden.

65+ Best ChatGPT Prompts for Teachers: Enhance Classroom Experience

Volgens SplashLearn biedt ChatGPT docenten talrijke mogelijkheden om het verzorgen van onderwijs te vergemakkelijken. De AI-toepassing kan functioneren als een snelle bron voor antwoorden, creatieve ideeën genereren, helpen met het nakijken van toetsen en suggesties doen voor een inclusieve lesopbouw. Met ChatGPT kunnen docenten volgens SplashLearn stress verminderen en zich meer richten op het lesgeven zelf. De samenstellers presenteren in deze bijdrage een groot aantal prompts die docenten kunnen ondersteunen bij klasmanagement, lesvoorbereiding, evaluatie en het betrekken van studenten. Speciale aandacht is er voor prompts die gericht zijn op het streven naar inclusiviteit, in de zin van: inspelen op individuele behoeften. De prompts zijn overigens summier beschreven, zonder rol of context. Veel prompts genereren ideeën of suggesties.

In the age of ChatGPT, what’s it like to be accused of cheating?

ScienceDaily doet verslag van een onderzoek van Tim Gorichanaz van Drexel University naar reacties van studenten die beschuldigd werden van valsspelen met ChatGPT. Uit analyse van 49 Reddit-posts bleek dat 38 studenten onterecht werden beschuldigd. Voornaamste thema’s waren frustratie bij onterechte beschuldigingen en zorgen over het vertrouwen in hoger onderwijs door generatieve AI. Gorichanaz rapporteert een afname van vertrouwen tussen studenten en docenten en suggereert dat universiteiten wellicht andere beoordelingsmethoden moeten overwegen, die het proces benadrukken boven het eindproduct. De onderzoeker stelt dat consistent beleid en duidelijke communicatie van universiteiten essentieel zijn, gezien de beperkingen van detectietechnologie.

From Sparse to Dense: GPT-4 Summarization with Chain of Density Prompting

Dit onderzoek introduceert het concept van “Chain of Density (CoD)”. Daarbij worden samenvattingen gegenereerd met GPT-4 die variëren wat betreft informatiedichtheid, terwijl de lengte constant blijft. Het proces begint met een samenvatting die zich richt op slechts 1-3 initiële entiteiten. Daarna wordt de tekst steeds compacter gemaakt door unieke relevante entiteiten uit de brontekst te identificeren en met de vorige samenvatting te integreren. Zaken als abstractie en compressie worden bevorderd, waarbij de tekst steeds dezelfde lengte behoudt terwijl het aantal behandelde entiteiten toeneemt, wordt abstractie. De onderzoekers beogen een evenwicht te vinden tussen informativiteit en duidelijkheid in samenvattingen. Best interessant, wel redelijk technisch.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

 1. ‘Dialoog tussen kunstmatige en natuurlijke intelligentie’
 2. Towards 2035: a future view of university education
 3. Artificial intelligence and perceived effort in relationship maintenance: Effects on relationship satisfaction and uncertainty
 4. AI and Higher Education Special Report II
 5. A scholar’s embrace of ChatGPT-4
 6. ChatGPT Calls for Scholarship, Not Panic
 7. EDUCAUSE: Students and Technology Report 2023: Introduction-and-key-findings, Supporting-students-on-and-off-campus, Empowering-students-to-choose, Accessibility-in-teaching-and-learning, Reflections-and-next-steps, Methodology-and-acknowledgments
 8. EDUCAUSE: Students’ Perspectives on Using AI
 9. How to Start Using ChatGPT Plugins
 10. AI can help Educators test their teaching materials
 11. Microsoft’s Free AI Online Course for Educators
 12. Teachers Plan to Learn and Use AI More
 13. It’s easy to fool ChatGPT detectors
 14. Essential terminology ChatGPT user should understand
 15. Generative Artificial Intelligence enhances creativity
 16. Global Principles on Artificial Intelligence
 17. AI & writing: Experts fooled almost 62% of the time
 18. TIME: 100 most influential people in AI 2023
 19. Capgemini: Generative AI in organizations
 20. PWC: Rethinking business with generative AI
 21. PWC: Leverage generative AI to reinvent your business
 22. Top 5 Tech Trends In 2024
 23. How AI will trigger the next ‘end of history’
 24. A Vision for the AI Web – the Real Web 3.0
 25. Google turns 25: will it survive AI?
 26. Amazon Requires Authors to Disclose AI-Generated Content
 27. Rethinking Academic Integrity in the AI Era
 28. ChatGPT lesson plan to use in your classroom
 29. Be Conspicuously Human in the Online Classroom
 30. Faculty guidance for teaching in the age of ChatGPT
 31. How schools are coaching teachers to use ChatGPT
 32. Instructors Rush to Do ‘Assignment Makeovers’
 33. AI study in Universities must be broad, multidisciplinary
 34. Artificial Intelligence and Instructional Design
 35. What students said about the spring of ChatGPT
 36. Quality of Human and ChatGPT Feedback on Students’ Writing
 37. AI in Schools: A Closer Look and Future Predictions
 38. The Potential of Disruptive Learning Technology
 39. Teaching with AI checklist
 40. AI chatbots could help teachers with their toughest problems
 41. AI Is Reshaping the Learning Experience for Students
 42. Technology is enhancing teaching in secondary education
 43. Building a Strategy to Harness ChatGPT in Education
 44. How AI could advance computer-based tutors
 45. What Challenges In Education Can AI Solve Today?
 46. Meet Khan Academy’s AI tutor
 47. Googles ChatGPT-Rivale Gemini vor Veröffentlichung
 48. The AI Guide: Asking the Right Questions
 49. Generative AI: Promises for L&D Stakeholders
 50. Teachers Are Going All In on Generative AI
 51. Generative AI is taking a toll on the environment
 52. Trustworthy and responsible AI is a business imperative
 53. Decision Intelligence: Next Digital Transformation
 54. How Are Consumers Using Generative AI?
 55. Disruption or Distortion? The Impact of AI on Future Operating Models
 56. Reskilling in the Age of AI
 57. The best applications of AI will be hyper-contextual and invisible
 58. How to access thousands of free audiobooks
 59. Is it a Platform? Is it a Search Engine? It’s Chat GPT! The European Liability Regime for Large Language Models
 60. TechLearning: ChatGPT Lesson Plan
 61. Canada Government Guide on Use of Generative AI
 62. 7 Dark Secrets of Generative AI
 63. OpenAI Wants Teachers to Use ChatGPT for Education
 64. Microsoft Offers Legal Protection for AI Copyright Infringement Challenges
 65. How Does It Feel to Be Accused of Using ChatGPT as a Student?
 66. Why Faculty Members Are Polarized on AI
 67. 5 Trends Challenging Higher Education Leaders Fall 2023
 68. Artificial Intelligence in Higher Education: Benefits and Ethics
 69. OpenAI Will Introduce New Products
 70. Practical AI for Instructors and Students: Introduction
 71. AI Essays: Advertising on Meta and TikTok
 72. How to Implement Generative AI in HR: Lessons from the Hackathon at PagerDuty
 73. Tool van de Maand: Videos Maken met AI Tools
 74. 12 Most Popular AI Use Cases in the Enterprise Today
 75. AI Detection: ChatGPT and College Students
 76. Deze Opdracht Maakt de Tekst van AI zoals ChatGPT accurater: Adem Diep In
 77. Why Knowledge Management is Foundational to AI Success
 78. ChatGPT Spiekbrief Download
 79. AI Writing Student Papers: Steve Dembo
 80. Best AI Chatbot
 81. China’s Baidu ChatGPT Rival: Ernie Bot
 82. Block the Bots that Feed AI Models by Scraping Your Website
 83. Report: AI is Getting Better at Creating Educational Content
 84. NASA, IBM Team Up to Build LLMS that Can Help Fight Climate Change
 85. How Schools Are Coaching (or Coaxing) Teachers to Use ChatGPT
 86. Blogging with Artificial Intelligence: Part 3

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *