Dertigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Er komt maar geen eind aan de ontwikkeling van generatieve AI en aan de vele publicaties over dit onderwerp (die overigens wel de nodige overlap laten zien). In deze bijdrage vind je zeven korte samenvattingen, onder meer een overzicht van nieuwe ontwikkelingen die de afgelopen week (!) hebben plaatsgevonden. Verder heb ik weer meer dan zeventig links opgenomen die ik vanwege tijdgebrek of omdat ze Nederlandstalig zijn niet samenvat (zelfs niet met behulp van ChatGPT).

3D render of an overloaded brain on a dark green background, digital art
3D render of an overloaded brain on a dark green background, digital art

Razendsnelle ontwikkelingen

Ik houd me bijna dertig jaar bezig met internettechnologie, leren, opleiden en onderwijs. Als mensen in het verleden benadrukten hoe hard technologische ontwikkelingen zich voltrekken, dan was ik de eerste om dat te nuanceren. Op dit moment komt mij echter ook af en toe de stoom uit de oren als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI. Hier zijn de belangrijkste nieuwtjes van de afgelopen week:

AI in schools: beyond the hype to real-world adoption

Mutlu Cukurova heeft onderzocht hoe AI-gestuurde adaptieve leerplatforms ‘ontvangen worden’ door docenten. Deze platforms bieden mogelijkheden tot maatwerk voor elke lerende, maar moeten moeiteloos in te passen zijn in het dagelijks leven van docenten. Uit het onderzoek blijkt dat er zeven cruciale factoren zijn die invloed hebben op de acceptatie door docenten:

1. Beheersing van de werkdruk: Het platform mag geen extra belasting vormen.
2. Vertrouwen & eigenaarschap: Docenten moeten betrokken zijn bij het ontwerpproces.
3. Professionele begeleiding: Ondersteuning en professionalisering zijn essentieel.
4. Gebruiksgemak: Het platform moet intuïtief zijn.
5. Perceptie van kwaliteit: Het gaat om effectiviteit, niet alleen om technologie.
6. Klasmanagement: Naadloze integratie met andere didactische activiteiten.
7. Ethiek & privacy: Platforms moeten privacy en ethische normen respecteren.

Docenten zien de potentie in van AI, maar maken zich ook zorgen over de werkdruk, integratie in de klas en ethische kwesties. Cukurova benadrukt dat succesvolle integratie van AI in scholen een menselijke uitdaging is; er moet aandacht zijn voor de dagelijkse uitdagingen van docenten.

2023 EDUCAUSE Horizon Action Plan: Generative AI

Het 2023 Horizon Action Plan panel heeft een visie opgesteld voor de ideale toekomst van generatieve AI in het hoger onderwijs over 10 jaar. Ze voorzien een toekomst waarin AI-processen en -outputs onder meer gelijk, representatief en onbevooroordeeld zijn. Generatieve AI zal onderwijs toegankelijker maken, bijvoorbeeld door real-time vertalingen en het faciliteren van interactieve leerervaringen. Het panel benadrukt ook het belang van ethische overwegingen, zoals transparantie van algoritmen en privacy van data. Het rapport bevat ook aanbevolen acties. Zij adviseren om studenten, docenten en andere medewerkers te laten experimenteren met AI door tijd, beloningen en toegang tot tools en ontdekkingsmogelijkheden beschikbaar te stellen. Onderwijsinstellingen zouden ook een praktijkgemeenschap moeten initiëren. Dat is een veilige omgeving, zoals een AI-zandbak waarin o.a. docenten en studenten samen kunnen werken en experimenteren met AI-tools zonder risico voor ‘productiesystemen’. Bied ook toegankelijke bronnen aan zoals online cursussen, webinars en educatief materiaal om medewerkers en studenten kennis te laten maken met AI. Een ander belangrijk aspect is het opbouwen van een actieplan, waarbij wordt begonnen met het beschrijven van de doelen en elementen van de gewenste toekomst en vervolgens de acties die nodig zijn om van de huidige realiteit naar de gewenste toekomst te gaan.

Plugins gebruiken

Je kunt de betaalde versie van ChatGPT nog krachtiger maken door deze AI-toepassing te combineren met plugins. De bijdrage Streamline with ChatGPT Plugins legt uit wat deze plugins zijn, en hoe het werkt. Je kunt bijvoorbeeld met de Wolfram-plugin formules, berekeningen, grafieken en diagrammen weergeven die voorheen alleen via tekst konden worden weergegeven. Er zijn inmiddels honderden plugins beschikbaar. Via GitHub vind je een overzicht.

Ik ben inmiddels een tijdje bezig met plugins voor ChatGPT. Ik gebruik plugins om PDF’s samen te vatten. Dat gaat aardig, al mist ChatGPT vaak een deel van de inhoud. Een vervolgvraag helpt wel. Ik heb ook plugins geprobeerd om met Excel dingen te doen. Naar een enkele keer moest ik betalen (terwijl ik nog niet weet of ik er echt iets mee kan). Ik heb ook plugins geprobeerd die in wetenschappelijke publicaties kunnen grasduinen. Dat gebeurde (met bronvermeldingen), al hadden de bronnen slechts zijdelings wat te maken met mijn opdracht. De Canva-plugin leverde geen relevante output, maar mogelijk moet je eerst een Canva-account hebben (heb ik niet). Je kunt via Chatbot ook aan de video app HeyGen vragen om een video te maken, eventueel gecombineerd met een achtergrondfoto. Het resultaat was prima, al maakt HeyGen van geschreven Nederlandse tekst een ‘Vlaams pratend hoofd’. Plugins bij ChatGPT zijn duidelijk nog in ontwikkeling. Het is twijfelachtig of heel veel vergelijkbare plugins het zullen redden. De potentie van ChatGPT met plugins is echter groot.

3 Ways to Use ChatGPT to Help Students Learn – and Not Cheat

Docenten kunnen ChatGPT volgens deze bijdrage gebruiken om de motivatie van hun lerenden te vergroten en spieken te voorkomen. Drie strategieën om dat te doen zijn:
1. Door ChatGPT als partner bij het leren te behandelen, kunnen docenten de focus van hun lerenden verleggen van competitie en prestatie naar samenwerking en beheersing.
2. ChatGPT kan succeservaringen faciliteren door lerenden individuele ondersteuning te bieden en complexe problemen op te splitsen in kleinere uitdagingen of taken.
3. ChatGPT kan worden aangestuurd om feedback te geven in positieve, empathische en motiverende taal.

Will Teachers Listen to Feedback From AI? Researchers Are Betting on It

Olina Banerji belicht de groeiende rol van AI in het onderwijs. AI-tools, zoals TeachFX, kunnen dienen als hulpmiddelen om docenten te ondersteunen. Deze tools transformeren opgenomen audio in data over de manier waarop gesprekken plaatsvinden. Docenten krijgen hierdoor gedetailleerde feedback op de manier van lesgeven. Op deze manier helpen deze technologieën docenten bij het evalueren en bijsturen van hun aanpakken. Het is essentieel dat alle docenten, ongeacht de rijkdom van hun school, toegang hebben tot dergelijke tools. Docenten één-op-één persoonlijke feedback geven is normaliter een ambitieus doel, schrijft Banerji. Je kunt onmogelijk dat niveau van aandacht geven aan de lessen van elke docent. Het is tijd- en kostenintensief en kan nogal opdringerig overkomen op docenten die zich niet beoordeeld willen voelen. AI kan deze bezwaren wegnemen, al komen hier ook weer andere bezwaren voor in de plaats.

The Ethics Of Generative AI: Ensuring Emotional Responsiveness And Empathy

Generatieve AI kan dankzij training op enorme hoeveelheden data inhoud produceren waarvan het lijkt of deze door mensen is gemaakt. Deze systemen zijn volgens deze bijdrage indrukwekkend in toepassingen zoals natuurlijke taalverwerking en creatieve ondersteuning. De auteur staat echter stil bij de ethische kant van generatieve AI. Emotionele responsiviteit, het herkennen en correct reageren op menselijke emoties, en empathie, het begrijpen en delen van gevoelens, zijn dan cruciaal. Voor ethisch gebruik van generatieve AI is het opstellen van duidelijke richtlijnen, het trainen met diverse datasets, continue leren en aanpassen, en transparante communicatie essentieel. Het uiteindelijke doel is een AI die de emotionele staat van gebruikers waardeert en ondersteunt.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

 1. Impact van Gen AI op open leermaterialen
 2. 8 Big Problems With ChatGPT
 3. Donald Clark’s digital twin
 4. Meet generative AI’s super-users: 70% of Gen Z use GenAI
 5. One Day AI Will Make Teaching Obsolete. As Educators, We Have a Different Role to Play
 6. Een chatbot als persoonlijke leercoach
 7. Amerikaanse schrijvers, onder wie John Grisham, klagen maker van ChatGPT aan
 8. The role of Chat GPT in modern learning design with Megan Torrance
 9. Do AI detectors work?
 10. Generative AI – Financial Times
 11. Generative AI: How will it affect future jobs and workflows?
 12. UNESCO urges swift regulation of generative AI in schools
 13. Amazon steekt tot 4 miljard in AI-belofte Anthropic
 14. Good Judgment Is a Competitive Advantage in the Age of AI
 15. 8 Generative AI Classroom Examples
 16. Getty komt met AI-tool voor materiaal uit eigen beeldbank
 17. How Easy Is It to Fool ChatGPT Detectors?
 18. ChatGPT Can Now See, Hear, and Speak
 19. Getty Images launches an AI-powered image generator
 20. ChatGPT and Chatbots: Transformation Catalyst
 21. How One Teacher Uses Artificial Intelligence in His Boston Classroom
 22. Google zet volgende stap bij integratie AI in zoekmachine
 23. Universities, AI and the common good
 24. UNESCO: Guidance for AI in education and research
 25. Maintaining Academic Integrity in AI Era
 26. How to Design and Deliver Courses for Higher Education in the AI Era: Insights from ExamData Analysis
 27. The Data Revolution in Higher Education
 28. EDUCAUSE: Using ChatGPT to Uphold Academic Assessment Integrity
 29. Cybersecurity, AI Policy Top List of State Ed Tech Priorities
 30. Transformative Power Of AI In Modern eLearning
 31. How AI chatbots help teachers with their toughest problems
 32. Educators, not companies, should shape Educational AI
 33. AI won’t destroy Education. But we should be skeptical
 34. OECD: Measuring Innovation in Education 2023
 35. Human Teachers vs AI Teachers – Which is best?
 36. Assigning AI: Seven Approaches for Students, with Prompts
 37. 10 AI discussions schools should have
 38. AI Solves Algebra Equation in Seconds. How Math Teachers Adapt
 39. 4 Major Types of Plagiarism
 40. How do students about plagiarism accusations?
 41. Boosting Student Engagement in Self-paced Learning through AI
 42. Most Middle- and High-Schoolers Haven’t Used AI Tools
 43. What teachers need to know about AI
 44. AI Basics for Teachers Toolkit Part 1
 45. AI Basics for Teachers Toolkit Part 2
 46. ChatGPT: The ultimate educator’s toolkit
 47. How to Tell if Your A.I. is Conscious
 48. Artificial Consciousness Is Impossible (Part 1)
 49. Artificial Consciousness Remains Impossible (Part 1)
 50. Artificial Consciousness Remains Impossible (Part 2)
 51. Artificial Consciousness Remains Impossible (Part 3)
 52. HBR: How AI Affects Our Sense of Self
 53. Can LLMs Really Reason and Plan?
 54. WEF: what jobs will AI create?
 55. Preparing students for the AI-enhanced workforce
 56. HBR: How to Get Hired in the Era of Generative AI
 57. Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality
 58. MIT: How to be an innovator
 59. 10 most important AI Trends for 2024
 60. AI Revolution Is Coming. Not as Fast as People Think
 61. GenAI Will Fundamentally Change Use Smartphones
 62. Banning cellphones in classrooms is not a quick fix
 63. McKinsey: Economic potential of Generative AI
 64. McKinsey: Generative AI: How it affects future jobs
 65. H McKinsey: How Generative AI could support human resources
 66. The new high-paying jobs in Generative AI

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *